Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Laboratorieprøver/undersøgelser på moderen før igangsætning ved Foetus Mortus eller ved genetisk indiceret abort fra uge 12+0

 

Formål

At få en klarhed over prøver og undersøgelser før igangsætning ved Foetus Mortus eller ved genetisk indiceret abort efter uge 12+0, så de relevante prøver og undersøgelser udføres.

 

Definition af begreber

Se instruks: Foetus Mortuus (Dødfødsel)

Føtomaternel blødning: Introduktion af føtalt blod i moderens kredsløb

Amniocentese: Fostervandsprøve

 

Beskrivelse

Amniocentese

giver størst chance for at opnå en karyotype. Den kan foretages ved alle gestationsaldre, og kvinden accepterer oftest indgrebet ved ønske om afklaring af årsag til dødt intrauterint barn. Aftales m PR/SGT/HØ/BU.

Føtomaternel blødning

Der tages akut blodprøve på kvinden med henblik på bestemmelse af føtomaternel blødning. Såfremt kvinden er RhD negativ rekvireres akut svar. (Svar kan foreligge samme dag, hvis prøven er afleveret hverdage senest kl. 12.00. Tages prøven fredag, lørdag eller søndag, analyseres den mandag, således at svar kan gives inden 72 timer.)

Hvis fosteret er kendt RhD positiv (eller v tvivl) gives yderligere anti-D immunglobulin efter mængden af den føtomaternelle blødning. 1250 i.u. = 250 mikrogram dækker en føtomaternel blødning på op til 10 ml. Herudover gives 625 i.u. = 125 mikrogram anti-D immunoglobulin.

Rådgivning fra blodbankens læger vedrørende dosis for hver 5 ml føtomaternel blødning.

Laboratorieprøver på moderen

1. Følgende blodprøver tages på alle:

a) Ved indlæggelsen:
Hæmoglobin, CRP, Leucocytter
Koagulationstal: Thrombocytter, protrombin/INR, D-dimer og APTT.

Såfremt koagulationstallene er normale, tages thrombocytter dagligt.

Såfremt D-dimer er forhøjet (DSOG/Gentofte referenceinterval) eller koagulationstiden forlænget, tages yderligere Antitrombin og Fibrinogen,

 

2. Følgende blodprøver ordineres – efter samråd med bagvagt - for at klarlægge årsagen til den intrauterine fosterdød, såfremt forældrene ønsker det:

a) Torch-prøver - Infektionsmuligheder:

 • • Parvovirus titer

 • • Herpes titer

 • • Toxoplasmose titer

 • • Cytomegalovirus titer

 • • Rubella Titer

b) Autoimmune sygdomme:

 • • ANA-IgG

 • • DNA-ds-Ab

 • • IgM rheumafaktor (Rf-Igm)

Hvis 1 eller flere af ovennævnte er positive, suppleres med undersøgelse for antikardiolipinantistoffer.

c)APTT, prothrombin og antithrombin vurderes  

d)HbA1C.

e)Evt. thrombofiliudredning (på koagualtionslab. eller med Med. Hæmatologisk Afd. B, ASN)

Ved udbredt infarcering/thrombosering af placenta, ved tidligt indsættende svær præeklampsi/IUGR og ved familiær anamnese med thromboemboliske komplikationer.

Thrombofiliudredning omfatter:

 • • Antikardiolipinantistoffer

 • • Lupus antikoagulans

 • • Faktor V Leiden

 • • Prothrombin

 • • Protein C

 • • Protein S

Gentages 3 måneder og 4½ måned efter fødslen.
Se instruks
Antikoagualtionsbehandling i graviditeten

f)Ved kløe: Levertal og galdesalte

g)Ved tegn på indre blødning hos fosteret: Thrombocytantistoffer hos moderen.

Kan først afgøres ved obduktion, så prøverne kan først tages senere. Aftale om thrombocytantistofbestemmelse skal aftales med blodbanken.

 

Urinprøve

Ladt midtstråleurin sendes til D+R

 

Referencer

DSOG’s guideline: http://www.dsog.dk/files/foetus_mortuus.pdf

 

Laboratorievejl. Region Nordjylland: http://www.laboratorievejledning.dk/prog/view.aspx