Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hallux valgus, proksimal osteotomi (KNHK57) + distal lateral release (KNHH92)

 

Beskrivelse

Indikation

Smertende hallux valgus uden væsentlig artrose.

HV > 30 grader og IM > 20 grader. Kan foretages ved normal DMAA og normal knoglekvalitet.

 

Kontraindikation

Let hallux valgus, hvor distal procedure kan benyttes, artrose i grundleddet med nedsat

bevægelighed, løshed af 1. tarsometatarsalled eller åben epifyse. Manglende fodpuls. Relativ

kontraindikation ved dårlig knoglekvalitet, men umiddelbart ingen aldersgrænse.

 

Undersøgelser

Røntgenoptagelse stående i AP- og sideplan til bestemmelse af IM og HV samt vurdering af

ledkongruens, metatarsus elevatus og evt. artrosegrad.

 

Operation

Infektionsprofylakse

Der gives profylakse præoperativt jf. afdelingens vanlige instruks.

Anæstesi

Popliteal-blokade eller generel anæstesi.

Kirurgisk teknik

Lang eller to korte incisioner medialt. Ved behov herfor afsaves distale knyst efter kapselåbning.

Osteotomi vinkelret på plantigrade plan og vinkelret på metatarsen (POW). V-formet osteotomi

(Chevron) med spidsen vendt distalt eller skråtforløbende fra proksimalt/dorsalt til distalt/plantart

(Ludloff).

Alle osteotomier gøres 15-20 mm distalt for tarsometatarsalleddet. Der kan med disse osteotomier

korrigeres i flere planer, med forkortelse eller forlængelse af 1. stråle.

Er korrektionen i orden fikseres med relevant osteosyntesemateriale (skinne/skruer, skruer alene,

K-tråd/Ortofix tråd). Knogle fra distale knyst kan evt. ilægges osteotomispalten. Ledkapslen distalt

opstrammes og lukkes. Der kan evt. forinden suppleres med distal Chevron osteotomi/Akin, såfremt

korrektionen ikke er tilfredsstillende.

Der anlægges redresserende bandage med 1. tå i ret stilling.

Postoperativ røntgenkontrol.

 

Samlet postoperativ plan

Der anlægges blød redresserende forbinding og hælsko. Må mobilisere med støtte til

smertegrænsen. Suturfjernelse efter 2-3 uger med anlæggelse af toe-alignment splint eller

tåspreder alternativt forfodsgips. Hælsko i 6-8 uger.

Røntgenkontrol med stående AP-optagelse af begge forfødder efter 12 uger.

Elevation

Benet skal eleveres i sengen 2-4 timer efter operationen, med mindre andet er ordineret.

Toiletbesøg og bad tilladt. Venepumpeøvelser af tæer og underben.

Smerter

Der skal rutinemæssigt gives tablet Paracetamol 1g x 4.

Yderligere behandling jf. afdelingens vanlige smerteinstruks.

Der skal ikke gives NSAID pga. risiko for nedsættelse af knoglehelingen.

 

Formål

At sikre ensartet og faglig høj standard ved operation for og efterbehandling af symptomgivende

knystelidelse.

Definition af begreber

HV-vinkel: Hallux Valgus vinkel = vinkel mellem længdeaksen af 1. proksimale phalanx og 1.

metatars.

IM-vinkel: Intermetatarsal vinkel = vinkel mellem længdeaksen af 1. og 2. metatars.

DMAA: Distal Metatarsal Artikulær Angle = vinkel mellem distale ledflade (linie der forbinder helt

mediale til helt laterale begrænsning af leddet) og længdeaksen af 1. metatars.

HVI-vinkel: Hallux Valgus Interphalangeal vinkel = vinkel mellem længdeaksen af 1. proksimale

phalanx og 1. yderphalanx.

Proximal open wedge osteotomi (POW): osteotomi af proximale 1. metatars, hvor laterale

cortex bevares og der åbnes en kile medialt. Forlænger 1. metatars.

Proximal Chevron osteotomi (PCO): liggende V-formet osteotomi af proksimale 1. metatars, kan

vinkles og åbnes medialt.

Proximal Ludloff osteotomi (PLO): Lang skrå osteotomi af proksimale 1.metatars, kan vinkles,

forskydes og roteres.

 

Referencer

Coughlin MJ and Mann RA. Surgery of the Foot and Ankle. Mosby Elsevier 2007: 183-362