Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Adfærd på operationsstuerne, A-OP, Mave- Tarmkirurgisk, Aalborg

 

Formål

Sikre at opførsel og adfærd er korrekt i forhold til patient og hygiejne.

 

Beskrivelse

Reference: nr. 6.1 Infektionshygiejniske retningslinjer for sygehuse og sektorer i Region Nordjylland.

 

Trafik og adfærd på operationsstuen

 • • Under invasive indgreb må der kun være det antal personer til stede, som indgrebet kræver. Maksimum antal personer skal fastlægges af ledende overlæge

 • • Dørene til en operationsstue skal holdes lukkede under hele indgrebet for at minimere antallet af partikler samt for at opretholde trykket på operationsstuen

 • • Kun nødvendig færdsel ind og ud af stuen må forekomme

 • • Kommunikation til og fra operationsstuen skal foregå over telefonen

 • • Såvel sterilt påklædte personer som øvrige tilstedeværende skal bevæge sig i et roligt tempo

 • • Ting, der falder på gulvet, skal kun opsamles, hvis de medtages i optællingen efter operationen eller udgør en sikkerhedsrisiko

 • • Oprydning af afdækning og lignende må ikke finde sted, før operationssåret er lukket, det vil sige, når den sidste sutur eller hudclips er sat, og forbindingen er lagt

 

Personer, der ikke er sterilt påklædte

 • • Må ikke række/bøje sig ind over et sterilt felt eller sterilt emne

 • • Skal inden for én meter vende front mod sterile effekter og sterilt påklædte personer.

 

Opdækning til operation

 • • Opdækning må kun finde sted på overtryksventilerede stuer, og der må ikke forekomme trafik ud og ind af stuen, mens opdækningen finder sted

 • • Opdækning skal enten foregå, før patienten køres ind på stuen eller efter patienten er lejret

 • • Hvis instrumenter er pakket ud, før patienten køres ind på stuen, skal den sterile opdækning dækkes med sterile stykker, indtil patienten er lejret

 • • Der må ikke anlægges spinalanæstesi, epidural kateter, CVK og Swan Ganz, mens udpakning af sterile artikler finder sted

 • • Assistanceborde skal placeres således, at steriliteten sikres

 • • Ventilerede varmetæpper må anvendes under indledning, indtil patienten desinficeres forudsat at instrumenterne er tildækkede eller når patientafdækningen er lagt.

 

Specielle forhold i Mave- Tarmkirurgisk operationsafsnit

Retningslinje 6.1

 

 • • I forhold til antal personer tilstede under operationen vil der tages hensyn til afdelingens opgave som uddannelsesafdeling.

 • • LUKKET STUE er et begreb, der er aftalt med afdeling A’s kirurger. Det betyder: at når der under operationen indsættes et fremmedlegeme, vil der blive LUKKET STUE, og al unødig færdsel på stuen må ikke forekomme. Dette på grund af risikoen for øget infektion hos patienten. LUKKET STUE skal iværksættes i passende tidsrum inden pakningen med fremmedlegemet åbnes og varer indtil såret er lukket og plaster er påsat.

 

 • • Hvis en sterilt klædt person forlader operationsstuen under indgrebet tages kitlen af på stuen i en passende afstand fra operationsfeltet.

 

Referencer:

Region Nordjylland, Infektionshygiejnisk afsnit. Retningslinje 6.1.