Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleuracentese

 

 

 

 

Formål

Vejledning til personale i indikationer og forholdsregler ved pleuracentese

 

Definition af begreber

Pleuracentese

Udtømning af væske fra lungehulen

 

Beskrivelse

Indikation

Pleural ansamling, der af diagnostiske og/eller terapeutiske grunde skal udtømmes

 

 

Relative kontraindikationer

Svær respirationsinsufficiens (f.eks. hvis pneumothorax vil være livstruende for pt.), hæmorrhagisk diatese, infektion ved indstikssted og hæmodynamisk instabilitet

 

Forprøver

 • • INR ved AK-behandling (< 1,6)

 • • Røntgen af thorax

 

Sikkerhed

 • • Pt. identificeres efter instruks

 • • Patienten informeres om procedurens art, formål samt risici og komplikationer (pneumothorax, blødning, infektion, smerter) og samtykke indhentes 

 

For læger

 • • Evt. røntgenbilleder & INR ses inden indgrebet

 • • Lokalisering af indstikssted vha. UL-scanning
   

Procedure

 • • Punkturstedet findes ULS, markeres og huden ved indstiksstedet desinficeres med sprit x 2

 • • Der anlægges lokalbedøvelse med Lidokain med Adrenalin, i alt cirka 10 ml. Der aspireres pleuravæske for at kontrollere, at man er i pleurahulen

 • •  Aspireret pleuravæske reintroduceres ikke i stikkanalen

 • • Pleuracentese-sættet med pigtail kateter str. F 7-12, pose, slanger og sprøjte klargøres og der påføres sterile handsker.

 • • Huden desinficeres med jod x 2

 • • Der laves en ca. 3 mm incision med et skalpelblad ved indstiksstedet.

 • • Pigtail kateteret stikkes ind i huden via incisionen, indtil man mærker, at modstanden forsvinder som tegn på, at kateteret er i pleurahulen

 • • Kateteret føres frem medens stiletten holdes fast. Således reduceres risikoen for pneumothorax

 • • Posesystemet monteres umiddelbart på slangen. Pleuravæskens udseende noteres

 • • Stram den blå tråd så ”grisehalen” krølles op og sno tråden omkring og sæt fast med holderen

 • • Pigtailkateteret fikseres med plaster

 • • Med sprøjten kan man via trevejshanen udtage pleuravæske til undersøgelse

 

Efter proceduren

Undersøgelser af pleuravæsken

 • • Almindelig dyrkning + resistensbestemmelse 10-15 ml

 • • Cytologisk undersøgelse gerne 180 ml

 • • Protein 10-15 ml

 • • LDH 10-15 ml

 • • pH-bestemmelse 1 ml

 • • TB 10-15 ml

Prøver til Patologisk Institut indscannes i den elektroniske henvisning i PatoWEB

 

Blodprøver

Hvis pleuravæsken undersøges for protein og LDH tages umiddelbart før eller efter pleuracentesen S-LDH og S-protein mhp. beregning af ”Lights kriterier”
 

Kontrol af patienten

Når pleuravæsken er udtømt, seponeres drænet og der udføres kontrol rtg. thorax,

OBS pneumothorax. Ved lungemæssig forværring, smerter eller blødning efter hjemsendelse, bør patienten kontakte egen læge eller vagtlæge
 

Komplikationer

 • • Pneumothorax, evt. kappepneumothorax eller trykpneumothorax

 • • Hæmothorax eller blødning fra indstikssted

 • • Infektion og empyem

 • • Re-ekspansions lungeødem efter for hurtig fjernelse af store mængder væske

 • • Luftembolier (sjældne)

 

For sygeplejersker

 • • Patienten skifter til patientskjorte, der tages omvendt på, så ryggen er blotlagt. Patienten er siddende under undersøgelsen evt. med fødderne hvilende på en fodskammel. Overkroppen er let foroverbøjet og patienten kan tilbydes en pude for at give armene bedre hvile. Til beskyttelse af patientens tøj sættes en blå blodtagningsserviet i bukselinningen

 • • Under anlæggelse af pigtailkateteret skal patienten forholde sig i ro, for at undgå displacering af nålen, med risiko for luft i lungen. Patienten informeres om at sige til, hvis han/hun får smerter, bliver forpustet, utilpas eller skal hoste

 

Opdækning

 • • Opdækningen foregår, når patienten har fået anlagt lokalbedøvelsen

 • • Sygeplejersken åbner utensilier til lægen som gør opdækningen klar til pleuracentesen

 

Redskaber/utensilier ved undersøgelsen med steril opdækning

 • • 1 stk. grønt sterilt afdækningsstykke

 • • 1 stk. skalpelblad

 • • 1 stk. gallipot steril med gasekrøller

 • • Klorhexidinsprit

 • • 1 sterilt pleurapunktursæt

 • • 1 stk. drænkateter (Pigtailkateter)

 • • 1 par sterile handsker

 • • 1 stk. sterilt hulstykke

 • • Sterile handsker til læge

 • • 10 ml sprøjte med lyserød kanyle optrækkes Lidokain med Adrenalin 10 mg/ml til lokalbedøvelse, der skiftes til grøn kanyle ved injektion

 • • 2 stk. alkohol swabs

 • • 1 steril lukkeprop (gul)

 • • 1 stk. drænfixplaster

 • • Kateterposeholder

 

Til prøver

 • • 1 stk. Radiometer Pico 50 sprøjte til PL V- metabolitter (pleura-glc, pH og lac). Sprøjten vendes et par gange og kommes i en engangshandske i bæger med knust is og bringes straks til Hastelab på Klinisk Biokemisk Afdeling, HUSK prøveseddel

 • • 2-3 stk. spidsglas til D + R, TB + protein, prøverne afleveres i køleskab til Mikrobiologisk Afdeling

 • • 200 ml plastflaske til cytologiske prøver, sendes til Patologisk Institut ASN

 • • Bestillingssedler til prøver

 • • HUSK CPR-nr. på alle prøveglas

 

Opgavefordeling

 • • Sygeplejersken støtter og informerer løbende patienten om, hvad der foregår under undersøgelsen og assisterer lægen. Det vurderes fra patient til patient, om en pårørende, til at støtte patienten under undersøgelsen på stuen, kan være relevant

 

Kontrol af patienten

 • • Ved store pleuraansamlinger er der risiko for at patienten kan udvikle lungeødem og/eller pneumothorax, hvis den store mængde udtømmes for hurtigt. Ved store ansamlinger udtømmes derfor 1-1,5 L ad gangen og med 30 min. pause til næste udtømning

 • • Hvis drænet mistænkes stoppet, skylles forsigtigt med 10-20 ml NaCL isotonisk

 

Fjernelse af dræn

 • • Når pleuravæsken er udtømt, kan drænet seponeres. Mængden af pleuravæske noteres i NordEPJ. Der anvendes medicinske engangshandsker til denne procedure. Før drænet trækkes ud skubbes gummimembranen tilbage og den tynde snor løsnes. (Patienten bør foretage en maksimal eksspiration og holde vejret når drænet fjernes, for at opnå positivt tryk i thoraxhulen). Herefter trækkes drænet forsigtigt ud og der påsættes sterilt plaster (curapor). Der holdes et fast tryk et par minutter over indstiksstedet

 

 

Referencer

Ugeskrift for læger 2014: Paul S. Clementsen