Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skift af trakealkanyle ved team af læge og sygeplejerske i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Ambulatorium

 

Beskrivelse 

Patienten møder til skiftning af trachealkanyle ved team af læge og sygeplejerske. 

 

Fremstilling:  

1 Trachealkanyle +1 trakealkanyle  1 nr. Mindre, 2 stk. krøller, kompres, fixeringsbånd, eksplorationscreme, NaCl, derma/barriere creme, sugekateter, handsker, fiberlaryngoscop  

 

Fremgangsmåde 

 • • Handsker påtages. 

 • • Sygeplejersken tjekker at det er rette trachealkanyle og str. 

 • • Ny trachealkanyle smøres med eksplorationscreme, fixeringsbånd sættes fast i den ene side af kanylen. 

 • • Sugekateter klargøres, og krøller fugtes med Nacl. 

 • • Patientens trachealkanyle fjernes. 

 • • Stoma og hud soigneres med fugtig krølle, efterfulgt af tør krølle. Vurderes med henblik på rødme og smøres ved behov med derma/barriere creme. 

 • • Den nye trachealkanyle sættes i, kompres påsættes og trachealkanylen fikseres. 

 • • For at sikre korrekt placering af trachealkanylen, kan lægen fiberscopere patienten. 

 • • Efter individuelle behov vejledes patienten med hensyn til sugning, hudpleje, taleventil, hjælpemidler, rengøring af tracealkanyle, ”hvis kanylen hopper ud ” og dekanylering. 

 • • Tidspunktet for næste kanyleskift aftales med patienten og bookes. 

 • • Sygeplejersken dokumenterer skiftet i EPJ 

 

Den snavsede sølvkanyle: Lægges i det urene skyllerum. Rengøres af serviceassistent, vaskes i opvaskemaskine  og pakkes i pose med patientlabel og kanylestr. noteret på posen.  

 

Den rengjorte kanyle 

Den rene sølvkanyle lægges i patientens bakke sammen med kompres, krøller, fixeringsbånd og hvidt ark, således der er klargjort til næste kanyleskift. 

 

Plastkanyler kasseres. (undtagen tracoe comfort- anvendes i 9 mdr.)  

Ny plast- kanyle lægges i patientens bakke sammen med kompres, krøller, fixeringsbånd og hvidt ark, således der er klargjort til næste kanyleskift. 

 

Ansvar og kompetencefordeling: Det er et lægeansvar at vurdere, om patienten kan overgå til et sygeplejeskift i ambulatoriet. Dette skal noteres i EPJ. 

 

Målgruppe – modtagelse 

Patienter, der er tracheostomeret og som bruger trakealkanyle 

Formål 

Patient skal have skiftet sin trakealkanyle