Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af føde- og sectiopatienter - Sygeplejeinstruks (Barselsafsnit 11)

 

Formål

-

At sikre optimalt patientforløb for barselspatienter

-

At barnet tager på i vægt

-

At mor, barn og far kan danne gode relationer

-

At skabe gode betingelser for etablering af amning.

 

Modtagelse af fødepatienter og barn/børn fra fødegangen

 • • 

Jordemoder melder status efter fødsel

 • • 

Stue-/sengeplads koordineres

 • • 

Familien modtages i afdelingen af plejeansvarligt sygeplejepersonale

 • • 

Relevante problemer oprettes I CSC

 • • 

Patientens almentilstand vurderes, og pt. TOKS’es

 • • 

Eventuel i.v. adgang (og -drop) tjekkes

 • • 

Relevant og specifik information:

 

-

Pjecer, samtykkeerklæring udleveres.

-

Mad og drikke tilbydes

-

Patient og pårørende informeres om personalekald, toiletregler, spise- og besøgstider, gæste-/fædretoilet

-

Observation, undersøgelser og blodprøver sv.t. indlæggelsesårsag

-

Patienten opfordres til at læse velkomstpjecen inden 24 timer/udskrivelse og/eller overflytning

-

Identifikationskontrol af mor og barn/børn jf. retningslinje

 • • 

Barn/børn observeres:

 

-

Respiration, farver, temperatur, udskillelse og navle.

-

Vaskefad, blå stykke udleveres

-

Vuggeseddel påsættes

-

Familien informeres om hygiejne ved bleskift og observation med hensyn til barnets første vandladning/afføring

 • • 

Familien informeres om barnets behov de første 24 timer:

 

-

Opfordres til at holde barnet i nærkontakt eller hud mod hud-kontakt med mor/far

-

Informeres om, hvordan et nyfødt barn viser suttelyst

-

Henvise til planche om barnets vågenstadier på stuen og i velkomstpjecen - der henvises til link

 

Hjælp til at lægge barnet til brystet, når barnet er klar/hvis mor ønsker at amme.

 • • 

Patient mobiliseres

 • • 

Vandladning inden for 3-4 timer, højst 6 timer efter fødsel

 • • 

Blødning og vandladning observeres ved første toiletbesøg. Patienten vejledes i at observere blødning

 • • 

Rundvisning i afsnittet, når patient mestrer det

 • • 

Sikre at relavant medicin er i CSC

 • • 

Indlæggelsessamtale laves indenfor 1. døgn, journal læses

 

Modtagelse af sectiopatienter fra opvågningsafsnit/Intensivt afsnit

Se afdelings standard vedr. sectio.

 

Der henvises til følgende retningsgivende dokumenter:

Referencer

Retningslinjen er udarbejdet med udgangspunkt i:

1. "Anbefalinger for svangreomsorgen” fra Sundhedsstyrelsen

2. ”Guidelines fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG)"

Patientinformationspjecer:

Velkommen til Barselsafsnit 11: