Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Condylomfjernelse – sygeplejeinstruks, GOO

 

Formål

At målgruppen kan agere ud fra det skrevne i den gældende instruks.

 

Definition af begreber

-

 

Beskrivelse

Præoperativt:

 

Fremstilling:

 • • Diatermiapparat indstillet på programmet ’condylomer’.

 • • Neutralplade.

 • • 1 stort afdækningsstykke til lavt rullebord.

 • • 1 lille afdækningsstykke til at ligge under patienten.

 • • Skiftesæt.

 • • Sterilt GU-sæt.

 • • 1 pakke med 4 gazekrøller.

 • • Røgsugesæt med knivbrænder.

 • • Slibeplade.

 • • 1 tube Optilube sprøjte med lidokain

 • • Masker FFP3 til alt personale på stuen.

OP-sygeplejersken udfører håndvask og hånddesinfektion (se infektionshygiejen retningslinie nr. 2.1.1. og nr. 2.1.2.) og ifører sig sterile handsker og maske. Dækker instrumenterne op på lavt rullebord (se instruks ”Fremstilling og kontrol af instrumenter”.

Dokumentation ”under indgreb” udfyldes i EPJ.

Afvikle tjek-ind (se instruks Sikker Kirurgi Tjekliste på Afsnit GOO).

Pt. lejres (se instruks Gynækologisk lejring af bedøvet patient)

 

Peroperativt:

Afvikle time-out.

Alt personale på stuen ifører sig maske med filter.

Neutralplade påsættes (Se instruks Anvendelse af diatermiapparat ved operationer på GOO).

Pt. afdækkes.

Brænder og røgsug tilkobles.

Assistere lægen under indgrebet.

Løbende skriftlig dokumentation og dokumentation af tidspunkter i OP-booking.

Påsmøre Optilube med lidokain på de brændte områder.

 

Postoperativt:

Afdækning fjernes.

Neutralpladen fjernes.

Patienten soigneres.

Patienten iføres trusser og evt. hygiejnebind.

Portør bestilles til forflytning, og til at køre patienten på opvågning.

Hjælpe med forflytning og lejring af patienten i seng.

Afstemme og kontrollere instrumenter (Se instruks ”Kontrol af instrumenter og servietter ved postoperative indgreb”) og klargøre dem til vask.

Udfylde kontrolskema og medvirke ved tjek-ud.

Almindelig oprydning på stuen.

Bestille rengøring.

Opfyldning på stuen.

Referencer