Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fjernmonitorering af patienter indlagt på Aalborg Sygehus

 

Kardiologisk Afdeling S har mulighed for fjernmonitorering af patienter ved hjælp af et telemetri-system, som er baseret på det regionale wifi-netværk. Ved brug af systemet kan patienternes hjerterytme overvåges af personalet på Kardiologisk Afsnit S1 (skopvagt).

 

Målgruppe

Patienter med atrieflimren/atrieflagren som ikke er hæmodynamisk påvirkede, og hvor man skønner, at frekvensregulerende behandling kan foretages uden overflytning af patienten til Kardiologisk Afdeling.

Systemet er ikke egnet til andet brug og må ikke anvendes i andre situationer end anført. Fjerntelemetri kan ikke benyttes til monitorering af forgiftningspatienter eller synkope.

 

Initiering

Brug af systemet kan ordineres af kardiologisk bagvagt efter der er gået tilsyn.

Ansvarshavende sygeplejerske på Kardiologisk Afsnit S1 orienteres, hvorefter personalet fra Afsnit S1 søger for at aflevere systemet til modtagende afdeling, der selv sørger for påsætning af telemetri.

Bagvagten skal lave et tilsynsnotat samt skrive et kort notat på dertil dedikeret seddel på Afsnit S1, hvor indikation og plan for behandlingen fremgår.

Der foretages dagligt (fjern)tilsyn af kardiologisk bagvagt, som laver tilsynsnotat i journal og sørger for opdatering af skema på Afsnit S1.

 

Forholdsregler for patienten

Der findes ikke specielle forholdsregler for patienten fraset at Telemetri ikke må tages med i bad. Systemet skal i praksis betragtes som en Holter-monitorering.

Patienterne må gerne gå til diverse undersøgelser (telemetri skal tages af i forbindelse med operation og MR-scanning). Personalet på Afsnit S1 skal orienteres.

 

Medicinering

Al intravenøs antiarytmisk behandling skal foregå på Kardiologisk Afsnit S1.

Tabletbehandling med Amiodaron kan dog initieres på stamafdeling. Derimod skal patienten overflyttes til Kardiologisk Afsnit S1 ved behov for initiering af Flecainid-behandling.

 

Forholdsregler for personale på stamafdeling

Se venligst særskilt instruks for plejepersonale.