Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Laboratorievejledningen for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Problemstilling

Dokumentet beskriver og vejleder i anvendelse af den elektroniske håndbog ”Laboratorievejledningen for Region Nordjyllands sygehusvæsen”.

Målgruppe – modtagelse

Læger, plejepersonale, sekretærer og laboratoriepersonale i praksissektor og på regionens sygehuse.

Formål

At give brugerne kendskab til indhold og brug af Laboratorievejledningen.

Beskrivelse

Indhold

Laboratorievejledning for Region Nordjyllands Sygehusvæsen indeholder oplysninger om laboratoriespecialernes funktion, analyserepertoire, åbningstider, prøvebestilling og forsendelse samt svarprocedurer.
Laboratorievejledningen er alment tilgængelig for alle på
https://laboratorievejledning.rn.dk.

 

Laboratorievejledningen indeholder en analyseliste og et tekstafsnit for hvert laboratoriespeciale:

 • • Klinisk Biokemi,

 • • Blodbank og Klinisk Immunologi,

 • • Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin,

 • •  Klinisk Mikrobiologi

 • • Patologisk Anatomi.

 

 • • 

2

1 Spørgsmålstegn

Med mouysn

5

4

6

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 

 1. 1. Ved tryk på Picture 3 ses side med hjælp til søgefunktion

 2. 2. Søg i

Ved at klikke på trekant (drop down) vises de forskellige områder, der kan søges i. Søgemåden er ikke ens for alle områderne.

 • • Analyser, alfabetisk:
  Hvis søgeordet er a, vises alle analyser, hvis navn, analyseforkortelse eller synonym begynder med a. Hvis der skrives ab, vises alle analyser, hvis navn, analyseforkortelse eller synonym starter med ab osv.

 • • Analyser:
  Der søges i analyser (navn, analyseforkortelse, synonymer og hele analysebeskrivelsen) for alle laboratoriespecialerne.

 • • Hele laboratorievejledningen:
  Der søges i al tekst (tekstkapitler og analysevejledninger) i hele laboratorievejledningen.

 • • Indledning:
  Der søges i al tekst i generel information fælles for alle laboratoriespecialer.

 • • Klinisk biokemi:
  Der søges i al tekst (tekstkapitler og analysevejledninger) i klinisk biokemi.

 • • Blodbank og Klinisk immunologi:
  Der søges i al tekst (tekstkapitler og analysevejledninger) i klinisk immunologi.

 • • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin:
  Der søges i al tekst (tekstkapitler og analysevejledninger) i klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

 • • Klinisk mikrobiologi:
  Der søges i al tekst (tekstkapitler og analysevejledninger) i klinisk mikrobiologi.

 • • Patologisk anatomi:
  Der søges i al tekst (tekstkapitler og analysevejledninger) i klinisk patologi.

 1. 3. Søg efter

Her skrives ord eller dele af ord, som man ønsker at søge på.

 • • Sætning: Sætningen sættes i anførselstegn, eks. ”Mærkning af prøver”

 • • Flere usammenhængende ord: Ord skrives med mellemrum og uden anførselstegn

 • • Tomt felt: Alt indhold under området, man søger i, vises. Søges der i et af laboratoriespecialerne, vises tekstafsnit først og derefter analyser i alfabetisk orden.

 1. 4. Indeks – Udskrift

Klik på feltet Indeks – Udskrift giver mulighed for at se indholdsfortegnelse for de enkelte afsnit i Laboratorievejledningen. Et helt afsnit kan gemmes eller udskrives.

 1. 5. Links

Link til andre Laboratorier m.m.

 1. 6. Nyheder

Nye analysevejledninger eller ændringer af eksisterende tekst fremvises på forsiden i afgrænset tidsperiode

 

Sidefremvisning

Når søgeområde er valgt og søgeord er indskrevet, klikkes der på Søg.

Søgeresultaterne vil blive fremvist på forsiden, klik herefter på den tekst, der ønskes fremvist.

1

Billede 1Billede 4Klinisk Biokemisk Afdeling

3

4

Eksempel – Trombocytter

 1. 1. Analyseforkortelse – kan fremsøges i Labka, i nogle tilfælde i NordEPJ

 2. 2. Analysenavn – for sikker fremsøgning i NordEPJ

 3. 3. 

  5

  6

  Udføres af

 4. 4. Prisgruppe

 5. 5. 

  7

  Prøvemateriale

 6. 6. Referenceinterval

  1. 1. 

   8

   Afhænger her af alder, køn og evt. graviditet

 7. 7. Tolkning

 8. 8. Bemærkning

 9. 9. Klassifikationskode

  1. 1. 

   8

   NPU eller lokalkode

 

Ved fremvisning af side, tryk forneden på siden på

Udskriv siden på vanlig vis.

Picture 4

Abonnement

I bunden af hver side findes et felt, hvor abonnering af pågældende side kan tilmeldes. Når siden sættes som nyhed, Picture 5vil abonnenterne få automatisk besked herom.

 

Analyselisten – generelt

Analyselisten indeholder hovedparten af alle analyser/undersøgelser, der udføres i alle de medicinske laboratoriespecialer. Foruden disse findes de mest anvendte analyser, der udføres på Laboratorier eksternt.
Analysevejledninger, uanset laboratoriespeciale, er opbygget efter næsten enslydende skabelon bl.a. indeholdende: analysested, prøvematerialebeskrivelse, pris, bestilling, indikation, referenceinterval.

Referencer