Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralydsscanner med transducere i urinvejskirurgisk afdeling

 

Formål

At personalet kan anvende og tilslutte ultralydsscanner

At transducere kan håndteres, rengøres og vedligeholdes korrekt for at bevare et højt sikkerhedsniveau.

 

Definition af begreber

Dummy er et beskyttelseshylster til probe

Probe er en transducer, der anvendes ved undersøgelser i hulrum.

TRUS er trans rectal ultralydsscanning

 

Beskrivelse

Anvendelse

Der forefindes ultralydsscannere, som anvendes ved undersøgelse og biopsitagning af prostata og ved undersøgelser af scrotum. Ultralydsscannerne er på lægeambulatoriestuerne. Alle scannere har en rectalprobe og evt. abdominal transducer og en lille transducer til scanning af scrotum.

Ultralydsscanningen fortages af urologiske speciallæger. Sygeplejerskerne er undervist i tilslutning, klargøring og rengøring af scanner og tilbehør. Sygeplejersker oplærer hinanden løbende.

 

Betjening.

Ultralydsscanner tilsluttes strøm og tændes.

Ved scanning af scrotum: Lille transducer påføres ultralydsgelgel og scanningen udføres.

Ved TRUS: Probe påmonteret Dummy påsættes kondom, indeholdende scanningsgel (undgå luftbobler). Proben indføres i rectum og scanningen udføres.

Ved TRUS med biopsitagning: Probe afmonteres Dummy, påmonteres kondom indeholdende scanningsgel (undgå luftbobler) og engangstyr med biopsikanal påsættes udenpå kondom. Proben indføres i rectum og scanningen og biopsitagningen udføres ifølge retningslinier fra Dansk Urologisk Selskab, med primært 12 biopsier.

 

Rengøring og vedligeholdelse.

Transducere og prober aftørres for ultralydsgel, rengøres med sæbeklud og påføres tristel Duo.

 

Når dagens scanninger er afsluttet slukkes for scanner og denne aftørres med sæbeklud.

Teknisk afdeling udfører service og eftersyn på ultralydsscannerne 1 gang om året.

Referencer

Manual fra BK Medical for ultralydsscannere

Infektionshygiejniske retningslinje nr. 5.9

Standard nr. 2.8.5 Undersøgelse udført udenfor diagnostisk enhed, Den Danske Kvalitetsmodel 1. version