Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsscreening - Palliativ Afsnit, Farsø

Beskrivelse

Formålet med at ernæringsscreene er at identificere patienter i særlig risiko for komplikationer og forlænget rekonvalescens på grund af fejlernæring, samt forebygge komplikationer, fremme helbredelse og undgå forlænget rekonvalescens på grund af fejlernæring.

 

Afdelingen har til formål at yde den bedst mulige lindrende behandling, pleje, omsorg og psykosociale støtte til gavn for patienter med kræft eller anden livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke længere skønnes muligt. Ved den bedst mulige lindrende behandling forstås den indsats, der samlet sikrer den enkelte patient en så høj grad af kvalitet i livet som muligt, og bidrager til en værdig død. 

 

Patienterne skal være diagnostisk færdigudredt. Patienterne skal have en kompleks symptomatologi af såvel fysisk, psykosocial, åndelig og eksistentiel art, være velinformeret om deres sygdom.

 

Endvidere skal patienterne have accepteret henvisningen til afdelingen og være fuldt indforståede med at behandlingen har udelukkende lindrende øjemed. De er terminale.

 

Patienterne er ofte, når de indlægges, svækkede hvorfor vi ikke sætter fokus på at måle og veje ved indlæggelsen. De er i forvejen nedtrykt over at de ofte ikke kan holde vægten og har selv stor fokus på kosten for at bibeholde de kræfter der er tilbage. Derfor ernæringsscreenes patienter ikke i Palliativ Afsnit, hvorfor der ikke dokumenteres i Clinical Suite af samme årsag. Der henvises til den regionale retningslinje, hvor der står nedskrevet at terminale patienter er undtaget for screening.

 

Da afdelingen har stor forståelse for kostens betydning for livskvaliteten, får alle patienter sygehuskost eller ønskekost, og derfor dokumenteres kostformen ikke i Clinical Suite, da det er ens for alle.

 

Definition af begreber

Ernæringsscreening: Sammenhold af BMI, vægttab og kostindtag og vurdering af ernæringstilstanden.

Formål

Dokumentation på hvorfor der ikke ernæringsscreenes og kostregistreres på Palliativ Afsnit, samt dokumenteres i Clinical Suite.

Referencer

Regional retningslinje: Ernæringsscreening og ernæringsplan