Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til ryg-operationer

Indikation

 • • Tværsnits-syndrom

 • • Metastaser

 • • Ustabil columnafraktur

 • • Degenerative forandringer i columna

 • • Infektion

Operationsteknik

Kirurgisk indgreb i ryggen, hvor der indsættes osteosyntesemateriale og ofte foretages pladsskabende kirurgi.

Lejring

Bugleje (oftest) med armene frem. Anæstesiapparatet placeres ved operationslejets hoved-ende. I tilfælde af anvendelse af ”O-arm” vil lejet blive kørt frem og tilbage under operationen. Her er det vigtigt at sikre, at alle ”slanger” (respiratorslanger, infusionsslanger, slanger til arterietryk) kan nå. Armene placeres fremad på en plade.

Hovedet lejres i ProneView hovedstøtte. Glidestykke under hovedstøtte anvendes ikke rutinemæssigt.

Anæstesi

Se Klargøring, modtagelse og afslutning af anæstesi i O-anæstesi

 • • Patienten monitoreres med ekg, NIBP, eventuelt invasiv BT, pulsoxymetri, kapnografi eventuelt BIS-måler

 • • Der anlægges i.v.adgang. Når patienten sover anlægges yderligere 2-3 venflon, evt. CVK

 • • Temperaturmåling centralt via anlagt termokateter

 • • KAD med timediuresemåling

 • • Ventrikelsonde

 • • Nervestimulator, hvis brug af relakantia

Patienten præoxygeneres (hvis crash-induction) med 100 % O2 på tætsluttende maske.

Patienten anæsteseres efter ordination på anæstesiskema

Patienten intuberes med spiraltube, der anlægges ventrikelsonde og tuben fikseres.

Små plastre placeres over øjne, for at undgå udtørring af cornea

Anæstesien vedligeholdes med Sevofluran eller Propofol-infusion og Ultiva/Fentanyl.

Hvis patienten skal relakseres gives relaksantia som regel som infusion.

Patienten vendes i bugleje.

Lejringen foregår i samarbejde med operatør, operationssygeplejerske og portør.

Obs.: Undgå tryk på øjne. Patienten stestoskoperes igen med henblik på korrekt tubeplacering.

Efter afslutning af operationen, vækkes patienten i sengen.