Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abstinensbehandling Benzodiazepin

 

Klinisk inddeling

Et benzodiazepin forbrug/overforbrug kan groft inddeles i:

 1. 1. Indtagelse af en daglig dosis benzodiazepin som er mindre end den dobbelte anbefalede døgndosis for det givne præparat. Typisk ordineret pga. angst, uro, søvnbesvær, anden psykisk eller somatisk sygdom.

 2. 2. Indtagelse af en daglig dosis benzodiazepin som er større end den dobbelte anbefalede døgndosis for det givne præparat. Typisk ordineret pga. andet misbrug (alkohol, opiater).

Symptomer

Abstinenssymptomer ved benzodiazepin-afgiftning varierer fra patient til patient og kan kun groft relateres til den indtagne benzodiazepin-dosis.

 • • De typiske symptomer er angst, søvnbesvær, rastløshed, agitation, irritabilitet, dårlig koncentration, dårlig hukommelse, depression og øget muskeltension.

 • • Mindre hyppigt ses mareridt, uvirkelighedsoplevelser, panikanfald, depersonalisationsoplevelser, svimmelhed, nedsat appetit, svedende, hovedpine, tremor, dobbeltsyn, ataksi og gastrointestinal uro.

 • • Sjældne symptomer er paranoia, hallucinationer, kramper, tinnitus og konfusion.

Vurdering og observation

Patienten tilses af lægen, der:

 • • Indhenter anamnestiske oplysninger om forbrugets/misbrugets varighed, art og omfang samt noterer et forbrug/misbrug af andre afhængighedsskabende stoffer. Bemærker sig om patienten tidligere har været forsøgt afgiftet, og i så fald hvilke abstinenssymptomer der optrådte. Oplysning om indikationen for at vedkommende i sin tid blev sat i benzodiazepin-behandling.

 • • Foretager objektiv psykiatrisk undersøgelse, med vurdering af bevidsthedsniveau, orienteringsgrad, depressive symptomer, tilstedeværelsen af angst og eventuelt forekomst af hallucinationer.

 • • Foretager objektiv somatisk undersøgelse inkluderende neurologisk undersøgelse, omfattende øjenmuskelparese, tremor og tegn på hovedtraume.

 • • Anføre eventuelle abstinenssymptomer.

 • • Afgør hvilken medicinsk behandling der skal iværksættes, gerne i samråd med patienten.

 

Plejepersonalet fortager løbende observation af patienten og vurderer udviklingen i patientens abstinenssymptomer set i forhold til det, som er angivet af lægen ved indlæggelsen. Abstinensscoreskema kan kun bruges som vejledende. Patientens egen subjektive beskrivelse er den bedst opnåelige rettesnor for abstinensudviklingen.

Behandling

Formålet er at afhjælpe subjektive og objektive abstinenssymptomer, forebygge abstinenskramper samt bringe patienten til ro og sikre et acceptabelt søvnmønster.

Medicinsk behandling

En af følgende medicinske behandlinger kan anvendes:

 • • Diazepam

 • • Carbamazepin

 • • Phenobabital

Ad Diazepam

Daglig benzodiazepin indtagelse

 1. 1. < Diazepam 20 mg dagligt eller tilsvarende

 2. 2. > 8-12 ugers varighed

Hvis 1 og 2 er opfyldt ordineres en ækvipotent dosis Diazepam. Dosis nedtrappes efter fast skema over 3 uger.

Den ækvipotente dosis udregnes efter følgende skema: 5 mg diazepam = 0,5 mg alprazolam = 1 mg lorazepam = 15 mg oxazepam = 25 mg trizolam = 2 mg flunitrazepam.

Ad Carbamazepin

Daglig benzodiazepin indtagelse

 1. 3. > Diazepam 20 mg dagligt eller tilsvarende

 2. 4. > 8-12 ugers varighed

 

Hvis 3 og 4 er opfyldt ordineres:

Første døgn tablet Carbamazepin 200 mg x 2

Andet døgn tablet Carbamazepin 200 mg x 3

 

Denne dosis er sædvanligvis tilstrækkelig, men kan øges med 200 mg dagligt til 1.000 mg Carbamazepin som maks. Dosis, afhængigt af abstinenssymptomernes sværhedsgrad.

 • • Patientens abstinenser vurderes 2 gange i døgnet

 • • S-Carbamazepin bestemmes efter 10 dage

 • • Behandlingen forsætter 1 måned

 • • Herefter nedtrappes med 100 mg dagligt til seponering

 

Kontraindikationer med Carbamazepin:

 • • Igangværende behandling med Digoxin, betablokker, diuretika og anden antihypertensiv behandling

 • • Kardiologiske sygdomme, især AV-blok. Behandling med MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage

 • • Leverinsufficiens

Ad Phenobabital

Daglig benzodiazepin indtagelse

 1. 5. < Diazepam 20 mg dagligt eller tilsvarende

 2. 6. > 8-12 ugers varighed

 

Hvis 5 og 6 er opfyldt ordineres: Tablet Fenemal 100 mg x 3 dagligt. Dosis nedtrappes efter fast skema over 3 uger.

 

Daglig benzodiazepin indtagelse

 1. 7. > Diazepam 20 mg dagligt eller tilsvarende

 2. 8. > 8-12 ugers varighed

 

Hvis 7 og 8 er opfyldt ordineres: Tablet Fenemal 200 mg x 3 dagligt. Dosis nedtrappes efter fast skema over 4 uger.

Generelt for den medicinske behandling

 • • VIGTIGT! Der findes ikke nogen entydig sandhed om, hvordan man skal gennemføre en benzodiazepin-abstinensbehandling.

 • • Den ordinerede abstinensmedicin skal tages på faste tidspunkter og ikke som p.n.

 • • Hvis patienten ikke kan følge det fastlagte skema, giv da patienten selv ansvaret for, hvordan nedtrapningen skal tilrettelægges.

 • • Det er vigtigt, at den medicinske behandling individualiseres.

 • • De angivne medicinske retningslinjer er vejledende og bør tilpasses den enkelte patients symptomer.

 • • Det at slippe den sidste dosis kan være betydeligt vanskeligere end den første.

 • • Om nødvendigt, accepter at patienten stabiliseres på en given dosis inden nedtrapningen fortsætter.

 • • Vigtigt med god terapeutisk relation.

 • • Patienten skal motiveres for og styrkes til at klare de abstinenssymptomer, der vil komme. Specielt øget angst.

 • • Glem ikke: ”Benzodiazepin abstinensbehandling er mere en terapeutisk kunst end en videnskab”.

 • • Husk der er krydsreaktion mellem benzodiazepiner og alkohol. Nogle patienter erstatter benzodiazepinerne med alkohol i forbindelse med nedtrapning. Antabus er en mulighed.

Patientinformation

Patienterne skal informeres om, at et mislykket afgiftningsforløb nødvendigvis ikke betyder, at det ikke kan lykkes på et senere tidspunkt.

Hvis behandlingen afbrydes, skal patienten informeres om konsekvenserne af pludseligt ophør med den aktuelle medicinering.