Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinrum - Krav til og håndtering af medicin/medicinrum - Sygeplejeinstruks (Barselsafsnit 11)

 

Definition af begreber

Medicinservice:

Sygehusapoteket tager over på visse arbejdsopgaver i afsnittes medicinrum. Beskrevet i ”Aftale om medicinservice”

 

Formål

  • • 

Minimere risiko for utilsigtede hændelser omkring medicindispensering

 

Beskrivelse

  • • 

Sygehusapotekets arbejdsopgaver:

 

-

Bestilling af medicin til afsnittet i mængder, der modsvarer afsnittets aktuelle forbrug

 

-

Sikre størst mulig overensstemmelse mellem afdelingens standardsortiment og forbrug

 

-

Hjælp til fremskaffelse af akut-medicin hurtigst muligt

 

-

Returnering af medicin, der ikke anvendes eller hvor sidste dato for brug er overskredet.

 

-

Holde ATC-orden på medicinen i medicinrummet.

 

-

Løbende ajourføring af standardsortiment i samarbejde med afsnittet.

 

Sygehusapotekets farmakonom vil udføre medicinservice 2 gange ugentlig.

  • • 

Rengøringspersonalets opgaver:

 

-

Vasker gulv dagligt i medicinrummet

 

-

Tørrer borde af dagligt i medicinrummet

  • • 

Plejepersonalets opgaver:
Kontaktpersoner:
Helle Fuglsang og Grethe Lund, som sikrer, at der er printet sedler til registrering af

 

-

Temperaturmåling af medicinrum og af køleskab

 

-

Rengøring af køleskab og øvrige hylder i medicinrummet. Foretages af sectiogruppen med fast interval.

 

-

Sørger desuden for den overordnede systematik og orden i medicinrummet incl. information på opslagstavle, mapper etc. og placering af akutbakker.

 

-

Der måles dagligt temperatur i medicinrum og køleskabet i medicinrum.
Opgaven ligger i dagvagten og udføres af koordinator, der er ansvarlig for opfyldning og sørger for daglig oprydning i medicinrummet, så overskuelighed og overblik bevares (seddel med praktiske opgaver).