Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brandsikring af bygninger, Aalborg Universitetshospital, afsnit Syd.

 

Formål

At sikre at bygningen til enhver tid, opfylder de lovmæssige krav til passiv og aktiv brandbekæmpelse og varsling som bygningen er omfattet af, dels på opførelsestidspunktet og dels med de korrektioner, der er tilgået som følge af senere renoveringer og ombygninger. 

At sikre en samlet oversigt over bygningens brandsikring således at beredskabets krav til drift og vedligehold af passive og aktive brandsikringstiltag overholdes.

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe

Dette dokument gælder for alle, der beskæftiger sig med drift og vedligehold af såvel passive som aktive brandsikringstiltag.

Definition af begreber

ABA anlæg

Automatisk BrandAlarm anlæg, der automatisk alarmerer brandvæsenet ved udløst alarm

ABDL anlæg

Automatisk BrandDørs-Lukke anlæg, der ofte er forbundet til et ABA anlæg

CTS anlæg

Central Tilstandskontrol og Styrings anlæg, der overvåger tekniske anlæg og alarmerer teknisk personale ved unormal drift.

DBI

Dansk Brandteknisk Institut, akkrediteret kontrol instans

DIS

DriftsInformationsSystem, IT program til registrering af udstyr og styring af service

 

 

 

 

 

 

Fremgangsmåde

Bygning 01/02,05,06,07/09,10,11,13,14,16,17,18,19,20,23,24 og 26 alle beliggende på afsnit Syd. 

Bygningsanvendelse: kategori 6, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler.

Passive brandsikringsforhold:

Brandvægge, brandsektionsadskillelser, brandcelleadskillelser, branddøre, bærende bygningsdele samt skilte, markeringer og brandplaner efterses visuelt hvert år.

Branddøre til flugtvejstrapper efterses, afprøves og justeres hver år.

Eftersyn styres og dokumenteres ved hjælp af Teknisk Afdelings driftsinformationssystem DIS (IT-system), stamkort.

Adgang til DIS kan til enhver tid tilgås fra de pc’er i Teknisk Afdeling, der har systemet installeret efter forudgående henvendelse til Driftskontoret. 

Aktive brandsikringstiltag:

For alle anlæg gælder at oplysninger om termin for forebyggende service-eftersyn og kontrol er beskrevet i DIS.

De anlæg, hvor der udføres årlig kontrol fra DBI styres og registreres ligeledes ved hjælp af DIS.

De anlæg, hvor det er påbudt med LOGBØGER, bliver hændelseslogning registreret i disse. 

Ventilationsanlæg, termostater, brandspjæld m.v. er kontinuerligt funktionsovervåget via hospitalets CTS-anlæg.   

Håndslukningsmateriel findes på alle afdelinger. Placeringen af udstyret er markeret på Flugtvejsplanen. Det vedligeholdes årligt af Falck Teknik A/S hvorimod kontrol og efterfyldning

med vand i Vandssprøjten foretages af Rengøringsafdelingen.

For adgang til CTS, henvendelse til Driftskontoret. 

Bygningerne er aktivt beskyttet/overvåget på følgende måde:

BYGNING

1/2

05

06

7/9

10

11

13

14

16

17

18

19

20

23

24

26

DIS-stamkortnr.

Sprinkling

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

ABA -anlæg

 

 x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

ABDL anlæg

x

x

x

X

x

x

x

x

x

 x

 x

 x

 x

 

Flugtvejs-panikbelysning

x

x

x

x

X

x

x

 x

 x

 x

x

x

x

x

x

 

Brandspjæld -termostater ventilation mv.

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Overvåges af CTS anlæg

Brandslukningsudstyr, håndbetjent

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Når der er oplyst et DIS stamkortnr., styres de lovpligtige eftersyn ved hjælp af forebyggende vedligehold i DIS.

Dokumentation for eftersyn foreligger i form af elektronisk kvittering for udført arbejdsordre, samt i form af logbøger i de tilfælde hvor der er lovkrav herom.

Dokumentation

DIS

Logbøger, fysisk placeret ved de enkelte anlæg.

Bestykning med Håndslukningsmateriel opbevares hos Falck Teknik A/S.

Ansvar

Alle der beskæftiger sig med reparation, vedligehold og kontrol af hospitalets brandsikringsforhold er ansvarlige for overholdelse af dette bilag. 

Referencer

Bygningsreglementet 1985

Bygningsreglementet 1995

DBI retningslinie 004 og 005

DBI-forskrift 232, 2003