Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skiftning af forbinding på rene, suturerede sår de første 24 timer postoperativt

 

Formål

 • • At beskrive hvordan operationssår behandles sterilt de første 24 timer postoperativt

 • • At sikre der ikke lægges forstærkning på ved gennemsivning

 

Definition af begreber

Ved aseptisk teknik forstås: En arbejdsmetode hvor man undgår tilstedeværelse af bakterier

 

Beskrivelse

Der tages udgangspunkt i viden om

 • • At operationssår skal behandles sterilt de første 24 timer postoperativt

 • • At der ikke må lægges forstærkning på ved gennemsivning

Remedier

Hydrofiber, skumprodukter, steristrips, sterile plastre, film, sterile handsker, sterile instrumenter, steril gaze, sterilt NaCl.

Proces

Følgende procedure anvendes ved evt. behov for sårskift

 • • Håndhygiejne

 • • Engangshandsker tages på

 • • Forbinding fjernes

 • • Afhængig af forbindingens kompleksitet og personalets rutine anvendes sterile handsker, non-touch teknik for at sikre aseptisk teknik

 • • Ved større gennemsivning renses såret evt. med sterilt NaCl

 • • Sterilt sårbehandlingsprodukt lægges på

 

 • • Forbindingen fjernes tidligst 24 timer postoperativt såfremt der ikke er registreret gennemsivning fra såret

 • • Hvis patienten udskrives indenfor 24 timer postoperativt og der ikke er registreret sivning fra såret lades forbindingen urørt og der aftales med patienten, at han/hun fjerner den efter 24 timer

Resultat

Ved at følge ovenstående procedure opnår vi at såret plejes og behandles efter de infektionshygiejniske retningslinjer, hvorved såret sikres optimale muligheder for at hele op uden tilstødende infektion.

 

Referencer

https://pri.rn.dk/Sider/5698.aspx#a_Toc484680989

https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx#a_Toc456002532

https://hygiejne.ssi.dk/NIRoperativ