Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG cystografi i gennemlysning

 

 

Indikation

 

Blæreruptur og refluks.

Patient forberedelse

 

Kræver ingen forberedelse, kan foretages ambulant.

 

Indlagte

 

Foleykateteret skal lægges på sengeafdelingen inden patienten kommer til billeddiagnostisk afsnit.

 

Ambulante

Foleykateteret skal lægges i urologisk ambulatorium inden pt. kommer til billeddiagnostisk afsnit.

 

Patientforberedelse

Patienten informeres om, at det er en røntgenundersøgelse af blæren med indhældning af kontrast gennem et kateter til blæren er fuld.

Patienten skal ligge på ryggen på lejet. Radiograf/røntgensygeplejerske injicerer kontrasten gennem blærekateter/blæredræn til blæren er fuld. Få patienten til at oplyse, når blæren føles fuld.

Patienten skal have den information, der er relevant for undersøgelsen.

Det er vigtigt at patienten føler sig tryg under undersøgelsen og behandlingen, da det kan have afgørende betydning for undersøgelsens/behandlingens resultat og patientens videre behandlingsforløb.

Før undersøgelsen skal patienten lade vandet.

 

Lejring

 

Patienten lejres i rygleje med flekterede hofter og let bøjede knæ støttende på lejet.

Engangsbleen placeres på lejet under patienten.

Patienten blottes så lidt som muligt.

 

Kontrast

 

Ultravist 370 mg I/ml

  • • 200 ml Ultravist 370 mg I/ml blandes med 200 ml NaCl 0,9 %.

  • • Træk 50 ml Ultravist 370 mg I/ml op i hver af de 4 Janetsprøjter

  • • Brug den lille studs, der sidder i håndtaget på 100 ml Janetsprøjten.

  • • Træk yderligere 50 ml NaCl 0,9 % op i hver af de 4 Janetsprøjter, som vendes godt, så væsken blandes i sprøjten før indgift i blæren.

 

Opdækning på stuen

 

2 stk. sterile opdækningsstykker

Sprit 70 % til afvaskning af kateterstudsen

1 pakke sterile servietter

500 ml. Ultravist 370 mg I/ml (hentes i CT)

4 stk. steril 100 ml Janet sprøjte

1 liter NaCl 0,9 % (hentes i CT)

2 stk. sterilt udtræks-/luftslange eller spikes

1 steril urinpose

1 par sterile handsker

 

Undersøgelsen

 

Radiograf/røntgensygeplejerske tager et oversigtsbillede over blæren, inden der gives kontrast.

 

Læg et sterilt opdækningsstykke under/over patienten.

Afdæk patienten så godt som muligt.

Afvask kateterstudsen med Klorhexidinsprit 0,5%.

400 ml af den blandede NaCl/Ultravist kontrast injiceres af radiograf/røntgen sygeplejerske ved hjælp af Janetsprøjterne gennem blærekateter/blæredræn til blæren er fuld. Spørg patienten.

Husk at tage den lille studs af Janetsprøjterne.

 

Centrering

 

Centrer i medialplan ca. 3 cm over symfysen.

 

Herefter tager radiologen:

AP-billede

Skrå optagelser mod højre og mod venstre

Evt. tømningsbilleder, hvis patienten ikke skal til CT-scanning med fuld blære.

 

Afslutning

 

Patienten orienteres om hvor, hvordan og hvornår der er svar på undersøgelsen.

 

Indlagte patienter køres tilbage stamafdelingen.

Ambulante patienter går hjem, hvis ikke andet er aftalt, og får svar gennem ambulatoriet.

 

Oprydning

Lejet sprittes eller vaskes af efter behov.

Optrukket kontrast og andre engangsartikler kasseres.

Resten af kontrast Ultravist 370 mg I/ml i flasken afleveres i CT.