Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Angiografi – Nyre- vene - reninbestemmelse rekvirering heraf - Syd

 

Undersøgelsen udføres i samarbejde med Klinisk Biokemisk afdeling.

Når Radiologen har visiteret henvisningen med undersøgelsesdato videregives denne til personalet i angiosektionen. Personalet underretter herefter afsnitsledende bioanalytiker Britta Storvang tlf. 64874 om prøvedato og personalet rekvirerer blodprøver via LABKA.
 

På selve undersøgelsesdagen kontaktes Britta Storvang med bekræftelse på undersøgelsen.


Forberedelse fra henvisende instans:
eGFR

 

Rekvirering af blodprøven i LABKA: Der skal udfyldes 3 rekvisitioner. En til nyreveneblod fra hø side 20 ml, en til vena cava blod 20 ml og en til nyreveneblod fra ve 20 ml.


Bestilling af blodprøver:
 

Åben CLINICAL SUITE, vælg nødadgang til patient, indtast cpr og skriv f.eks. RTG i begrundelse.


Vælg herefter LABKA, REKVIRERING, indtast CPR og vælg SØG.

Nedenstående billede fremkommer og der vælges nu BESTIL
 

Billede 1

Nu fremkommer nedenstående billede og følgende felter udfyldes

Her sættes der flueben i

Billede 3

Der klikkes på

Hvorefter fremkommer følgende billede

Billede 9

I dette billede vælges henvisende kliniske afdeling og afdelingens navn skrives i

Tryk derefter på søg

Marker den aktuelle afdeling og tryk vælg.


Nu fremkommer dette billede
 

Billede 11

I Rekvisitionskommentar er det VIGTIGT at der i 1. Rekvisition noteres at det er 20ml fra hø. Nyrevene, i 2. rekvisition 20ml fra Vena Cava og i 3. rekvisition 20 ml fra ve nyrevene.


Vælg analyser

Marker
 

Billede 15

Marker i
 

Billede 16

I feltet med kode skrives ARR= Aldesteron – Renin- Ratio. Der trykkes i søg.


Marker herefter ovenstående og vælg

 

Så kopieres valgte analyse til højre side, den markeres og der siges ok.

Billede 5

 

 

Resume: Der skal udfyldes 3 rekvisitioner. Tjek til slut af der i LABKA er 3 rekvisitioner markeret med grønt til aktuelle prøvetagningsdato.