Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af neuroborreliose i Neurologisk Afdeling

 

 

 

Stadium

 

Terapi

Den tidlige subakutte neuroborreliose

 

Cirka. 150 tilfælde årligt i Danmark.

Kardinalsymptomerne er radikulære smerter og/ eller pareser. Hyppigst er kranienervepareser, især uni- og bilateral perifer facialisparese. Isoleret ekstremitetsparese ses hos ca. 20 %.

Ved klinisk mistanke og fund af pleocytose i CSF bør antibiotisk behandling påbegyndes, også inden et antistof svar foreligger.

 

  1. a) Ceftriaxon 2g x 1 i.v dagligt i 10 - 14 dage (den daglige engangsadministration muliggør ambulant behandling og bør være første valgs behandling)

 

  1. b) Penicillin G 5 MIE x 4 i.v dagligt i 10-14 dage

 

  1. c) Tbl. Doxycyclin 100 mg per os 2 gange dagligt i 14 dage eller 200 mg per os engang dagligt i 14 dage. (effekten indtræder langsommere end effekten af intravenøst givet antibiotika hvorfor intravenøst regime anbefales hos patienter med udtalte radikulære smerter)

Kronisk neuroborreliose

 

1 – 2 tilfælde om året i Danmark. Karakteriseres ved symptomer og CNS-inflammation > 6 mdr. Uden behandling progredierer tilstanden med parenkymatøs CNS-affektion

 

 

  1. a) Ceftriaxon 2g x 1 i.v dagligt i 14 dage

 

  1. b) Penicillin G 5 MIE x 4 i.v dagligt i 14 dage

 

 

Referencer

Litteratur

Lebech A-M, Hansen K. Lyme-borreliose – den hyppigste vektorbårne infektion i Danmark.

Ugeskr Læger 2004;166;2431-2433.