Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgange i Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse S4

 

Målgruppe:

 • • Psykotiske tilstande

 • • Udtalt depression/mani

 • • Affekttilstande

 • • Sværere personlighedsforstyrrelser

 • • Abstinenstilstand hos patienter med kendt sværere psykiatrisk lidelse

 • • Selvmordsforsøg med skønnet efterfølgende psykiatrisk behandlingsbehov

 • • Komplicerede akutte psykiatriske tilfælde

 

Arbejdsgang i Skadestuen

 • • Triagering og forsamtale ved plejepersonale

 • • Koordinerende samtale mellem læge og personale, hvor lægen informeres om forsamtalen

 • • Visiterende samtale ved læge og plejepersonale. Konklusion. Videre foranstaltning planlægges.

 • • Ved indlæggelse: Konference med bagvagt ved tvivl.

 • • Ved afslutning efter visiterende samtale: Konference med bagvagt ved tvivl. Stud. med. skal altid konferere.

 • • Medicinudlevering/receptudlevering kan ikke finde sted i Skadestuen

 

Arbejdsgang for daglig stuegang i Psykiatrisk Modtagelse:

 • • Der er tilknyttet fast speciallæge til Modtagelsen i dagtid på en del hverdage. På øvrige dage er det skemalagt hvilken yngre læge, der har opgaven. Desuden vil der i perioder (typisk af 6 måneder ad gangen) være tilknyttet en specialpsykologkandidat.

 • • Forstuegang starter klokken ca. 9.00 på alle hverdage.

 • • Der er tilknyttet en fast social rådgiver til afsnittet som deltager i forstuegang kl. 9.00

 • • Plejepersonalet fremlægger patientens indlæggelsesårsag, observationer siden indlæggelsen, evt. iværksættelser m.v.

 • • Speciallæge eller specialpsykologkandidat laver efterfølgende gennemgang med patienten med deltagelse af plejepersonale og evt. socialrådgiver, mhp udskrivelse, overflytning til andet sengeafsnit eller kort ophold i Modtagelsen.

 • • Der udarbejdes en foreløbig behandlingsplan ved fortsat indlæggelse, herunder plan for evt. observationsbehov og medicinordination.

 • • Ved udskrivelse dikteres eventuelle anbefalinger til videre behandling til egen læge i epikrisen. Husk diktat efter skabelon og farvemarkering ift opfølgning.

 • • Vedr. videre visitation indenfor det psykiatriske system skal dette ske i henhold til PRI-dokumenterne: