Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Sundhedsfaglig kontaktperson i Lungemedicinsk Afdeling

 

 

 

Formål

At sikre:

 • • Koordinering af de sundhedsfaglige ydelser under indlæggelse og i ambulante forløb

 • • Information til patient og pårørende om forløbet

 

Definition af begreber

Mantoux = mtx.

 

Beskrivelse

Målgruppe

Alle sundhedsfaglige personer i Lungemedicinsk Afdeling

 

Ambulatorium

 • • Når patienten kommer ind til besøg får patienten udleveret kontaktpersonkort

 • • Den læge, der har haft konsultationen, er kontaktperson indtil næste besøg

 • • Det er ikke nødvendigt at udlevere nyt kort ved fortsat kontrol hos samme læge

 • • I sekretariatet udfyldes i PAS den pågældendes navn og kode

 

Patienter, der udelukkende har sygeplejekontakt (mtx., hypo, søvn, KOL m.m.)

 • • Der fortsættes med at notere den sundhedsfaglige kontaktperson i CLS dvs. den 4-cifrede bogstavskode

 • • Søvn: Den læge, der har visiteret patienten til søvnambulatoriet, noterer sekretariatet som kontaktperson. Sygeplejersken fortsætter med at udlevere folder med telefonnumre, navne og træffetid – men også kontaktkort

 • • Sekretæren noterer dette i PAS

 • • HUSK: Patienten skal informeres både mundtligt og skriftligt om ordningen

 

Dagafsnit

 • • Alle ambulante patienter med 2 eller flere besøg i ambulatoriet skal have tildelt en kontaktsperson

 • • Ambulante patienter med særlige behov skal have tildelt sundhedsfaglig kontaktperson ved 1. besøg

 • • Sygeplejersken skriver den 4-cifrede bogstavskode i CLS og udleverer kontaktpersonkort

 • • Sekretariatet vil forsøge at notere denne kode i PAS og ikke den læge, der har patienten til forundersøgelse

 • • HUSK: Patienten skal informeres både mundtligt og skriftligt om ordningen

 

Sengeafsnit 6V

 • • Ved modtagelsen af patient ser modtager hvem, der er på arbejde de efterfølgende dage i teamet og vælger denne som kontaktperson

 • • Kontaktpersonen præsenterer sig for patienten ved førstkommende lejlighed

 • • Hvis der ikke er en kontaktperson, vælges denne ved rapport inden for de første 24 timer

 • • Aftenvagter kan også være kontaktpersoner

 • • Det er almindelig praksis, at funktionen overdrages til teamet ved fravær af kontaktpersonen

 • • Ved patienter, hvor det vurderes, at en læge skal være kontaktperson, er der altid også en sygeplejerske