Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mammografiscreening – Positionering og Projektioner

Projektioner.

Billedoptagelsen består som udgangspunkt af 2 standard projektioner (pr. bryst), henholdsvis cranio-caudal optagelse (CC) og medio-lateral oblique optagelse (MLO). Herefter vurderer radiografen/røntgensygeplejersken om billederne opfylder vores krav omkring billedkvalitet ifølge ”Referencekompendiet” (se længere nede) og PGMU. Der kan suppleres med en Cleopatra optagelse (Cleo), en ”kavalergang” eller et billede kan tages om/suppleres.

 

Positionering.

Projektion

Rør kippes

Positionering

 

 

 

CC

 

(Cranio-caudal)

 

 

Kvinden står med front mod detektorpladen, og drejer hovedet til modsatte side i forhold til det bryst der fotograferes.

Brystet løftes så papillen ligger i centerlinjen og detektorens højde er i niveau med sulcus inframammalis.

Kvinden presser sig mod detektoren og brystet komprimeret samme tid med at det trækkes frem.

Hvis kvinden har meget kirtelvæv kan hun med fordel lave en let sidebøjning ned mod det fotograferede bryst. Evt. kan apparatet kippes max. +10°.

Er kvinden meget hulbrystet kan man evt. kippe røret max.-10° for at få brystet til at ligge plan med detektoren.

 

 

 

MLO

 

(medio-lateral oblique)

+60°

 

Kvinden står med fronten ind imod apparatet og står med det pågældende bryst placeret ud for detektoren. Armen løftes op over detektorpladen og hviler derpå, således at øverste hjørne af detektoren er i aksillen. Bryst og muskulus pectoralis placeres på detektorpladen med papillen i profil og den inframammære vinkel fremstilles i 90 grader. Brystet komprimeres optimalt og uden hudfolder.

Vinklen kan ændres fra 40-60 grader for at opnå bedre positionering i forhold til kvindens anatomi, og derved bedre opfyldelse af billedkriterierne, fx hvis kvinden har problemer med at løfte armen, eller er meget hulbrystet.

 

 

Supplerende optagelse:

 

Cleo

 

(Cleopatra)

+10°

 

Anvendes til fremstilling af den laterale del og processus axillaris. Så hvis kvinden har meget kirtelvæv lateralt der ikke er sufficient fremstillet på enten CC eller MLO, skal man supplere billedoptagelsen med en Cleo på det pågældende bryst.

 

Anvendes desuden supplerende, hvis kvinden har fået foretaget malign lumpektomi (kun på opereret side).

 

Kvinden positioneres med front mod detektoren og tager en dyb sidebøjning til den pågældende side. Drejer ansigtet til modsatte side og kigger væk fra det fotograferende bryst. Armen løftes halvt og hånden placeres på kanten af apparatet. Radiografen stiller sig på modsatte side af kvinden og trækker i brystet samtid med at det komprimeres. Man kan med fordel lægge en arm bag nakken på kvinden og ”styre” hende ved at tage fat i skulderen ved det fotograferende bryst. Herved sikres det at kvinden ”bliver” hvor hun skal og ikke trækker sig væk, mens der komprimeres.

Kavalergang

 

Anvendes ved store mammae, hvor den mediale del ikke er sufficient fremstillet.

Begge mammae løftes op på detektoren i samme højde som til CC. Kvinden kigger til den ene side. Radiografen skal være omhyggelig med at positionere og komprimere således der undgås folder medialt på begge bryster og i kavalergangen. Man kan med fordel være 2 til denne positionering. Vær obs. på at trække ned i maven under brysterne, for at undgå en ”luft-bræmme”, da det vil give en uhensigtsmæssig skygge eller fold på billedet.

Radiografen/sygeplejersken vurderer billederne i overensstemmelse med ” European guidelines for quality assurance and breastcancer screening and diagnosis” og ”Referencekompendiet” inden kvinden sendes hjem.

Radiografen skal sikre at billederne er brugbare til diagnostik.