Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Parkinson - IndlagtE patienter

 

Beskrivelse

Parkinsons sygdom er:

 • • en individuel sygdom

 • • med et individuelt sygdomsforløb

 • • med en individuel måde at forholde sig til sygdommen på.

Kategorier for MD: MD (PD (amb.-indl.)- Dystoni (medicin-botox).

1. Indikation for indlæggelse:

 

 1. 1. Akut indlæggelse via OL for MD eller BV (via modtagelsen).

a) pga. akut forværring, motorisk og/eller non-motorisk af tilstanden.

 

 1. 2. Planlagt indlæggelse via OL for MD (pt. skal møde direkte i afdelingen)

a) avanceret PD behandling

b) medicinjustering

c) videre diagnostisk udredning f.eks. atypisk parkinson

 

OBS! I forbindelse med aflastning af pårørende og plejepersonale henvises til muligheden for at søge aflastningsplads via kommunen.

2. Behandling/udredning:

Ved akut forværring overvejes følgende som mulig årsag:

  1. .1 Dehydratio, diarre, elektrolyt derangement

  2. .2 Infektion (UVI, lungebetændelse, skinnebensår)

  3. .3 Medicinbivirkning

  4. .4 Subduralt hæmatom, apopleksi

  5. .5 Dyb venetrombose, fraktur

  6. .6 Compliance problemer

  7. .7 Depression/psykose

 

Overvej herefter udredning med:

  1. .8 U-stix, evt. D/R, infektions- og væsketal, glucose, TSH, B12, Vitamin D, temperatur

  2. .9 Vurdering af hydreringstilstand, mave tarm funktion, især obs. obstipation

  3. .10 Udvidet medicinanamnese

  4. .11 CT scanning

  5. .12 Blodtryksmåling, ortostatisk blodtryksmåling (BT liggende og stående efter 1 min.) se bilag 2,døgnblodtryksmåling. Se link i højre side.

  6. .13 Psykiatrisk tilsyn.

  7. .14 Liason psykiatrisk tilsyn

 

Medicinsk behandling generelt for parkinson patienter:

  1. .15 INGEN Metoclopramid (Primperan/Emperal/Gastro-Timelets) (central dopamin antagonist)

  2. .16 Domperidon (Motilium) kan godt bruges mod kvalme (perifert dopamin antagonist)

  3. .17 INGEN behandling med typiske neuroleptika (central dopamin antagonister). Kun Quetiapin eller Clozapin.

 

Ved psykotisk tilstand:

1. trin: Udelukkelse af infektion og anden somatisk årsag.

2. trin: Udtrapning af medicin i følgende rækkefølge:

Anticholinergika -> MAO-hæmmere -> Amantadin -> Dopaminagonister -> COMT hæmmere -> Levodopa.

3. trin: Må gerne kombineres med trin 2: Opstart Quetiapinbehandling (Seroquel) 12,5mg, dosis øges til max 100 mg dagligt i 2 doser.

4. trin: Opstarte Clozapin (Leponex) behandling iht. gældende regler (Cave Leukopeni), hjerterytme.

Ved depression:

  1. .18 Behandling med Mirtazapin, evt. SSRI (ikke hos pt med REM-Sleep-Disorder), TCA kun til unge ptt. under 60, max op til 65 år (konfusion i forbindelse med anticholinergeffekt (hos ældre patienter).

Ved parkinsondemens og kroniske hallucinationer:

  1. .19 Exelon (Rivastigmin) optrappes til 6mg x 2, eller 24 timers plaster behandling.

Ved smerter:

  1. .20 Fysioterapeutisk vurdering, kontakt patientens fysioterapeut

  2. .21 Undgå helst behandling med opioid-præparater pga. tendens til forstoppelse og konfusion

  3. .22 Optimer medicinsk parkinson behandling

  4. .23 Anbefal behandling med Paracetamol, Diclofenac, Gabapentin, Pregabalin

  5. .24 Ved centrale smerter overvejes Duloxetin

  6. .25 Ved fikseret, ikke fluktuationsrelateret dystoni forsøges Botulinum toxin injektioner

Cave: Der findes en øget hyppighed af lumbal spinalstenose hos parkinsonpatienter og polyneuropatipatienter.

Ved søvnbesvær:

  1. .26 Informér om søvnhygiejne

  2. .27 Reducér Dopaminagonistbehandlingen om aftenen

  3. .28 Zolpidem 7,5 mg ved kortvarigt besvær, ellers Melatonin 2-6 mg, Mirtazapin 15-60 mg ved kronisk søvnbesvær og dårligt humør

  4. .29 Evt. Rivotril 0,25-2 mg.

Ved vandladningsbesvær:

  1. .30 Udeluk altid først UVI

  2. .31 Ved hyppig vandladning (urgeinkontinens) Trospiumchlorid 20 mg x 2, eller Solifenacin (Vesicare) 5-10 mg x 1 eller Darifenacin (Emselex) 7,5-15 mg x 1.

  3. .32 Ved nocturi: Døgn-bt måling (natlig paradokshypertension?), Trospiumchlorid til natten, efter aftale med OL Desmopressin.

Ved forstoppelse:

  1. .33 Macrogol fast 1-3 breve dagligt, ikke efter behov.

Ved ortostatisme:

  1. .34 Væskeindtagelse >2 l. om dagen, gerne kaffe, ekstra salt tilskud

  2. .35 Hellange støttestrømper

  3. .36 Reduktion af blodtryksænkende medicin, se bilag 1

  4. .37 Behandling med Motilium, Ibuprofen, Gutron, Desmopressin eller Fludrocortison efter aftale med OL

3) Pleje:

Det er nødvendigt at observere både motoriske og non-motoriske symptomer.

  1. .38 Timeregistrering, observation (fluktuationer (perioder med off og hyperkinesier,) fald)

  2. .39 Medicin til tiden, evt. medicin >30-60min før måltider, evt proteinfattig ernæring

  3. .40  BMI screening, observation af evt. fejlsynkning, savlen, dokumentation af afføring

  4. .41 Væske mængde >1,5 l. dagligt, væskeskema

  5. .42 Urinproduktion og vandladningsbesvær

  6. .43 Svimmelhed

  7. .44 Smerter

  8. .45 Søvn og søvnforstyrrelser

  9. .46 Tegn til depression, angst, demens eller psykose, psykiske off- perioder

  10. .47 Afklaring af sociale og plejemæssige problemstillinger hos patienten.

 

4) Rehabilitering:

Fysioterapi anbefales dagligt ved indlæggelse (motorisk funktionsniveau, hjælpemidler)

Ergoterapi (ADL funktion, synkefunktion)

Logopædi (taleterapi)

Neuropsykologisk undersøgelse (udredning i forhold til demens, psykose, depression, atypisk Parkinsons Sygdom)

Socialrådgivning (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, PSK)

Vejledning om ernæring. (evt. diætist)

Definitioner

Pt: patient

OL: Overlæge

BV: Bagvagt

MD: Movement disorder

PD: Parkinsons sygdom

PSK. Post Stationær Koncept

BT blodtryk

BMI body mass index

UVI urin vejs infektion

TCA Tricyclica (f.e. Amitriptylin)

Formål

At sikre ensartet høj tværfaglig kvalitet i behandling af patienter med Parkinson´s sygdom på baggrund af den til enhver tid gældende evidens.

Referencer:

Fernandez, H. Movement Disorders, 2007

Henriksen T. Parkinson sygdom, det sene stadie, 2010

Chaudhuri KR. Handbook of Movement disorders, 2009

Bhatia K. Parkinson´s disease, 2008

DGN. Leitlinien fuer Diagnostik und Therapie in der Neurologie, 2008