Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Parkinson - IndlagtE patienter

Beskrivelse

Parkinsons sygdom er:

 • • en individuel sygdom

 • • med et individuelt sygdomsforløb

 • • med en individuel måde at forholde sig til sygdommen på

 

1. Indikation for indlæggelse:

 1. 1. Akut indlæggelse via BV efter konference med OL for MD (via modtagelsen)

a) pga. akut forværring, motorisk og/eller non-motorisk, af tilstanden

 

 1. 2. Planlagt indlæggelse via OL for MD (pt. skal møde direkte i afdelingen)

a) avanceret PD behandling

b) medicinjustering

c) videre diagnostisk udredning f.eks. atypisk Parkinson

 

OBS! I forbindelse med aflastning af pårørende og plejepersonale henvises til muligheden for at søge aflastningsplads via kommunen og gøres ekstra opmærksom på muligheden af en rullende aflastning

 

2. Behandling/udredning:

Ved akut forværring overvejes følgende som mulig årsag:

  1. .1 Dehydratio, diarre, elektrolyt derangement

  2. .2 Infektion (UVI, lungebetændelse, skinnebensår)

  3. .3 Medicinbivirkning

  4. .4 Subduralt hæmatom, apopleksi

  5. .5 Dyb venetrombose, fraktur

  6. .6 Compliance problemer

  7. .7 Depression/psykose

 

Overvej herefter udredning med:

  1. .8 U-stix, evt. D/R, infektions- og væsketal, glucose, TSH, B12, Vitamin D, temperatur

  2. .9 Vurdering af hydreringstilstand, mave tarm funktion, især obs. obstipation

  3. .10 Udvidet medicinanamnese

  4. .11 CT scanning

  5. .12 Blodtryksmåling, ortostatisk blodtryksmåling (BT liggende og stående efter 1 min.) se bilag 2, døgnblodtryksmåling. Se link i højre side

  6. .13 Psykiatrisk tilsyn

Medicinsk behandling generelt for parkinson patienter:

  1. .14 INGEN Metoclopramid (Primperan/Emperal/Gastro-Timelets) (central dopamin antagonist)

  2. .15 Domperidon (Motilium) kan godt bruges mod kvalme (perifert dopamin antagonist)

  3. .16 INGEN behandling med typiske neuroleptika (central dopamin antagonister). Kun Quetiapin eller Clozapin

 

Ved psykotisk tilstand:

1. trin: Udelukkelse af infektion og anden somatisk årsag

2. trin: Udtrapning af medicin i følgende rækkefølge:

Anticholinergika -> MAO-hæmmere -> Amantadin -> Dopaminagonister -> COMT hæmmere -> Levodopa

3. trin: Må gerne kombineres med trin 2: Opstart Quetiapinbehandling (Seroquel) 12,5mg, dosis øges til max 100 mg dagligt i 2 doser

4. trin: Opstarte Clozapin (Leponex) behandling iht. gældende regler (Cave Leukopeni), hjerterytme

 

Ved depression:

Behandling med Mirtazapin, evt. SSRI (ikke hos pt med REM-Sleep-Disorder), TCA kun til unge ptt. under 60, max op til 65 år (konfusion i forbindelse med anticholinergeffekt (hos ældre patienter)

 

Ved parkinsondemens og kroniske hallucinationer:

Exelon (Rivastigmin) optrappes til 6mg x 2, eller 24 timers plaster behandling

 

Ved smerter:

Fysioterapeutisk vurdering, kontakt patientens fysioterapeut

Undgå helst behandling med opioid-præparater pga. tendens til forstoppelse og konfusion

Optimer medicinsk parkinson behandling

Anbefal behandling med Paracetamol, Diclofenac, Gabapentin, Pregabalin

Ved centrale smerter overvejes Duloxetin

Ved fikseret, ikke fluktuationsrelateret dystoni, kan forsøges Botulinum toxin injektioner

Cave: Der findes en øget hyppighed af lumbal spinalstenose og polyneuropati hos parkinsonpatienter

 

Ved søvnbesvær:

Informér om søvnhygiejne

Reducér Dopaminagonistbehandlingen om aftenen

Zolpidem 7,5 mg ved kortvarigt besvær, ellers Melatonin 2-6 mg, Mirtazapin 15-60 mg ved kronisk søvnbesvær og dårligt humør

Evt. Rivotril 0,25-2 mg

Ved vandladningsbesvær:

Udeluk altid først UVI

Ved hyppig vandladning (urgeinkontinens) Trospiumchlorid 20 mg x 2, eller Solifenacin (Vesicare) 5-10 mg x 1 eller Darifenacin (Emselex) 7,5-15 mg x 1

Ved nykturi: Døgn-BT måling (natlig paradoks hypertension? Hvis ja: Captopril til nat), Trospiumchlorid til natten, efter aftale med OL Desmopressin eller Florinef

 

Ved forstoppelse:

Macrogol fast 1-3 breve dagligt, ikke efter behov, doseres efter BRISTOL skala

 

Ved ortostatisme:

Væskeindtagelse >2 l. om dagen, gerne kaffe, ekstra salt tilskud

Hellange støttestrømper

Reduktion af blodtryksænkende medicin, se bilag 1

Reduktion af PD medicin

Behandling med Motilium, Ibuprofen, Midodrine, Desmopressin eller Fludrocortison efter aftale med OL for MD

 

3) Pleje:

Det er nødvendigt at observere både motoriske og non-motoriske symptomer.

 1. a. Timeregistrering, observation (fluktuationer (perioder med off og hyperkinesier,) fald)

 2. b. Medicin til tiden, evt. medicin >30-60min før måltider, evt proteinfattig ernæring

 3. c. BMI screening, observation af evt. fejlsynkning, savlen, dokumentation af afføring

 4. d. Væske mængde >1,5 l. dagligt, væskeskema

 5. e. Urinproduktion og vandladningsbesvær

 6. f. Svimmelhed

 7. g. Smerter

 8. h. Søvn og søvnforstyrrelser

 1. i. Tegn til depression, angst, demens eller psykose, psykiske off- perioder

 2. j. Afklaring af sociale og plejemæssige problemstillinger hos patienten

 3. k. Omsorg overfor pårørende

 

4) Rehabilitering:

Fysioterapi anbefales dagligt ved indlæggelse (motorisk funktionsniveau, hjælpemidler)

Ergoterapi (ADL funktion, synkefunktion)

Logopædi (taleterapi)

Neuropsykologisk undersøgelse (udredning i forhold til demens, psykose, depression, atypisk Parkinsons Sygdom)

Socialrådgivning (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, nødkald, PSK)

Vejledning om ernæring. (evt. diætist)

Definitioner

BV: Bagvagt

BT blodtryk

BMI body mass index

MD: Movement disorder

OL: Overlæge

Pt: patient

PD: Parkinsons sygdom

PSK. Post Stationær Koncept

TCA Tricyclica (f.e. Amitriptylin)

UVI urin vejs infection

 

Formål

At sikre ensartet høj tværfaglig kvalitet i behandling af pt med PD på baggrund af den gældende evidens

 

Referencer:

Fernandez, H. Movement Disorders, 2007

Henriksen T. Parkinson sygdom, det sene stadie, 2010

Chaudhuri KR. Handbook of Movement disorders, 2009

Bhatia K. Parkinson´s disease, 2008

DGN. Leitlinien fuer Diagnostik und Therapie in der Neurologie, 2008

https://neuro.dk/wordpress/nnbv/pd-behandling-af-non-motoriske-symptomer/