Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for lægelig vurdering af indlagte patienter i Mave Tarmkirurgisk Afdeling

 

I henhold til retningslinjen: Behandlingsplan, lægelig vurdering af indlagte patienter er følgende instruks udarbejdet for Mave Tarmkirurgisk Afdeling.

 

Formål

At sikre at alle patienter bliver lægeligt vurderet i det omfang, der er nødvendigt, baseret på den enkelte patients tilstand.

 

Baggrund

Revurdering er et centralt element i at afklare, om de beslutninger, der er truffet om behandling er hensigtsmæssige og om behandlingen er effektiv.

Den lægelige vurdering er et integreret led i patientbehandlingen.

Ikke alle patienter har behov for dagligt lægeligt tilsyn – det drejer som om patienter som er i en stabil fase, og som har en iværksat behandlings- og mobiliseringsplan. Disse patienter ligger hyppigst på sengeafsnit A1 og A2.

 

Instruks:

 • Alle ny indlagte akut henviste patienter skal vurderes minimum en gang i døgnet.

 • Så længe patienten vurderes som akut skal der være dagligt lægeligt tilsyn - dette er også gældende i weekend. Hvor længe patienten vurderes som akut afgøres af den ansvarshavende læge.

 • Ved patienter som fortsat er diagnostisk uafklarede og inden endelig behandling er iværksat, skal der som oftest være daglig lægelig revurdering.

 • Alle ustabile patienter skal som minimum have tilsyn af læge 1 gang dagligt – hvis det skønnes at patientens tilstand forværres, skal der være yderligere lægeligt tilsyn af patienten. Følgende patientgrupper bør betragtes som ustabile – hvor patienterne er alvorligt syge, har været udsat for en tilskadekomst fx traume eller indgreb som kræver hyppig observation og daglig lægelig vurdering.

 • • diagnostisk uafklarede patienter

 • • ny opererede patienter

 • • pludselig opstående stærke smerter

 • • pludselig vejrtrækningsproblemer

 • • pludselig feber

 • • ændret bevidsthedsniveau, centralt påvirket og/ eller ukontaktbar

 • • påvirket kredsløb

 • • blødninger

 • • manglende føde eller væskeindtag

 • • behov for intravenøst medicin

 • • tvangsindlagte / suicidal truede

 • • børn