Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aftaler vedrørende pakkeforløb mellem Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital og Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Formål

At sikre logistikken vedrørende resultater af cytologiske og histologiske undersøgelser, således at patienten oplever et veltilrettelagt forløb uden unødig ventetid og med henblik på at forbedre livskvaliteten for patienten.

 

Præparater, der skal håndteres som Pakkeforløb:

  • • prostatanålebiopsi

  • • lymfeknuder fjernet til staging

  • • biopsier fra penis

  • • orkiektomi

  • • blærebiopsi- og resektater

  • • biopsi fra nyre og øvre urinveje

 

Følgende skal ikke håndteres som Pakkeforløb:

  • • radikale prostatektomier

  • • cystektomier

  • • nefrektomier

  • • nefroureterektomier

 

Beskrivelse

Aftale gældende for pakkeforløb omhandlende kræft i prostata, penis og testikel samt pakkeforløb omhandlende kræft i urinvejene.

 

I Sundhedsstyrelsens ”Pakkeforløb for Kræft i hhv prostata, testikel, penis og urinvejene” anbefales, at patienter får svar på undersøgelser indenfor bestemte tidsrammer.

Grundet manglende ressourcer vurderer Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital, at der kan leves op til 85-90 % svarafgivelse til fastsatte tidspunkter, hvis tidsgrænsen forlænges i forhold til de beskrevne ideelle tider i Sundhedsstyrelsens materiale. Dette betyder, at de nedenfor nævnte tidsrammer er indgået som en lokal aftale mellem Patologisk Institut og Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

 

Rekvirering af undersøgelser hos Patologisk Institut

 

Ved frysemikroskopi, når præparatet efterfølgende skal håndteres som Pakkeforløb

I forbindelse med frysemikroskopi skal der på rekvisitionen til Patologisk Institut vinges af i feltet ”Frysesnit” og under ”Prioritet” vælges ”Pakkeforløb”. Endvidere anføres det telefonnummer, som Patologisk Institut skal afgive svar til.

 

Ved frysemikroskopi, når præparatet efterfølgende ikke skal håndteres som Pakkeforløb

I forbindelse med frysemikroskopi skal der på rekvisitionen til Patologisk Institut vinges af i feltet ”Frysesnit” og under ”Prioritet” vælges ”Rutine”. Endvidere anføres det telefonnummer, som Patologisk Institut skal afgive svar til.

 

Ved histologiske undersøgelser, som skal håndteres som Pakkeforløb

Under ”Prioritet” vælges ”Pakkeforløb”, og i feltet ”Kategori” vælges ”histologi” og i feltet ”Svar senest” anføres dato og klokkeslæt for det pågældende tidspunkt, som histologisvaret skal foreligge. Dato vælges fra kalender ved siden af feltet. Såfremt der ikke er sat klokkeslæt på, vil svaret være klar kl. 10:00.

Såfremt patienten får en tid senere end de nedenfor nævnte, skal denne dato anføres.

OBS: Når det drejer sig om orkiektomi, skal histologisvaret til Onkologisk Afdeling, Århus, og derfor skal der i feltet ”Kopimodtager 1” anføres: 7003259. Der anvendes stregkode.

 

Ved histologiske undersøgelser, som ikke skal håndteres som Pakkeforløb

Når der rekvireres histologisk undersøgelse efter prostatektomi, nefretektomi, nefroureterektomi og cystektomi skal der under ”Prioritet” vælges ”Rutine” og efterfølgende udfyldes rekvisitionen som ovenfor beskrevet.   

 

Tidsrammer for svar på undersøgelse

 

I tilfælde af at et svar fra Patologisk Institut ikke kan foreligge på ”Svar senest dagen”, sendes hurtigst mulig besked om nyt svartidspunkt via mail til Urologisk Ambulatorium via fællesmailen Aalborguh.uro.hist@rn.dk Mailen skal være i Urologisk Ambulatorium senest kl. 9.00 den hverdag, hvor patienten skulle møde i Urologisk Ambulatorium, således at Urologisk Ambulatorium kan tage kontakt til patienten og aflyse aftalen samt aftale og i samarbejde med forløbskoordinator booke ny tid til patienten.

 

 

Såfremt patienten er mødt op til patologisvar, og dette ikke foreligger i PatoWeb, kontaktes sekretærerne på TEAM URO, Patologisk Institut (Lilli Guldager Malaca 65329, Maria Lund Nielsen 65327 eller Lisbeth Andersen 65328), alternativt overlæge Astrid Petersen 65278. Der vil så blive skaffet kontakt til undersøgende læge, der vil kunne give et relevant telefonsvar.

 

Vedrørende biopsi fra prostata:

Histologisvar skal foreligge senest 10. kalenderdag efter indgrebet.

 

Vedrørende lymfeknudestaging:

Histologisvar skal foreligge senest 14. kalenderdag efter indgrebet.

 

Vedrørende biopsi fra penis:

Histologisvar skal foreligge senest 10. kalenderdag efter indgrebet.

 

Vedrørende orkiektomi:

Frysemikroskopisvar: Hvis det har en konsekvens for den peroperative procedure, modtages svaret under operationen.

Hvis frysemikroskopisvaret ikke har betydning for den peroperative procedure, modtages et foreløbigt svar, som angiver, om det drejer sig om malign germinalcelletumor eller ej senest 3. hverdag efter orkiektomien.

 

Histologisvar efter orkiektomien skal foreligge ved patientens første konsultation i Onkologisk Afdeling i Århus. Visitationssekretær i Onkologisk Afdeling sender dato for patientens første konsultation via fax 97665320, og stiler denne til ”Sekretær Team URO” på Patologisk Institut i Aalborg.

 

Vedrørende cystoskopi med TUR-V og evt. selected site biopsier:

Histologisvaret skal foreligge senest 7. kalenderdag efter indgrebet.

 

Vedrørende urincytologi

På urincytologi taget i forbindelse med biopsier/TUR-V, skal der som hovedregel foreligge svar samtidig med biopsierne (7 dage). Dog med den undtagelse, at såfremt histologien er konklusiv, kan cytologien undværes da den ikke bidrager yderligere. Såfremt histologien er inkonklusiv, kan der være længere svartid på cytologien, hvorfor patologisk afdeling kontakter Urologisk Afd., såfremt svar ej kan være færdig til patientens svartid.

På urincytologi taget uden andre prøver, skal der som hovedregel foreligge svar efter 14 kalenderdage.

På præp hvor der udelukkende sendes cytologi, skal der ikke indtastes “svar senest”-dato på rekvisitionen.

 

 Vedrørende nålebiopsi fra nyretumor, inklusiv nyrebækkentumor:

Ved grovnålsbiopsi fra nyretumor og evt. samtidig biopsi fra synkron metastase skal svaret foreligge senest 7. kalenderdag.

 

Vedrørende nefrektomi, nefroureterektomi, cystektomi og prostatektomi:

Histologisvaret skal foreligge senest 21. kalenderdag efter indgrebet.

 

Vedrørende præparatrevision:

Alle præparattyper, bortset fra prostatanålebiopsier, revideres ved uropatolog på Patologisk Institut, når der henvises til Urologisk Afdeling. Dog kan urolog, onkolog eller patolog bede om revision, såfremt det findes indiceret.

Når patienter med prostatacancer udredt på andet hospital og diagnosticeret på anden patologiafdeling henvises til MDT-konference, skal henvisende læge sikre, at der er rekvireret præparatrevision på Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital.

 

Kommunikation til Patologisk Institut sker på; AalborgUH.UROPATOSEKR@rn.local

Kommunikation til Urologisk afdeling sker til Aalborguh.uro.hist@rn.dk

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen: Pakkeforløb for kræft i prostata (2016)

Sundhedsstyrelsen: Pakkeforløb for kræft i penis (2016)

Sundhedsstyrelsen: Pakkeforløb for kræft i testikel (2016)

Sundhedsstyrelsen: Pakkeforløb for kræft i urinvejene (2016)

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (2008). Den Danske Kvalitetsmodel for sygehuse. Standard omhandlende Koordinering og kontinuitet 2.3.1