Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anlæggelse og pleje af subkutan kanyle (tegnestift) – Palliativ Afsnit, Farsø

Beskrivelse

Det anbefales, at palliative patienter medicineres subkutant ud fra nedenstående indikationer og fordele. Medicingivning beror på plejepersonalets faglige vurdering af patientens behov for smerte– og symptomlindring.

 

Indikation subkutan medicinering

  • • Anvendes ved patienter, der ikke kan indtage eller optage per oral medicin

  • • Ved patienter med kvalme og opkast

  • • Ved patienter med behov for gentagne injektioner

 

Fordele ved subkutan injektion

  • • Hurtig virkning med en længerevarende effekt end ved i.v. medicinering

  • • Der kan gives forskellige præparater i samme kanyle

  • • Kan anvendes til både bolus og kontinuerlig indgift

  • • Skånsom for patienten

 

Procedure

  • • Der anvendes subkutan kanyle i form af tegnestift med slange og injektionsstuds

  • • Kanylen placeres subcutan et sted på kroppen som er let tilgængeligt, og hvor blodgennemstrømningen skønnes god. Kanylen lægges ofte øverst på overarmen, abdomen eller låret. Bør ikke anlægges i ødematøse områder eller områder med sår og infektion. Ligeledes bør man undgå thorax forflade ved kakektiske patienter (risiko for pneumothorax)

  • • Huden afsprittes og lufttørrer. Inden indstik fyldes kanyle og slange med steril Nacl 0,9%. Kanylens indstiksvinkel er 90 grader. Efterfølgende påsættes Tegaderm/opsite, således at indstiksstedet kan observeres.

 

Injektionsteknik

Injicer langsom. Flere injektioner må gerne gives efter hinanden i samme nål, hvis de er blandbare. Til slut skylles med 0,5 ml. Nacl 0,9%. Erfaringsmæssig er 4 ml. maximum for en enkelt injektion. Ved større mængder afvent 10-15 min inden indgift af næste injektion

 

Observation

Indstiksstedet observeres ved hver injektion eller mindst 1 gang i døgnet. Ved rødme, større hævelse, sivning, pus og ved tilbageløb i slangen skiftes kanylen og anlægges et andet sted på kroppen. Nogle præparater er mere lokalirriterende end andre (eks. Metadon og nozinan), hvilket kan give anledning til hyppig skift. Hvis indstiksstedet er reaktionsløst må kanylen ligge samme sted i op til 5 dage.

 

Subkutan væskeindgift

Subcutan væskeindgift kan være et godt alternativ til intravenøs væskeindgift, så patienten kan forblive i eget hjem eller udskrives til eget hjem. Det er vigtigt, at vurdere om væskeindgift er relevant i det konkrete tilfælde, da det kan være til mere gene end gavn - se link. Der kan anvendes isotonisk NaCl 0,9% og/eller isotonisk glukose 5% (glukose max. 500 ml/døgn). Langsom indløb over 12 – 24 timer.

 

Formål

At afhjælpe terminale patienters behov for gentagne injektioner.

 

Referencer

Kliniske retningslinier – Palliation i RN

Subkutan medicin og væskeindgift til palliative patienter - Aalborg sygehus - link.