Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Plan for uddannelsesforløb for læger i hoveduddannelse til almen medicin Gynækologisk-obstetrisk Afdeling Sygehus Vendsyssel

 

Formål

At synliggøre uddannelsesplanen for læger i hoveduddannelse til almen praksis for alle

personalegrupper.

Definition af begreber

-

Beskrivelse

Ophold på afdelingen:

6 måneder

Fokuserede ophold/obligatoriske kurser etc.:

 Returdag til praksis: 6 dage /1 dag hver måned

 CTG-kursus som E-learning (”Sikre fødsler”) – findes på rn.plan2learn.dk

 Klinisk ophold på Urologisk Afdeling, Frederikshavn 5 dage

 Jordemodercenteret: 1 dag

Kontinensambulatorium: 2 dage (1 dag med kontinenssygeplejerske og 1 dag med læge).

Sexologisk klinik: 1 dag

Infertilitet i Dronninglund: 2 dage

Obstetrisk ambulatorium: minimum 3 dage (superviseret)

Gynækologisk ambulatorium: minimum 3 dage (superviseret eller amb. C/stue 9)

Obstetrisk UL ved sonograf : 1 dag

Visitation:

AP-lægen skal være med til at visitere sammen med fødegangsvagten og sammen med speciallægen på stue 7. Det kan være en dag AP-lægen har vagt eller er med hhv. fødegangsvagten eller speciallægen på stue 7.

Jordemorvagt:

AP-lægen må på eget initiativ i vagten lave aftale med jordemor om at overvære 10 normale fødsler. Det tilstræbes at AP-lægen tager imod 1-3 børn.

Introduktionsperioden er vagtfri. Herefter indgår lægen i alm. vagtplan på lige fod med introduktionslæger.

AP-læger skal opnå kompetencer som anført i den elektroniske logbog:

Kompetence områder:

Graviditet, fødsel og puerperium 1 af 2

1

 

Kunne redegøre for den normale graviditet, fødsel og barselsperiode

2

Kunne varetage svangreprofylaktiske undersøgelser efter retningslinierne under hensyn til lokale forhold

3

Kunne koordinere samarbejdet omkring den gravide med jord-moder, fødested og andre relevante samarbejdspartnere

4

Kunne risikovurdere graviditeten, visitere og agere på tegn på sygelige tilstande også i fødsel og puerperium

5

Kunne bistå ved uventet fødsel udenfor institution

6

Redegøre for amningens fysiologi og vigtigheden af støtte til amning

 

Graviditet, fødsel og puerperium 2 af 2

1

 

Kunne bedømme mammae hos lacterende kvinder med henblik på mastitis og absces samt lave behandlingsplan

2

Kunne rådgive prægravide/tidligt gravide med:

epilepsi
hypertension
diabetes mellitus
astma
andre kroniske medicinske sygdomme

3

Kunne rådgive og vejlede omkring livsstilens betydning for graviditet og foster

4

Kunne informere omkring prænatal diagnostik

5

Redegøre for principperne for udredning af uønsket barnløshed

 

imgCheckBox268

Kunne bedømme mammae hos lacterende kvinder med henblik på mastitis og absces samt lave behandlingsplan

imgCheckBox269

Kunne rådgive prægravide/tidligt gravide med:

•epilepsi
•hypertension
•diabetes mellitus
•astma
•andre kroniske medicinske sygdomme

imgCheckBox270

Kunne rådgive og vejlede omkring livsstilens betydning for graviditet og foster

imgCheckBox271

Kunne informere omkring prænatal diagnostik

imgCheckBox272

Redegøre for principperne for udredning af uønsket barnløshed

 

Gynækologisk blødning

1

Kunne redegøre for kvinders normale cyclus/ blødningsmønster i forskellige livsfaser

2

Redegøre for abnorme blødningers terminologi og mulige årsager relateret til kvindens alder herunder opmærksomhed overfor neoplastisk betingede blødninger

3

Kunne diagnosticere, behandle og visitere abnorme blødninger

4

Kunne behandle med hormoner og informere om hormonbehandlingens fordele og ulemper

 

Gynækologisk undersøgelse

1

Redegøre for indikation for undersøgelsen

2

Kunne skelne mellem normale og patologiske fund ved undersøgelsen, herunder bækkenbundsmuskulaturens funktion

3

Kunne udføre undersøgelsen, udtage relevante prøver, såsom podninger, wetsmears og smear til cytologisk undersøgelse, samt informere patienten om fund

 

Klimakteriet

1

Kunne udfærdige et udredningsprogram for, vejlede og evt. behandle for klimakterielle gener

2

Redegøre for klimakteriets fysiologi og udtryksformer

3

Kunne vejlede omkring og iværksætte samt kontrollere hormonterapi

 

Provokeret abort og sterilisation

1

Redegøre for lovgivningen omkring provokeret abort

2

Kunne håndtere ambivalens og tilbyde samt gennemføre samtaler før endelig beslutning om abort
herunder diskutere fremtidig prævention

3

Kunne gennemføre støttesamtaler efter udført abort

4

Redegøre for lovgivningen omkring sterilisation og kunne handle derudfra

5

Kunne informere om følger og eventuelle bivirkninger ved sterilisation

 

Udflåd

1

Kunne redegøre for cyclus, graviditets og alders indflydelse på den normale vaginale sekretion

2

Kunne diagnosticere, behandle og visitere:

vaginit
cervicit
salpingit
intrauterin infektion

3

Kunne vejlede om relevant hygiejne

4

Kunne vurdere normalt udflåd

5

Kunne diagnosticere, behandle og visitere patologisk udflåd

 

Ved at indgå i afdelingens daglige arbejde og at gennemgå ovenfor beskrevne uddannelsesforløb sikres læger i hoveduddannelse til almen medicin at opnå de påkrævede kompetencer. Hovedvejlederen signerer i den elektroniske logbog.

 

Referencer

Elektronisk logbog