Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter til udvidet lungefunktionsundersøgelse

 

 

Formål1

Indikation1

Definition1

Lungerumfang1

Forudsætninger2

Kontraindikation2

Absolut hindring2

Relativ hindring2

Forberedelse2

Kalibrering af udstyr2

Metode3

Boksmålingen3

Reversibilitet3

Transfermålingen3

Diffusionsmåling4

Hygiejne4

Reference4

 

 

Formål

 • • At personalet ved hvad en udvidet lungefunktionsundersøgelse er

 • • At personalet kan vejlede patienten om undersøgelsen og formålet med denne

 • • At oplærte sygeplejersker kan udføre undersøgelsen

 

Indikation

 • • Udredning af patienter med dyspnøe

 • • Undersøgelsen udføres ved mistanke om lungesygdom med store lunger (emfysem, støvlunger, sarcoidose, fibrose, asbestose)

 • • Vurdering af sygdomsforløb

 • • Vurdering af behandlingseffekt

 • • Diffusion måles præoperativt før en lungeoperation og ved KOL patienter

 

Definition

Ved reduceret lungefunktion findes ofte en nedsat ventilationskapacitet, dvs. nedsat evne til at transportere luften ud og ind af lungerne. Ventilationskapaciteten måles ved spirometri. En nedsat lungefunktion kan være forårsaget af forstyrrelser i distribution af ventilation, diffusion og perfussion. Dette kan ikke vurderes ved en almindelig spirometri.

 

Lungerumfang

 • • Vitalkapaciteten VC er den største luftmængde, som kan ekspireres efter en maksimal inspiration

 • • Den forcerede vitalkapacitet er det maksimale volumen, som kan ekspireres under en forceret ekspiration påbegyndt efter en maksimal inspiration

 • • Residualvolumen RV er den luftmængde, som findes i lungerne efter afslutning af normal ekspiration, dvs. i lungernes hvilestilling

 • • Total lungekapacitet er det volumen, som findes i lungerne efter en maksimal inspiration. (TLC = VC + RV)

 • • PEAK ekspirationsflow er den maksimale strømningshastighed, som præsteres momentant under en forceret ekspiration

 • • Kropsplethysmografi. ITGV Bruges ved bestemmelse af lungerumfang som luftvejsmodstand

 

Lungerumfanget bestemmes uafhængigt af, om der er aflukkede lungeafsnit (som ved f.eks.emfysem).

Luftmodstanden er et mål for modstanden imod luftens passage mellem atmosfære og alveoler.

De øvre luftveje yder normalt det største bidrag til strømningsmodstanden

 

 • • Transferfactor Måling af denne factor belyser lungernes evne til at transportere carbonoxid fra alveolerne til blodbanen

 

Forudsætninger

Lungefunktionsundersøgelsen kræver god patient kooperation og patienten skal derfor kunne forstå given instruktion.

 • • Patienten skal kunne sidde i minimum 45 minutter på en stol

 • • Patienten skal kunne undvære ilt i forbindelse med undersøgelsen

 

Kontraindikation

Absolut hindring

 • • Aktiv lungetuberkulose.

 • • Patienter der ikke kan komme ud af sengen og sidde op i ca. 45. min.

 • • Patienten der ikke kan kooperere til undersøgelsen

 

Relativ hindring

 • • Akut luftvejsinfektion

 • • Permanent iltbrugere

 

Forberedelse

 • • Patienten må helst ikke have taget inhalationsmedicin på undersøgelsesdagen

Kalibrering af udstyr

 • • Lungefunktionsudstyret kalibreres dagligt

 • • Tænd computeren, log dig på med user name og passwoord

 • • Dobbelt klik på lab manager, når system tjek er ok. tryk F12

 • • Klik på ikonet ambient conditions. Systemet vil automatisk måle forskellige parametre som skal kontrolleres, i forhold til sidste måling. Klik F12 for at gemme

 • • Klik på volumen calibration. Påfør vinkelstykke på calibreringssprøjte. Klik på PFT-ikonet og F1 og kalibrer pneumotakken med rolige pumpebevægelser indtil der står calibration ended succesfully tryk F12

 • • Klik igen på volumenkalibration og Body/diff ikonet og F1 og kalibrer som ovenfor nævnt

 • • Klik på ikonet boks kalibration og døren til boksen lukkes og klik ok

 • • Systemet vil nu automatisk tælle ned fra 2 min. og kalibreringen starter automatisk

 • • Tryk F12. (Tidskonstanten skal være mellem 4–7)

 • • Klik på ikonet gas kalibration. Kontroller at gasflasken er åben og at den lille slange er i cal. porten. Klik på F4

 • • Klik ignore ved advarsel om remining time 22 min. Kalibreringen foregår herefter automatisk

 • • Klik F12

 

Metode

 • • Klik på ikonet patientdata

 • • Udfyld felterne som anvist

 • • Klik F12 (Patienten er nu oprettet og aktiv)

 

Boksmålingen

 • • Patienten placeres på stol i boksen og stativ med mundstykke reguleres så det passer i højden til patienten

 • • Patienten informeres om at mundstykket skal nå inden for tænderne, så der undgås lækage mellem læbe og mundstykke

 • • Patienten får udleveret en næseklemme

 • • Patienten vejledes i henhold til nedenstående

 • • Døren til boksen lukkes, der åbnes for bodyplethysmography programmet og vent 1 minut

 • • Klik F5 for højtaler tilkobling

 • • Tryk F1 patienten skal trække vejret regelmæssigt med en frekvens på ca. 20

 • • Når sløjferne er parallelle og reproducerbare aktiveres (shutter/klap med F2). Patienten skal fortsætte med at trække vejret indtil shutter/klappen åbnes igen derefter instrueres patienten i at udføre en VC og afslut med F7

 • • Klik F2 for at starte ny måling og aktiver shutter/klappen som ovenfor nævnt

 • • Undersøgelsen skal foretages min. tre gange uden for store differencer

 • • Det er muligt for patienten at få en lille pause efter udført VC

 • • Hvis boksdøren åbnes skal der igen gå 1 min. før næste måling

 • • Næste måling er flow volumen. Tryk F3 Patienten skal have mundstykket i munden og næseklemmen på. Patienten instrueres i at tage en dyb inspiration, herefter en forceret eksspiration og tryk F7

 • • Undersøgelsen gentages min. 3 gange og afsluttes med at trykke F12

 

Reversibilitet

 • • Udføres efter gældende retningslinjer. Se instruks om spirometri

 • • Tryk på flow-volumen ikonet og aktiver F3. Der udføres flow- volumen som ovenfor beskrevet

 • • Der printes ved at aktivere ikonet med reversibilitetstest

Transfermålingen

 • • Patienten sidder på en stol uden for boksen. Mundstykket placeres på

 • • Vinkelstykket hvor slangen fra cal – port placeres. Patienten vejledes i henhold til nedenstående

 • • Beskrivelse

 • • Klik på ikonet ”diffusion singlebreath”

 • • Klik på F1 og afvent nul – justering af gas. Når teksten normalbreathing fremkommer nederst til venstre på skærmen kan patienten starte med tidal åndinger. Når patienten gennemfører udånding aktiveres mellemrumstasten. Efter endt udånding skal patienten tage en hurtig og dyb indånding. Herefter holder patienten vejret i 10 sekunder, apparatet tæller ned til 0 sekunder og patienten skal herefter puste kraftig ud

 • • Efter endt udånding vil systemet automatisk fremkomme med resultatet

 • • Undersøgelsen gentages min. 2 gange, max 4 gange med 4 min. mellem hvert forsøg

 • • Proceduren afsluttes med at trykke F12

 • • Udskriv rapport

 • • For at udskrive en undersøgelse klikkes på relevant rapport ikon

 • • Hvis du ønsker at skrive kommentarer i feltet der fremkommer, klik F2. Rapport med

 • • Kommentarer udskrives ved at trykke F6

 

Diffusionsmåling

 • • Patienten placeres på stol foran pneumotacken på stativet. Mundstykke påsættes på vinkelstykket og slangen fra cal-porten tilkobles

 • • Patienten instrueres i forhold til nedenstående

 • • Aktiver flow – volumen ikonet. Tryk F2 Patienten starter tidalånding. Nederst i venstre hjørne fremkommer messurement og der trykkes igen F2/mellemrumstast og patienten starter med at ekspirere langsomt. Herefter foretages en dyb inspiration som afsluttes med en almindelig ekspiration. Tryk F7. Undersøgelsen gentages. Tryk F12

 • • Herefter startes diffusionsmåling som ovenfor beskrevet

 

Hygiejne

 • • Mundstykket kasseres efter hver patient

 • • Vinkelstykket lægges til vask. (Vaskes i dekontaminator)

 • • Pneumotac og håndtag aftørres med universal wip

 • • Ugentlig rengøring. Pneumotaccer rengøres i decontaminator, og gummiringe vaskes i sæbevand og smørres efter rengøring med silikone. Netfilter rengøres i viakon 1 % i 10 minutter, skylles og lægges til tørre

 

Reference

Lungesygdomme af Overlæge Jim Thuesen Pedersen 3. udgave år 2002

Instruktionsmateriale fra Intra – Medic