Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer for opbevaring af lægemidler i Reumatologisk Afdeling

Retningslinjer for opbevaring af lægemidler i Reumatologisk Afdeling1

Formål1

Hygiejne1

Dagafsnit1

Ambulatorium1

Kvalitet og overvågning2

Formål

At sikre

 • • at lægemidler opbevares således, at patienten sikres virksomme lægemidler.

 • • mod tyveri og utilsigtet brug af lægemidler.

 • • Rumtemperaturen i medicindepot må ikke overstige 25 grader celsius.

 • • Rumtemperaturen i køleskab skal være mellem 2-8 grader celsius.

Hygiejne

Vedrørende hygiejne, se link: Infektionshygiejne nr. 12.1.3 Medicin – indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd

Rumtemperatur

Hvis rumtemperaturen er over 25 grader celsius skal apoteket kontaktes med henblik på stillingtagen til om medicin i rummet fortsat må anvendes. Teknisk Afdeling skal rekvireres med henblik på at få sænket temperaturen. Indtil temperaturen er sænket, kan der sættes ventilatorer op. Hvis køleskabstemperaturen ikke ligger mellem 2-8 grader celsius skal apoteket kontaktes med henblik på stillingtagen til, om medicin i køleskab fortsat må anvendes. Teknisk Afdeling skal rekvireres med henblik på reparation af køleskab.

 

Dagafsnit

 • • Sygeplejerske tjekker rum- og køleskabstemperatur dagligt.

 • • Akutbakke og medicin til blokade og ledpunktur opbevares i medicindepotet.

Ambulatorium

 • • Vægteren tjekker om natten køleskabstemperaturen/tjekliste på køleskab.

 • • Sygeplejerske, der møder kl. 7.00 tjekker rumtemperaturen i medicindepot (tjekliste på skabslåge).

 • • Hvis køleskabstemperaturen ikke ligger mellem 2-8 grader celsius skal apoteket kontaktes med henblik på stillingtagen til om medicin i køleskabet fortsat må anvendes. Teknisk Afdeling skal rekvireres med henblik på at reparere køleskabet.

 • • Akutbakker står i det aflåste medicinrum.

 • • På alle undersøgelsesstuer er der skab med medicin til blokade og ledpunktur.

 • • Skab skal fyldes op ved afslutning på dagen af sygeplejerske.

 • • Sygeplejersken der sætter medicin fra sygehusapoteket ”på plads” er ansvarlig for at sætte det medicin med længst holdbarhed bagerst samt tjekke, at den forreste medicins dato ikke er udløbet.

Kvalitet og overvågning

Der foretages eftersyn af medicinskab x 1 årligt af sygehusapoteket.

Mappe med dokumentation for tilsyn findes i medicindepot i Sengeafsnit og Ambulatoriet.