Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rapportering af en utilsigtet hændelse

 

Ifølge sundhedslovens § 198-202 er alt sundhedspersonale forpligtet til at rapportere hændelser, hvor der er sket en skade på patienten eller lige ved at ske en skade. Dette gør sig ligeledes gældende for hændelser sket i andre sektorer eksempelvis kommuner, privat praktiserende læger, privathospitaler, apoteker med flere. Endvidere har patienter og pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser.

Rapportering sker via https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public

Hvis du har spørgsmål i relation til utilsigtede hændelser er du altid velkommen til at kontakte en af Radiologisk Afdelingens 3 patientsikkerhedsnøglepersoner.

 

Se yderligere information om Utilsigtede hændelser: Rapportering, analyse og læring på Aalborg Universitetshospital på

https://pri.rn.dk/Sider/10241.aspx