Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Organdonation

 

Formål

At personalet på AKO kan være behjælpelig, når transplantations-holdet skal udføre deres procedurer.

 

Definition af begreber

 

Beskrivelse

Skal der fjernes multiple organer, må der kaldes ekstra 2 personaler ind, hvis det foregår i vagten.

 

ASSISTENCE FRA DONORHOSPITALET VED DONOROPERATION.

Personalebehov fra donorhospitalet

 • • Anæstesisygeplejerske til at overvåge og behandle donoren.

 • • Operationssygeplejerske til at hjælpe med at finde udstyr frem m.m.

 • • Anæstesilæge ved multiorgandonation, omfanget afhængigt af hvor stabil donor er.

Ved alene nyredonation, kun ved meget ustabil donor.

Ved lungedonation vil der altid være anæstesilæge med fra Rigshospitalet. Hvis donor-afdelingen ved andre typer multiorgandonationer har behov for anæstesilæge udefra, må dette forsøges aftalt med transplantationskoordinatoren. Der findes dog ikke et særligt anæstesi beredskab hertil på Skejby Sygehus.

 

Operationsstue

Specielt ved multiorganudtagning med flere operationshold og meget udstyr bør en stor operationsstue stilles til rådighed, i de typisk 3 - 5 timer operationen varer. Stuen må have udstyr til invasiv trykmonitorering.

 

Udstyr

Transplantationsholdene har normalt instrumenter, afdækning, perfusionsudstyr og væsker med. Dog vil vi gerne låne en del operationsstue-inventar, som ved en multiorgan-udtagning drejer sig om følgende (tal i parentes er behov ved alene nyreudtagning):

 • • 2 (1) diathermiapparater

 • • 2 sug med stor kapacitet

 • • 2 (1) assistanceborde

 • • 2 (1) bagborde til instrumenter, 1 bord til udpakning

 • • 1 rullebord til perfusionsvæsker

 • • 2 fritstående dropstativer

 • • 1 gulvspand med plastpose, til opsamling af perfusionsvæske og blod

 • • 2 spande m. plastpose til våde servietter

 • • lampeindstillingshåndtag

 • • defibrillator

 • • operationstøj og træsko til 7 - 10 personer (3 personer)

 • • mundbind, gerne med visir

 • • evt. sterile op-kitler og handsker

 

Evt. yderligere forberedelse inden operationsholdene ankommer

 • • Ovennævnte udstyr samles på eller udenfor den valgte op-stue.

 • • Hvis et nogenlunde præcist ankomsttidspunkt kendes for første udtagningshold (oftest urologerne fra Skejby), kan der spares tid ved at donor er hentet til operationsstuen og tilsluttet anæstesi- og overvågningsudstyr. Beskyt omhyggeligt hele donor mod varmetab, indtil operationsfeltet klargøres.

 • • Kontrollere at alle relevante journalpapirer er med, herunder det udfyldte skema for hjernedødsdiagnosen og evt. skemaet for pårørendes tilladelse, hvoraf skal fremgå hvilke organer der må anvendes.

 • • Ved lungedonation ønskes også sidste røntgenbillede af thorax.

 

Referencer

www.organdonation.dk

 

http://80.239.2.224/symfonidms/dco.nsf/$CXIV/ATTACH-RMAP-7YJJ6J/$FILE/Donoroperation%20Midt%20og%20Nord%201.pdf