Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivningsplanlægning for ny-tracheostomeret patient

 

Kanylepleje

Patient og pårørende oplæres i kanylepleje.

Mindstemål er, at patienten selv og eventuelt pårørende kan tage inder-kanyle ud og eventuelt skifte og rense inder-kanylen.

 

Efter individuel behov vejledes patienten med hensyn til:

 • • Sugning

 • • Hudpleje

 • • Hjælpemidler

 • • Rengøring af inder-kanylen

 • • Hvis kanylen falder ud

 

Kontakt til hjemmeplejen via TSM

Plejeforløbsplan - Sygehuset udarbejder og afsender den første plejeforløbsplan hurtigst muligt og senest 48 timer efter indlæggelsen.

Plejeforløbsplanen skal indeholde de oplysninger, som er relevante og nødvendige for at kommunen tidligst muligt kan påbegynde forberedelserne til modtagelsen af borgeren i hjemmet – og udfyldes med inddragelse af borgeren og evt. pårørende.

 • • Oplys at patienten har behov for nødkald.

 • • Hjemmesygeplejerske tilbydes undervisning i kanylepleje.

 

Stoma-materiale

 • • Plejepersonalet vurderer i samarbejde med patienten, hvilket behov for hjælpemidler som vil være aktuelle i hjemmet.

 • • Plejepersonalet pakker stoma-materiale til minimum 3 ugers forbrug eller indtil 1. ambulante besøg i H-ambulatorium. Anvend med fordel den forpakkede kasse med materiale. Dette medsendes patienten.

 • • ”Bevillingsliste på udvalgte forbrugsvarer til patienter i eget hjem” udfyldes ud fra vurderet behov og mailes til hjemmepatienter@rn.dk Se bilag 1.

 • • Indkøbskontoret kan ved tvivl kontaktes pr telefon: 97 64 84 74

 

 • • Kopi af ”Bevillingsliste” medgives patient, lægges i hhv. journalens bilagsmappe, sygepleje dokumentation samt sendes til Øre Næse Hals ambulatorium (kanyle-ansvarlig sygeplejerske).

 

 

Transportabelt sug

 • • Transportabelt sug bestilles til de patienter, som vurderes at kunne få behov herfor.

 • • Transportabelt sug leveres i hjemmet fra leverandøren: Vital Aire. Bestilling: se bilag 2.

 • • Patient og pårørende oplæres i brug af transportabelt sug. Bruger og betjeningsvejledningen gennemgås med patient og pårørende sammen med rengøringsproceduren.

 • • Vejledningen ”Transportabelt sug til hjemmebrug” er vedlagt suget.

.

Plejepersonale kan anvende skemaet: ”Udskrivningsplanlægning ved patienter med tracheostomi” (bilag 3) til støtte ved udskrivelsesplanlægningen.

 

Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL)

Plejepersonalet kan formidle kontakt til DLFL via den lokale konsulent.

 

Landsforeningen har sin egen hjemmeside: www.dlfl.dk

 

Foreningen optager som aktive medlemmer: Laryngectomerede, partielt laryngectomerede, mundhuleopererede samt permanente kanylebærere.

 

Udlevering af pjece

Indsættelse af og livet med en trakealkanyle Indsættelse af og livet med en trakealkanyle

 

Ambulant kontrol

Ambulant tid til kanyleskift bestilles i Øre Næse Hals ambulatorium af sekretær.

 

Tidspunkt afhænger af sidste kanyleskift, oftest hver tredje uge.

Ved første kanyleskift bookes dobbelttid i kanyle-ambulatoriet.

 

Obs. om patienten skal have tid til mikroskopisvar i Øre Næse Hals ambulatorium eller tid i Onkologisk ambulatorium.

 

 

 

Definition af begreber

 • • Tracheostomi er et kirurgisk indgreb, der åbner ind til trachea gennem huden fortil på halsen. Herved dannes en kunstig luftvej, hvor patienten får indsat en trachealkanyle (et rør).

 

 • • Tracheostoma er en åbning af luftrøret (trachea) fortil på halsen

 

 • • TSM: TSM står for TværSektorielle Meddelelser.

 

Indikatorer og tærskelværdier

 • • At patienten og pårørende er velinformede og klar til udskrivelse

 • • At hjemmeplejen er klar til at støtte patienten efter udskrivelse.

 • • At TSM er sendt i overensstemmelse med Den tværsektorielle sundhedsaftale i 90% af udskrivelserne.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der er ny-tracheostomeret og som skal udskrives med tracheostomi til hjemmet.

 

Formål

 • • Sikre at den ny-tracheostomerede patient udskrives med relevante hjælpemidler

 • • Sikre at patient og pårørende er informeret og trygge ved tracheostomien og har viden om handlinger i forbindelse med at være kanylebærer