Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientvejledning: Behandling for tidlig pubertetsudvikling.

Formålet med behandlingen:

At stoppe pubertetsudviklingen.

Hvordan virker behandlingen?

Puberteten styres af overordnede kønshormoner, som produceres i hypofysen. Puberteten standses ved at barnet får injektion af et hormon, som hindrer udskillelsen af de overordnede kønshormoner fra hypofysen.

Hvordan foregår behandlingen?

Medicinen gives som en injektion i underhuden. Det gør en lille smule ondt, når medicinen sprøjtes ind, men smerten forsvinder hurtigt igen. I starten gives medicinen med 14 dages interval for at sikre, at de overordnede kønshormoner bliver ordentligt undertrykt. Der gives derfor injektion på dag 0, 14 og 28, og herefter med 4 ugers interval. Medicinen bliver sædvanligvis givet hos egen læge.

Det er meget vigtigt, at medicinen gives til de planlagte tider, og at ingen af injektionerne springes over, da det vil medføre risiko for, at kønshormonerne stiger igen.

Er det ikke muligt at give injektionen til den planlagte dato, f.eks. pga. ferie, så er det vigtigt at få fremrykket tidspunktet for at undgå, at de overordnede kønshormoner aktiveres igen.

Hvordan kontrolleres behandling?

Effekten af behandlingen sikres ved blodprøvekontrol hver 3. måned lige før en injektion. Blodprøven vil sædvanligvis kunne blive taget hos egen læge i forbindelse med en hormoninjektion.

Desuden vil effekten af behandlingen blive fulgt ved kontrol i børneambulatoriet med 3-4 måneders mellemrum med henblik på at følge opbremsningen i pubertetsudviklingen. Hvis det vurderes, at der ikke er tilstrækkelig effekt af behandlingen, kan det blive nødvendigt at afkorte intervallerne mellem injektionerne til 3 uger.

Der vil blive suppleret med røntgenbilleder af venstre hånd ca. 1 gang om året for at følge udviklingen i knoglemodningen.

Hvor længe skal behandlingen fortsætte?

Behandlingen fortsætter, indtil barnet og forældre i samråd med lægen finder, at det er tiden at stoppe. Det vil ofte være ved 11-12 års alderen, når de andre i klassen er begyndt at gå i pubertet. Herefter vil pubertetsudviklingen gradvis gå i gang igen på normal vis. Pigerne kan forvente opstart på menstruationer indenfor ½-1½ år, afhængig af hvor fremskreden deres pubertetsudvikling var før opstart på behandlingen.

Er der nogen bivirkninger?

Vi har ikke kendskab til alvorlige bivirkninger ved behandlingen. Vi har erfaret, at nogle børn har tendens til at tage på i vægt, og derfor skal være opmærksomme på hvad de spiser. I meget sjældne tilfælde kan der ske en allergisk reaktion, og der kan opstå en lokal betændelse. Omkring 10% af pigerne kan få en lille menstruationsblødning efter første injektion. På lang sigt ser det ikke ud til, at behandlingen har indflydelse på pigernes mulighed for at blive gravid og få børn.