Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

O6/SDK- præoperativ medicinering i forbindelse med invasiv behandling i anæstesi

 

Beskrivelse

Ordination af patientens sædvanlige medicin på operationsdagen

Patientens sædvanlige medicinering bør generelt ikke ændres præoperativt, dog med følgende undtagelser:

Vanlig medicin ved præoperativ faste

Neden nævnte standardordinationer gælder ikke gravide, patienter med allergi eller intolerance overfor de anvendte stoffer:


Ordination af anxiolytika præoperativt (anvendes ikke rutinemæssigt)

Voksne tbl. Midazolam 3,75-7,5 mg per os

Børn tbl. Midazolam 3,75 mg per os


Ordination af cutan lokalanalgetika præoperativt

(anvendes efter ønske fra patient og til børn, hvor i.v. induktion er planlagt)

Voksne Cremor Lidocain, Prilocain 2 g appliceret to steder på arm

Børn Cremor Lidocain, Prilocain 2 g appliceret to steder på arm


Ordination af smertebehandling præoperativt (anvendes rutinemæssigt)

Voksne tbl. Paracetamol 1g per os (kan patienten ikke tage per os, gives evt. inf. Perfalgan 1 g i.v. peroperativt)

Børn tbl. Paracetamol 20 mg/kg per os (kan patienten ikke tage per os, gives supp. Paracetamol 40 mg/kg rectalt peroperativt).


Ordination af NSAID præoperativt (anvendes ikke rutinemæssigt)

Gives ikke til patienter med kendt

  • • Allergi overfor ASA, NSAID, sulfonamider

  • • Alder >75 år

  • • Hjerte-kar sygdomme

  • • Gastrointestinale sygdomme

  • • Øget blødningstendens kongenit eller erhvervet

  • • Knogleheling som behandlingsmål

Findes NSAID indiceret anvendes til

Voksne tbl. Ibuprofen 400 - 600 mg per os

Børn tbl. Ibuprofen 5 mg/kg per os


Ordination af profylaktisk behandling mod PONV til voksne efter Apfel score

Prediktorer

  • • Kvinde

  • • Tidligere PONV / transportsyge

  • • Ikke-ryger

  • • Postoperativ opioid forbrug

Ved tilstedeværelse af 2 prediktorer gives inj. Ondansetron 4 mg i.v. ved afslutning af kirurgien.

Ved tilstedeværelse af 3 eller 4 prediktorer gives inj. Ondansetron 4 mg i.v. ved afslutning af kirurgien og inj. Dehydrobenzperidol® 0,625 mg i.v. (<65 år) ved afslutningen af kirurgien.
 

Ordination af profylaktisk behandling mod PONV til børn

Inj. Ondansetron 0,15 mg/kg i.v. (max 4 mg) og/eller Inj. Dehydrobenzperidol® 10-20 mikrogram/kg (max 0,625 mg) ved afslutningen af kirurgien.
 

Definition af begreber

ASA = acetylsalicylsyre

NSAID = nonsteroide antiinflammatoriske midler

PONV = postoperativ kvalme og opkastning
 

Formål

Optimering af patientens tilstand præ-, per- og postoperativt i forbindelse med invasiv behandling i anæstesi i ortopædkirurgisk dagkirurgi (SDK/O6).
 

Referencer

Mogensen J V, Rasmussen LS, Vester-Andersen T. Anæstesi. 2007. FADL’s forlag.

Miller RD et al. Anesthesia. 2009. Churchill Livingston.

Twersky RS. The ambulatory anesthesia handbook. 1995. Mosby.

McGoldric KE. Ambulatory Anesthesiology. A problem-oriented approach. 1995. Williams & Wilkins.

Klinisk Farmakologisk Center ved Århus Universitet, 2010 - Case-rapport nr. 1894. NSAID og knogleheling.
Anæstesijournal og Opvågningsjournal
Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling

Medicinretningslinjer Region Nordjylland

Peroperativ regulering af antitrombotisk behandling
Standardsortiment SDK/O6
Medicin.dk