Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til fysioterapi af patienter som er hjerteopererede samt vurdering af behov for genoptræning efter udskrivelse

 

Formål

At beskrive proceduren for rekvirering af fysioterapi og registrering af ordination af fysioterapi til hjerteopererede patienter som er indlagte i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit med henblik på at:

 

  • • sikre at det sundhedsfaglige personale på sengeafsnittet kender arbejdsgangen for rekvirering af fysioterapi til målgruppen

  • • sikre det lovmæssige krav af at der foreligger en lægeordination på fysioterapibehandling til målgruppen

 

Definition af begreber

Fysioterapi: i denne forbindelse defineres fysioterapi som alle former for respirationsøvelser med eller uden brug af udstyr samt mobilisering og træning under indlæggelsen. Desuden specialiseret genoptræning efter udskrivelsen

Link: Postoperativ mobilisering af patienter, som har fået foretaget fuld sternotomi i forbindelse med en hjerteoperation

Specialiseret genoptræning: fase II rehabilitering efter en hjerteoperation er forankret i sygehusregi af hensyn til patientens sikkerhed. Hjerterehabilitering fordrer desuden et tæt tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker og fysioterapeuter i rehabiliterings- teamet (1)

Genoptræningsplan: Skriftlig plan, der senest ved udskrivningstidspunktet udleveres til patienter, der har et genoptræningsbehov efter udskrivelsen (2)

 

Beskrivelse

Proceduren følger klinisk instruks for fysioterapi til patienter, der har fået foretaget en hjerteoperation via sternotomi (3) og gælder for patienter som får foretaget følgende operationstyper: Hjerte, bypass, hjerteklap og kombineret hjerte-bypass/hjerteklap. Operationer kan foregå elektivt, akut eller som hospital case.

 

Handling

Udførelsen

Udføres af

Henvisning til fysioterapi

Patienten bliver FØR indlæggelsen henvist til præ- og postoperativ fysioterapi.

 

Sekretær i Sengeafsnit T

Journalnotat i den elektroniske patientjournal

Rp. fysioterapi og rp. specialiseret genoptræning noteres i patientens indlæggelsesjournalnotat.

Journalskrivende læge/sekretær

Udarbejdelse af genoptræningsplan til specialiseret genoptræning

Genoptræningsplan til specialiseret genoptræning udarbejdes, som udgangspunkt, på alle patienter. Overlæge JJA anføres på genoptræningsplanen som værende den henvisende læge.

 

Fysioterapeuten

Patienter som vurderes ikke at være i stand til at deltage i specialiseret genoptræning

Hvis patientens tilstand gør at denne ikke er i stand til at deltage i specialiseret genoptræning, noteres dette i journalen med begrundelsen herfor

Læge

Patienter som ikke ønsker specialiseret genoptræning

Hvis patienten ikke ønsker at deltage i specialiseret genoptræning, noteres dette i journalen.

Læge

Patienter som overflyttes til lokalt sygehus

Genoptræningsplan udarbejdes af den udskrivende afdeling (1). Ved overflytning noteres i epikrisen at patienten skal tilbydes og vurderes med henblik på specialiseret genoptræning af den udskrivende afdeling.

Læge

 

Referencer

  1. 1. Hjerte- kar- rehabilitering efter strukturreformen. Rehabilitering og sammenhængende patientforløb for kroniske syge. Inspiration til kommuner, regioner, almen praksis, sygehuse m.fl. København: Hjerteforeningen & Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark, 2007.

  2. 2. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. BEK nr. 1266 af 05/12/ 2006; Sundhedsloven, § 140

  3. 3. Klinisk instruks for fysioterapi til patienter der har fået foretaget en hjerteoperation via sternotomi. www.pri.rn.dk