Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skift af trakealkanyle ved team af læge og sygeplejerske i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Ambulatorium

 

Beskrivelse

Patienten møder til skiftning af trachealkanyle ved team af læge og sygeplejerske.

 

Fremstilling:

1 Trachealkanyle +1 trakealkanyle 1 nr. Mindre, 2 stk. krøller, kompres, fixeringsbånd, eksplorationscreme, NaCl, derma/barriere creme, sugekateter, handsker, fiberlaryngoscop

 

Fremgangsmåde

 • • Handsker påtages.

 • • Sygeplejersken tjekker at det er rette trachealkanyle og str.

 • • Ny trachealkanyle smøres med eksplorationscreme, fixeringsbånd sættes fast i den ene side af kanylen.

 • • Sugekateter klargøres, og krøller fugtes med Nacl.

 • • Patientens trachealkanyle fjernes.

 • • Stoma og hud soigneres med fugtig krølle, efterfulgt af tør krølle. Vurderes med henblik på rødme og smøres ved behov med derma/barriere creme.

 • • Den nye trachealkanyle sættes i, kompres påsættes og trachealkanylen fikseres.

 • • For at sikre korrekt placering af trachealkanylen, kan lægen fiberscopere patienten.

 • • Efter individuelle behov vejledes patienten med hensyn til sugning, hudpleje, taleventil, hjælpemidler, rengøring af tracealkanyle, ”hvis kanylen hopper ud ” og dekanylering.

 • • Tidspunktet for næste kanyleskift aftales med patienten og bookes.

 • • Sygeplejersken dokumenterer skiftet i EPJ

 

Den snavsede sølvkanyle: Lægges i det urene skyllerum. Rengøres af serviceassistent, vaskes i opvaskemaskine og pakkes i pose med patientlabel og kanylestr. noteret på posen.

 

Den rengjorte kanyle

Den rene sølvkanyle lægges i patientens bakke sammen med kompres, krøller, fixeringsbånd og hvidt ark, således der er klargjort til næste kanyleskift.

 

Plastkanyler kasseres. (undtagen tracoe comfort- anvendes i 9 mdr.)

Ny plast- kanyle lægges i patientens bakke sammen med kompres, krøller, fixeringsbånd og hvidt ark, således der er klargjort til næste kanyleskift.

 

Ansvar og kompetencefordeling: Det er et lægeansvar at vurdere, om patienten kan overgå til et sygeplejeskift i ambulatoriet. Dette skal noteres i EPJ.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der er tracheostomeret og som bruger trakealkanyle

Formål

Patient skal have skiftet sin trakealkanyle