Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ETDRS måling

Formål:

Standardisere visus teste metoden således at det er muligt at følge patienternes visus fra gang til gang under hensyntagen til de tidsmæssige afsatte ressourcer. Synstavlen udviklet til ”Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)”3 er en af de mest brugte tavler til at følge patienter med både nationalt og internationalt og betragtes som golden standard indenfor AMD og diabetisk retinopati behandling, derfor benyttes denne.

Modificeret ETDRS-Fast

Hvem:

Udføres af sygeplejersker og læger i AMD, Medicinsk Retina, Diabetes (DM) og RVO

Formål:

At følge patientens visuelle fluktuation fra gang til gang, idet det forudsættes at denne er den samme uanset om visus måles som ”best corrected visual acuity (BCVA)”, eller er på den modificerede ETDRS-Fast metode så længe målemetoden er ens fra gang til gang.

Præcision:

Visus med egen korrektion med og uden pinhole bruges i vid udstrækning til ETDRS måling i det engelske National Health Service (NHS)1.

ETDRS-FAST metoden er publiceret i et mindre studie på 57 patienter testet i to sessions (alder 21-85, gennemsnitligt 49,1) med forskellige oftalmologiske problemer herunder AMD. Studiet sammenligner ETDRS-Fast med standard ETDRS og fandt en forskel på -0,86 ETDRS BCVA (SD 3,35 ETDRS, P= 0,058)) i session 1 og -0,70 ETDRS BCVA (SD 3,34 ETDRS, P=0,119) i session 2, dvs. at ETDRS-fast overestimeres visus i let grad sammenlignet med ETDRS standard. Hertil findes en reduktion af testetiden på 30% (fra 99,1 +/- 28,8 sek ved ETDRS standard til 69,4 +/- 17,5 sek ved ETDRS-Fast)2.

Metode:

 1. 1. Briller og Autorefraktion måles første gang samt ved relevans som brilleskifte, katarakt operation, refraktiv operation mm.

 2. 2. Patienten sættes 4 m. foran en standard ETDRS tavle i et rum med almindelig rumbelysning tændt og uden dagslys

 3. 3. Patienten har sin egen korrektion på dvs. briller (EK) eller er uden korrektion (UK)

 4. 4. Hvert øje testes for sig med to forskellige tavler. Det ikke testede øje tildækkes med brille klap, okkluder i prøvebrillen eller plaster

 5. 5. Patienten gerne springe til den nederste linje de kan læse.

   1. a) Ved tvivl beder man patienten læse vertikalt et bogstav ned fra hver række indtil der ikke
    læses korrekt, ved at der kort peges på bogstavet der ønskes læst, herefter springes til linjen over som læses fra venstre til højre

 1. 6. Patienten opfordres til at gætte, hvis de tøver

 2. 7. Læses 4 ud af 5 bogstaver korrekt forsættes til næste linje (max 1 ETDRS fejl)

 3. 8. Ved et synstab > 5 ETDRS bogstaver påsættes en trial clip med 2 mm pinhole eller dette sættes i en prøvebrille.

 4. 9. På et ETDRS scoringsskema indcirkles hvert rigtige bogstav inden og efter supplerende ph

 5. 10. ETDRS tallet udregnes idet man forudsætter, at alle linjer over den første linje patienten læste får fuld point (dvs. 5 rigtige af 5 bogstaver) dernæst adderes med 30 ETDRS bogstaver

 6. 11. Visus noteres for det aktuelle øje i visus fanen i patientjournalen, således at det bedste visus indsættes i ETDRS rubrikken. Hvis det bedste visus er med 2 mm pinhole noteres i bemærkningsfeltet som: ”visus(ETDRS)” med EK/UK bedret til ”visus(ETDRS)” ved add. ph

 7. 12. Hos patienter der har svært ved at finde linjerne må der gerne peges på bogstaverne, ligeledes må linjen gerne markeres (fx med et stykke hvidt papir), dette skal dog noteres i bemærkningsfeltet for det aktuelle øje i visus fanen i patientjournalen

 8. 13. Patienterne kalder ofte Z for X, er der tvivl, bedes patienten tegne bogstavet i luften.

 9. 14. Hvis patienten læser < 4 ETDRS bogstaver på øverste linje se (visus <4 ETDRS på øverste linje).

NB: Ved Almindeligt kørekort (Gruppe 1 privat) gælder, at der bedste korrigerede binokulære visus skal være lig eller over 0,5, ved tvivl teste derfor binokulært til sidst, ved forsat tvivl testes visus som ETDRS standard eller som lægelig subjektiv refraktionering for at komme så tæt på BCVA som muligt.

NB: Rebehandlingsgrænsen for AMD ligger på visus < 0,1, ved tvivl testes visus som ETDRS standard eller som lægelig subjektiv refraktionering for at komme så tæt på BCVA som muligt.

ETDRS standard

Hvem:

Bruges til at fastsætte ”best corrected visual acuity (BCVA)” fx ved AMD forundersøgelsen, tvivlsspørgsmål om kørekort eller visus under behandlingsgrænsen. Metoden følger nogenlunde den fremsat ved ETDRS Studiet3,4

Metode:

 1. 1. Autorefraktion (AR) af begge øjne måles, brillestyrken måles hos nyhenviste og hver gang patienterne skifter briller.

 2. 2. Patienten sættes 4 m. foran en standard ETDRS tavle i et rum med almindelig rumbelysning tændt og uden dagslys.

 3. 3. Hvert øje testes for sig med to forskellige tavler, det ikke testede øje tildækkes med plaster

 4. 4. Hvis egen korrektion (EK) passer med AR +/- 1,0 sf, +/-0,75cyl, +/-30 grader bruges EK, falder den udenfor bruges AR værdien.

 5. 5. Patienten guides til at læse fra bogstavet øverst til venstre

 6. 6. Hvert bogstav læses kun én gang, max 5 sekunder pr. bogstav.

 7. 7. Læses 4 ud af 5 bogstaver korrekt forsættes til næste linje (max. 1 ETDRS fejl)

 8. 8. Patienten opfordres til at gætte, hvis de tøver

 9. 9. BCVA forsøges opnået ved at prøve med +/- 0,5 sf og såfremt der findes bedring øges med +/-0,5 sf i den retning patienten oplevede forbedring, opleves ingen bedring forsøges med +/- 1,0 sf. Til sidst forsøges med 2 mm pinhole (ph)

 10. 10. På et ETDRS scoringsskema indcirkles hvert rigtige bogstav inden og efter supplerende glas/ph

 11. 11. Hvis patienten glemmer hvor han/hun er kommet til må man gerne verbalt guide til linjen, men ikke pege på tavlen.

 12. 12. Det samlede antal ETDRS bogstaver udregnes, ved at tælle ETDRS bogstaver og addere med 30 ETDRS bogstaver

 13. 13. Det samlede antal højest opnåede ETDRS bogstaver indføres i visus skabelonen for det aktuelle øje i patientjournalen. Har man med glas eller ph opnået en visus forbedring noteres dette i bemærkningsfeltet for det aktuelle øje som ”visus(ETDRS)” med EK/AR bedret til ”visus(ETDRS)” ved add. +/- sf glas eller ph

 14. 14. Patienterne kalder ofte Z for X, er der tvivl, bedes patienten tegne bogstavet i luften.

 15. 15. Hvis patienten læser < 4 ETDRS bogstaver på øverste linje (> 1 fejl) se (visus <4 ETDRS på øverste linje).

NB: Ved Almindeligt kørekort (Gruppe 1 privat) gælder at der bedste korrigerede binokulære visus skal være lig eller over 0,5, ved tvivl teste derfor binokulært til sidst.

NB: Rebehandlingsgrænsen for AMD ligger på visus < 0,1, ved tvivl testes visus som ETDRS standard eller som lægelig subjektiv refraktionering for at komme så tæt på BCVA som muligt.
 

Visus < 4 ETDRS på øverste linje (> 1 fejl)

Følgende metode benyttes i nedenstående rækkefælge, kan patienten se punkt 1 går man ikke videre, det samme gælder hvis patienten kan se punkt 2 osv.

Metode:

 1. 1. ETDRS test i 1 m. afstand

  1. a. Patienten føres hen til 1 m. foran tavlen

  2. b. Patienten benytter det fastsatte EK, AR eller BCVA (alt efter ovenstående metode)

  3. c. Der adderes + 0,75 sf til EK, AR eller BCVA

  4. d. BCVA forsøges opnået ved at prøve med +/- 0,5 sf og såfremt der findes bedring øges med +/-0,5 sf i den retning patienten oplevede forbedring, opleves ingen bedring forsøges med +/- 1,0 sf. Til sidst forsøges med 2 mm pinhole (ph)

  5. e. På et ETDRS scoringsskema indcirkles hvert rigtige bogstav inden og efter supplerende glas/ph

  6. f. Antal ETDRS bogstaver tælles uden at addere

  7. g. Det samlede antal højest opnåede ETDRS bogstaver indføres i visus skabelonen for det aktuelle øje i patientjournalen, har man med glas eller ph opnået en visus forbedring noteres dette i bemærkningsfeltet for det aktuelle øje som ”visus” med EK/AR bedret til ”visus” ved add. +/- sf glas eller ph

 2. 2. Fingertælling:

  1. a. 1, 2, 3, 4, 5 fingrer holdes op foran patienten, brug fx din egen hvide kittel som baggrund

  2. b. Ved > 50% rigtige er dette trin bestået

  3. c. Fingertælling noteres ved at taste 0 i feltet for ETDRS i visus modulet i patienjournalen. Når dette gøres vil der nedenfor komme et felt, hvor det er muligt at markere fingertælling.

 3. 3. Håndbevægelse

  1. a. Hånden bevæges 5 gange i forskellige retninger 50 cm foran patienten

  2. b. Ved 3 af 5 rigtige er dette trin bestået

  3. c. Håndbevægelse kan noteres på samme måde som fingertælling

 4. 4. Lyssans med og uden projektion

  1. a. Loftslyset slukkes

  2. b. Uden projektion

   1. i. Lys direkte ind i pupillen

   2. ii. Ved > 50% rigtige er dette trin bestået

  3. c. Med projektion

   1. i. Lys i de 4 kvadranter

  4. d. Ved > 50% rigtige er dette trin bestået

  5. e. Lyssans kan noteres på samme måde som fingertælling. Her skal der dog i bemærkningsfeltet noteres om det er L + P eller L – P.

Reference:

 1. 1. Eleftheriadou M. et al. Long-Term Outcomes of Aflibercept Treatment for Neovascular Age-Related Macular Degeneration in a Clinical Setting, Am journal Of Opthalmology , feb 2017, VOL 174, s. 160-168.

 2. 2. Camparini M. et al ETDRS-Fast:implementing Psychophysical Adaptive Methods to Standardized Visual Acuity Measurement with ETDRS Charts, IOVS, Maj 2001. Vol. 42, No. 6, s. 1226-1231.

 3. 3. Ferris F. et al. New visuel charts for clinical research, american journal of Ophthalmology,1982, vol. 94, s. 91-6

 4. 4. Baltimore: ETDRS Coordinating Center, Department of Epidemiology and Preventive Medicine, Early Treatment Diabetic Retinopathy Study: manual of operations, 1980, chap 12, s. 1-15.