Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Midodrine-behandling

Beskrivelse af Midodrine

Kontrol af Midodrinepatienter I synkopeambulatoriet

Udtrapning

Udlevering og bestilling

 

Beskrivelse af Midodrine (Gutron®)

 

Administrativt

Stoffet er ikke indregistreret i Danmark, men afdelingen har fået generel tilladelse til at anvende det under forudsætning af, at der holdes nøje regnskab med udlevering etc. Da stoffet ikke er i fri handel, udleveres medicinen vederlagsfrit til patienterne. Ansvarlig for behandlingen er overlægen med ansvar for synkope-ambulatoriet. (Sam Riahi).

 

Farmakologi

Stoffet Midodrine er en alfa-1 agonist hvis primære farmakologiske virkning er generel vasokonstriktion i perifere arterielle og venøse kargebeter. Der anvendes tablet Midodrine, Gutron®, á 5 mg. For gennemgang af specifikke farmakologiske forhold henvises til Ref. 1-3.

 

Indikationer

 • • Neurokardiogen vasodepressor synkope demonstreret ved tilt-table-test og hyppige og svære synkoper med ganske kort eller intet forvarsel

 • • Symptomgivende ortostatisk hypotension med demonstreret blodtryksfald under kontinuerlig blodtryksmonitorering og hyppige symptomer

 

Kontraindikationer

Sværere grader af organisk hjertesygdom, underekstremitetsarteriosklerose og prostatahypertrofi samt akut nyreinsufficiens. Tyreotoksikose, fæokromocytom eller tilstande med højt blodtryk i liggende stilling udgør relativ kontraindikation. Der er ingen farmakologiske data på patienter i forbindelse med graviditet, hvorfor det må frarådes at anvende stoffet under graviditet eller ønske herom.

 

Bivirkninger

 • • Meget almindelig (>10 %): ”Gåsehud”, hudkløe specielt i hovedbunden, kuldegysninger

 • • Almindelig (1-10 %): Hovedpine, urinretention, liggende hypertension

 • • Sjældne (<1 %): Kvalme, palpitationer, takykardi, bradykardi, rastløshed

 • • Meget sjældne (<0,01 %): Ventrikulær arytmi

 

Dosering og behandlingsvarighed

Behandlingen indledes med 2,5 mg x 3 dagligt, som nogle yngre og spinkle patienter kan klare sig med, som varig behandling. Standarddosis er 5 mg x 3 dagligt, men kan øges op til 10 mg x 3 dagligt ved recidiverende symptomer. Almindeligvis bør man dog ikke øge aftendosis til 10 mg. Patienter med kendte ortostatiske provokerende faktorer f.eks. langvarig stand ved foredrag etc. kan instrueres i at tage en ekstra tablet ½-1 time før aktiviteten. Dagsdosis bør dog ikke overstige 10 mg x 3.
Behandlingsvarigheden afhænger af symptomernes sværhedsgrad og hyppighed, men hos yngre bør man forsøge at seponere behandlingen efter 1-1½ års behandling, idet der især hos yngre patienter er tendens til spontan remission.

 

Praktisk fremgangsmåde ved behandling

Indikationsstilling foregår ved elektrofysiologisk speciallæge på basis af resultat af tilt-table-test og anamnese optaget af lægen ved undersøgelsen. Inden behandlingen påbegyndes, tages der væsketal, levertal og hæmoglobin. Når blodprøvesvaret foreligger, fremsendes der patientvejledning samt en enkelt pakning hvoraf der tages ½ tablet x 3 daglig. Sidste tablet må ikke tages senere end 4 timer inden sovetid pga. risikoen for hypertension i liggende stilling.

 

Kontrol af Midodrinepatienter i Synkopeambulatoriet

 

Patienten møder til kontrol ved sygeplejeske I Synkopeambulatoriet efter ca. 1-2 ugers behandling:

 

 • Der måles BT

 • Midrodrine-follow up skema gennemgåes

 • Hvis pt tolererer medicinen øges I henhold til afsnittet “ Dosering og behandlingsvaridhed”.

 • Ved behov konfereres med henvisende læge

 • Efter konsultationen dikterer sygeplejersken et kort notat,inklusiv eventuel medicinjustering.

 • Journalen sendes til henvisende læge med henblik på at lægge medicinændringen i FMK.

 

Der aftales ny kontrol i synkopeambulatoriet efter yderligere 2 ugers behandling.

 

Da behandlingsprincippet er nyt på Aalborg Sygehus ønsker vi at følge patienterne tæt. Ved behandlingens begyndelse aftales ad hoc kontroller, herefter hver 6. måned. Evt. senere med længere intervaller mellem kontrollerne.

 

Efter ca. 1½ års behandling forsøges udtrapning efter nedenstående skema.

 

Udtrapning

 

Midodrine Udtrapningsskema:

Fra 10 mg x 3

7,5 mg

7,5 mg

7,5 mg

i 14 dage

 

Fra d.___-___

Fra 7,5 mg x 3

5 mg

5 mg

5 mg

i 14 dage

 

Fra d.___-___

Fra 5 mg x 3

2,5 mg

2,5 mg

2,5 mg

i 14 dage

 

Fra d.___-___

 

Ses 14 dage efter medicinophør i synkopeambulatoriet til afsluttende samtale.

 

 

Udlevering og bestilling

 

Udleveringen af medicinen sker via Kardiologisk Afdeling, som er forpligtet til at registrere al udlevering af medicin. Følgende arbejdsgang anvendes:

 

 1. 1. Patienten henvender sig telefonisk til afdelingen via sekretariatet, når der er medicin til ca. to ugers behandling tilbage.

 2. 2. Sekretariatet bestiller medicin og aftaler enten: a. forsendelse direkte til patienten eller b. at patienten afhenter medicinen (evt. på S1 eller ifm. ambulant besøg).

 3. 3. Sekretariatet foretager samlet registrering af patienter i Midodrine-behandling mht. udlevering af medicin.

 

En mindre beholdning af Midodrine forefindes i medicinrummet på S1. Beholdningen er til brug for indlagte patienter samt til udlevering i nødstilfælde (hvis patienter ”løber tør”).

 

Denne beholdning suppleres via farmakonomen på S1.

 

Adresser

 

Nycomed Danmark

Att.: Claus Sundgreen, M.D., Medical Adviser

P.O. Box 88

Langebjerg 1

5000 Roskilde

Telefon: 46 77 16 11

cla@nycomed.com

 

CS er Nycomeds ansvarlige for Midodrine, og kan kontaktes i særlige spørgsmål.

 

Referencer

 

Litteratur

 

Produktbeskrivelse for Gutron® (fra østrigsk registreringsansøgning - på tysk), stillet til rådighed af Nycomed Danmark).*

 

McClellan KJ, Wiseman LR, Wilde MI, Midodrine. A review of its therapeutic use in the management of orthostatic hypotension, Drugs Aging 1998 Jan;12(1):76-86.