Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BAV - Balloon Aortic Valvuloplasty

 

Formål

At pt's svære aortaklapstenose afhjælpes vha ballondilation.

 

Patientgruppe

Patienter med en svær aortaklapstenose.

 

Forberedelse af stuen

Som til en vanlig KAG/PCI (se PRI-instruks)

Ekko-app fra rum 4

4-polet paceelektrode + connection-kabel med 4 ben

Rapid-pacer fra Medtronic (er i TAVI-skab, husk at skifte batteri)

Connection kabel til hurtigpaceren ligger i kufferten til paceren

Defib-Pads

 

Forberedelse af patienten

Patienten klargøres som til en KAG/PCI (se PRI-instruks)

Patienten lejres med armene i armskåle ned langs siden

Der påsættes defib-pads

Pt. informeres om proceduren, især fremgangsmåden ved rapidpacing og bedside-ekko undervejs

 

Assistancebord

Som opstilling til PCI

Derudover:

Evt. 8 F sheath til fordilatation

10 F sheath (ved 16-18 mm ballon´er)

12 F sheath (ved 20 mm ballon´er)

Ballonstørrelse efter operatør ordination (findes på rum 9 i TAVI-skuffe, eller i nederste skuffe rum 5)

145 cm lige wire, 0,035”

260cm j-wire, 0,035”

2 stk. Proglide

2 afmærkede pean´er

Endeflator fyldes med kontrast, det antal ml der er angivet på ballon

4-polet paceelektrode + connection-kabel

 

Inden proceduren startes og alle er klar holdes TIME OUT

 

Sygeplejerske-roller på stuen

3 kard.lab.spl på stuen.

 

1. Patient-spl.

Som ved KAG/PCI (se PRI-instruks)

Patienten lejres med armene i armskåle ned langs siden

Der påsættes defib-pads

Pt. informeres om proceduren, især fremgangsmåden ved rapidpacing og bedside-ekko undervejs

 

2. Teknik-spl.

Som ved KAG/PCI

 

Ansvarlig for Rapid-pacing: En og kun en person styrer pacemakeren under hele proceduren

OBS: DENNE FUNKTION VARETAGES AF TEKNIKSYGEPLEJERSKEN!

 

Rapid-pacing

Under proceduren bruges Medtronic extern pacemaker, som har en rapid-pacing-funktion. Der følges følgende pace-protokol ved test af ledning, ballondilatation. Man holder knappen inde hele tiden under rapid-pacing, og når knappen slippes, paces der kun med frekvens ex 50, som pm er sat til som minimum frekvens.

 

Pacing er meget vigtigt. Start med pacing og vent med balloninflation til blodtrykket er lavt. Inflatér og deflatér

 

Der anvendes "standardkommandoer" i form af: OPERATØR STYRER:

a) Pacer ready (operatør)

b) Pacer ready (teknikspl)

c) Pacing on (operatør)

d) Pacing on (teknikspl)

e) Balloon up (operatør)

f) Balloon down (operatør)

g) Pacing off (operatør)

h) Pacing off (teknikspl)

 

3. Assisterende spl.

Som ved KAG/PCI

 

Undersøgelsen (udføres normalt uden anæstesiass.)

 1. 1. Der anlægges 1 venesheath (6F)

 2. 2. Der anlægges 1 arteriesheath, 10-12F (efter ballonstørrelse) – Proglide anlægges forlods ved sheath

 3. 3. Paceelektrode anlægges i højre ventrikel gennem venesheath og testes

 4. 4. Diagnostisk kath (evt. AL1/JR4…) føres via arteriesheathen op til aortaklappen

 5. 5. Der skiftes til lige wire og klappen paceres

 6. 6. Der skiftes til en lang j-wire og det diagnostiske kath. fjernes

 7. 7. Ballon præpareres på vanlig vis (det antal ml der er angivet på ballon)

 8. 8. Ballon føres over den lange j-wire og placeres i klapniveau

 9. 9. Herefter følges rapidpacingproceduren under ballondilatation

 10. 10. Der laves bedsideekko undervejs og efter

 11. 11. Paceelektrode og venesheathen fjernes

 12. 12. Arteriesheathen lukkes med de foranlagte Proglide

 13. 13. Patienten køres til vanlig overvågning på sengeafdelingen