Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transmetatarsal amputation

 

Formål

Retningslinje for at ensarte behandling og sikre kvalitet.

 

Definition af begreber

Amputation svarende til en eller flere stråler transmetatarsalt, når tåamputation eller eksartikulation i metatarsophanlangealled (MTP) ikke kan lade sig gøre.

 

Beskrivelse

Indikation

DI702 aterosklerose i arterie i underekstremitet

DE105B Type1-diabetes med fodsår
DE105C Type1-diabetes med gangræn

DE115B, Type2-diabetes med fodsår
DE115C Type2-diabetes med gangræn
DE116 Type2-diabetes med anden komplikation

 

Undersøgelser

  • • Præoperativt røntgen (AP, side- og skråoptagelse af foden) med henblik på ostit forud for planlægning af amputationsniveau.

  • • DBT ved manglende fodpuls (undtaget weekender og når akut amputation grundet progredierende infektion er nødvendig).

  • • Karkirurgisk tilsyn rekvireres akut/subakut ved tåtryk under 40 mm Hg.

  • • Ved DBT <30mmHg og udtømte karkirurgiske behandlingsmuligheder, samt svære iskæmiske smerter skal overvejes crusamputation (eller femuramputation).

 

Operation - KNHQ14

Atraumatisk operationsteknik til sundt væv, en lang plantar og kort dorsal lap, knogleresektion med en oscillerende sav i sund knogle. Der saves kort skrå osteotomi i retning dorsalt distalt mod proksimalt plantart for at afflade den knogleflade patienten kommer til at gå på. Der skal være godt bløddelsdække svarende til knoglespidsen. Amputationen skal altid vaskes/skylles efter det inficerede er fjernet, herefter vævsprøver fra ”rent” og sundt knogle- og bløddelsvæv.

Ved infektion i subcutis eller mindste tvivl herom, skal såret efterlades åbent, eventuelt sættes enkelte holdesuturer. Ved åbne amputationer må huden være ”i overskud” ud over knogle, da der efter nogle dage kommer refraktion/skrumpning af huden

 

Infektionsprofylakse

Først prøver til D+R fra sundt knogle- og bløddelsvæv. Derefter gives antibiotikaprofylakse jævnfør afdelingens vanlige instruks.

 

Anæstesi

GA eller perifer nerveblokade.

 

Samlet postoperativ plan

Sårskift 2. postoperative dag, diabetikere skal skiftes 1. postoperative dag, da en blodig bandage kan give nyt tryksår. Eventuelt tidligere ved gennemsivning af forbinding.

Stillingtagen til sårbehandling med vacuumterapi ved første skiftning.

Aflastning af forfoden ved hjælp af en hælsko, terapisandal eller støtte på hælen.

 

Smerter

Der skal rutinemæssigt gives tablet Paracetamol 1 g x 4.

Yderligere behandling jævnfør afdelingens vanlige smerteinstruks.

 

Referencer

Coughlin MJ, Anderson RB, Saltzman CL: Mann’s surgery of the foot and ankle, 2014, vol.2. 1490-1495