Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralydsscanner med transducere i Afsnit UK5

 

Formål

At personalet kan anvende og tilslutte ultralydsscanner

At transducere kan håndteres, rengøres og vedligeholdes korrekt for at bevare et højt sikkerhedsniveau.

 

Definition af begreber

Dummy er et beskyttelseshylster til probe

Probe er en transducer, der anvendes ved undersøgelser i hulrum.

TRUS er trans rectal ultralyds scanning

 

Beskrivelse

Anvendelse

Der forefindes ultralydsscannere Pro Focus fra BK Medical, som anvendes ved undersøgelse og biopsitagning af prostata og ved undersøgelser af scrotum på afsnit UK5. Ultralydsscannerne er på lægeambulatoriestuerne. Alle scannere har en rectalprobe og abdominal transducer, og 1 scanner har lille transducer til scanning af scrotum, som kan anvendes på alle scannere.

Ultralydsscanningen fortages af urologiske speciallæger. Sygeplejerskerne er undervist i tilslutning, klargøring og rengøring af scanner og tilbehør af Karin Jansen fra BK Medical. Sygeplejersker oplærer hinanden løbende.

 

Betjening.

Ultralydsscanner tilsluttes strøm og tændes.

(Patient id. indtastes i patientvinduet)

Ved scanning af scrotum: Lille transducer påføres ultralydsgelgel og scanningen udføres.

Ved TRUS: Probe påmonteret Dummy påsættes kondom, indeholdende scanningsgel (undgå luftbobler). Proben indføres i rectum og scanningen udføres. (Dokumentation i form af billede printes ud og opbevares i patientens journal).

Ved TRUS med biopsitagning: Probe afmonteres Dummy, påmonteres kondom indeholdende scanningsgel (undgå luftbobler) og engangstyr med biopsikanal påsættes udenpå kondom. Proben indføres i rectum og scanningen og biopsitagningen udføres ifølge retningslinier fra Dansk Urologisk Selskab, med primært 12 biopsier. (Dokumentation i form af billede printes ud og opbevares i patientens journal).

 

Rengøring og vedligeholdelse.

Lille transducer rengøres.

Probe anvendt til TRUS rengøres.

Probe anvendt til TRUS med biopsitagning: Lægen afmonterer straks efter undersøgelse kondom og aftørrer proben for gelrester. Proben nedsænkes i lille spand med ultrasanopløsning 2%. Ultrasan skal virke i 5 min, hvorefter proben aftørres og afsprittes med engangsklud med Ethanol 70%. Dummy påmonteres proben. Der skal anvendes nitrilhandsker.

 

Når dagens scanninger er afsluttet slukkes for scanner og denne aftørres med engangsklud med sæbeklud.

 

Scannere og probe rengøres grundigt 1 gang om ugen. Scanner skal være slukket. Proben nedsænkes i sæbespånevand og aftørres med tør bomuldsklud, og scanner rengøres med opvredet sæbeklud. Rengøringen dokumenteres på ark, som forefindes på opslagstavle på kontoret.

Sygeplejerskerne er alle ansvarlige for rengøringen.

Teknisk afdeling udfører service og eftersyn på ultralydsscannerne 1 gang om året. Dokumenteres af tekniker ved påsætning af mærke på scanner. BK Medical rekvireres ved behov.

Kontaktperson i BK Medical er Karin Jansen.

Kontaktperson i UK5 er sygeplejerske Dorthe Raundall og Afdelingssygeplejerske Else Andersen.

 

Referencer

Manual fra BK Medical for ultralydsscannere

Infektionshygiejniske retningslinje nr. 5.9

Standard nr. 2.8.5 Undersøgelse udført udenfor diagnostisk enhed, Den Danske Kvalitetsmodel 1. version