Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler for rengøringspersonale ved MR-skanneren

 

MR-skanneren er en stor magnet, der fungerer som en almindelig kendt stangmagnet, blot meget kraftigere!
Den laver billeder ved hjælp af radiobølger og har intet med røntgenstråler at gøre!
Magneten i MR-skanneren er så kraftig, at hvis man medbringer noget magnetisk ind i skannerrummet, vil det blive trukket ind i skannerrøret med sådan en kraft, at man ikke kan holde fast på genstanden. Det kan være særdeles farligt, hvis genstanden f.eks. er en saks!

 

MR-scanneren er ikke farlig eller sundhedsskadelig for almindelige raske mennesker, men der er dog nogle sikkerhedsforhold, man skal være opmærksom på:

 

HUSK MAGNETEN ER TÆNDT HELE TIDEN!

 

-HUSK!

Personer med pacemaker eller indopererede øreproteser må ikke gå ind til skanneren, da magneten vil ødelægge disse og medføre personskade.
 

-HUSK!

Hvis du er gravid, anbefales det ikke at gå ind i skannerrummet!
 

-HUSK!

Rengøringsvognen må ikke komme ind i skannerrummet.
 

-HUSK!

Gulvmobben eller andet, der anvendes i skannerrummet, må ikke være magnetisk af hensyn til din sikkerhed!
 

-HUSK!

Tøm dine lommer før du går ind i skannerrummet, for følgende ting:

 

 

-Dit ur (da det ellers vil blive sat i stå og måske ikke virke mere)

-Din tegnebog (kreditkort mm. med magnetstribe vil blive slettet)

-Dine nøgler (meget magnetiske)

-Andre metalliske ting som lighter, saks, kodere, clipse osv.

 

-HUSK!

Medbragte magnetiske ting kan være dødbringende i en MR-skanner!

 

 

Tøm lommerne..... !

 

Magnetfeltet kan slås fra, hvis der er genstande man ikke kan trække af magneten, men det er en meget omstændelig og økonomisk affære (100.000,- eller mere) og skal undgås!
Det er kun rummet inde ved MR-skanneren, hvor man skal være opmærksom på magnetfeltet, i betjeningsrummet er der ingen særlige forholdsregler.

 

Døren direkte fra gangen til skannerrummet er altid låst og må aldrig stå åben, så man kan gå direkte ind på stuen. Hvis det bliver nødvendigt at låse døren op, er nøglen inde i betjeningsrummet, men vær sikker på, at det du medbringer ikke er magnetisk!

 

Hvis der er yderligere spørgsmål, bedes de rettet til MR-personalet i betjeningsrummet!