Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje i forbindelse med efterkontrol i Karkirurgisk Ambulatorium

 

Formål

At skabe tryghed for den enkelte patient, støtte/vejlede i igangværende livsstilsændringer samt opfølgning på den sygeplejemæssige postoperative pleje.

 

Definition af begreber

Livsstilsændringer er i denne sammenhæng kost, motion og rygestop.

 

Beskrivelse

 • • Patienter i Karkirurgisk Ambulatorium kommer til kontrol efter operation/behandling.

 • • Patienter, der har fået foretaget TEA af a. carotis, kontrolleres efter ca. 1 måned.

 • • PTA/PTA med stent kontrolleres efter ca. 3 måneder og 1 år.

 • • Centralt opererede (aorta aneurisme, bifurkatur) samt alle perifert opererede, med undtagelse af in situ opererede, kontrolleres ligeledes efter ca. 3 måneder og 1 år.

 • • Patienter, der har fået foretaget in situ operation, kontrolleres efter ca. 3 måneder. Herefter ses kontrol ved ultralyds skanning hver 3. måned det første år. Hvis ingen behov for tiltag, ses patienten til kontrol i Karkirugisk ambulatorium efter ca. 1 år. Herefter ultralyds skanning efter ½ år og afsluttende kontrol efter 2 år.

 

Forud for modtagelse af patient i ambulatoriet orienterer sygeplejersken sig om patientens situation: operations type og tidspunkt, evt. røntgen- og blodprøvesvar.

 

Information/undervisning og medinddragelse:

Patienten følges ind på undersøgelsesstuen og informeres om besøgets formål og forløb. Der følges op på evt. igangværende rygestop/kostændring, eller der motiveres for dette.

 

Observation/overvågning:

 • • Sygeplejersken måler BT og puls i begge arme hos carotis opererede. Alle øvrige får ikke målt værdier, medmindre der foreligger væsentlig indikation.

 • • Sygeplejersken foretager en vurdering af patientens evne til selv at afklæde sig tøjet i det opererede område, og såfremt patienten ikke selv evner dette, hjælpes patienten samt evt. med lejring på undersøgelseslejet. Patienten tilbydes tildækning med grønt stykke eller tæppe.

 • • Efter endt undersøgelse hjælpes patienten med påklædning, hvis det er aktuelt.

 

Hud/væv:

Såfremt patienten har sår, foretages vurdering af behovet for materialer til forbindingsskift, og dette findes frem, så såret kan renses og forbindes af sygeplejersken, når lægen har set det.

 

 

Andre praktiske gøremål:

 

Journalen lægges frem til læge.

 

 

Sygepleje efter endt lægekonsultation:

 • • Udførelse af evt. lægeordinationer

 • • Sårpleje, såfremt patienten har sår

 • • Evt. opmåling af underekstremitet til kompressionsstrømpe samt hjælp til påtagning af strømpe

 • • Kontakt til hjemmesygeplejerske ved eventuelle ændringer af behandling samt sygeplejebrev

 • • Sikre at patienten henvender sig til sekretæren med henblik på bestilling af transport og eventuel ny kontroltid.

 

 

 

Bilag 1: Praktiske opgaver ved sygeplejerskernes funktion i Karkirurgisk Ambulatorium