Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Organdonation - AKO

 

 

Beskrivelse

 

Transplantationscentret planlægger operationen i samarbejde med donorhospitalets operationsafsnit samt koordinerer og informerer om starttidspunkt for operationen. Der kan være lang ventetid på udtagningsholdet 8-20 timer.

 

Ved multiorgandonation kan der deltage op til 12 personer fra transplantationscentrene.

Udtagningsholdene ankommer på forskellige tidspunkter.

 

Selve operationen varer typisk 3-5 timer.

 

Donor hentes på Intensivafsnittet af lokal anæstesilæge og anæstesisygeplejerske.

Afhentningen planlægges med Intensivafsnittet, så der kan tages hensyn til pårørendes ønsker om afskeden.

 

Organerne frilægges i rækkefølgen:

Nyrer, lever, pancreas, lunger og hjerte.

De udtages i rækkefølgen:

Hjerte, lunger, lever, pancreas og nyrer.

Udtagningsholdene sørger for oprydning af eget udstyr, og forlader operationsafsnittet med de nedkølede organer.

 

Definition af begreber

Organdonor

En person, som er erklæret hjernedød, og hvor der ikke findes kontraindikationer mod organdonation jævnfør Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24 juni 2005. Organdonorer skal være afgået ved hjernedøden.

 

Hjernedødsundersøgelse 

iflg. Sundhedsstyrelsens vejledning ”Bekendtgørelse om dødens konstatering ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion” (findes i donationsmappen).

 

Donorbehandling 

Dansk Center for Organdonation: National guideline for organdonation.

 

Transplantationskoordinator 

Fælles for Region Nordjylland og Region Midtjylland styrer forløbet fra donor til modtager. Kan kontaktes hele døgnet på tlf.: 78450000


AKO

OP adviseres om mulig operation efter 2. hjernedødsundersøgelse.

Organdonationen skal forgå på stor operationsstue - B eller C.

Udtagningsholdene medbringer en stor del af det udstyr, de skal anvende under operationen, men der er behov for, at AKO er behjælpelig med yderligere udstyr og assistance med udpakning og klargøring af apparatur fra 2 usterile hjælpere til gulvfunktionen. Skal der fjernes multiple organer, må der kaldes ekstra 2 personaler ind, hvis det foregår i vagten.

 

Forplejning til OP-personalet

Dagvagt:

Der bestilles mad i køkkenet til personalet på operationsstuen.

 

Vagt:

Forhøre på vores sengeafdelinger eller Intensiv, om de evt. kunne være behjælpelige med noget

mad.

 

 

Fremstilling på OP-stuen

 

Donor lejres med armene ind langs siden - medmindre andet aftales

 

 • • Labels til identifikation af transplantationsholdene kan påsættes.

 • • Udtagningsholdet anvises omklædningsrum og evt. operationstøj

 • • Universalafdækning

 • • 2 afdækningsstykker 190x150

 • • Mundbind

 • • Huer

 • • Sterile kitler

 • • Sterile handsker

 • • 2 stk. diatermiapparater- der skal kunne udføres både cut- og koagulationsfunktion og spraystrøm med effekt svarende til abdominal kirurgi

 • • 2 stk. diatermihåndtag og diatermiplader

 • • 3 stk. bagborde

 • • 2 stk. assistanceborde

 • • 2 stk. dropstativer (til perfundør – fæstnes på hver side af det ene bagbord)

 • • 2 stk. gulvsug med stor kapacitet og med mulighed for at skifte pose

 • • 3 stk. gulvspande med plastpose, -en til opsamling af perfusionsvæske og blod og to til våde servietter.

 

 • • Sterile lampehåndtag

 • • Diverse borde til at stille usterile ting på

 • • Evt. ekstra servietter ved behov

 

Efter OP soigneres patienten og køres tilbage til Intensiv, der varetager istandgørelse af afdøde

 

Målgruppe – modtagelse

AKO´s plejepersonale

Formål

At personalet i AKO er forberedte og behjælpelige, når transplantationsholdet skal udføre deres procedurer.

 

Referencer

Den Nationale Guideline for Organdonation (NGO)

National Guideline - Dansk Center for Organdonation

 

Organdonation – Regionshospital Nordjylland Hjørring