Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sikker mundtlig kommunikation om patientens tilstand i forbindelse med indlæggelse, overflytning og udskrivelse

Beskrivelse

Skriftlig og mundtlig kommunikation mellem sundhedsprofessionelle udgør vigtige forudsætninger for at opretholde en god kvalitet i den pleje og behandling, som tilbydes det menneske, som har behov for hjælp

Kommunikation forstås som udveksling af meningsfulde informationer mellem to eller flere parter og det betragtes som et middel til at opnå de formål, som sundhedsvæsenet har for pleje og behandling.

Målgruppe

Plejepersonale i sengeafsnit og ambulatorier i Psykiatrien

Formål

Formålet med sikker mundtlig kommunikation er at plejepersonalet tager stilling til relevante forhold i forbindelse med indlæggelse, overflytning og udskrivelse.

Formålet med sikker mundtlig kommunikation er desuden at skabe en struktureret kommunikationsform, som anvendes til at kommunikere om patienten således, at beskeder opfattes korrekt og der skabes en fælles forståelse for, hvad der skal ske med patienten og hvem, der gør hvad.

Problemstilling

Manglende eller dårlig kommunikation er en hyppig årsag til utilsigtede hændelser.

Metode

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udarbejdet en tjekliste (ISBAR) til brug ved overlevering af information mellem de sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet. Modellen kan bruges ved både personlig, skriftlig og telefonisk henvendelse og sikre, at patientens aktuelle situation, baggrund og sygehistorie indgår i modtagelse og overlevering.

Ved brug af ISBAR-modellen sikres, at

I (identifikation) - patienten bliver korrekt identificeret

S (situation) - modtageren kort bliver orienteret om, hvorfor der er taget kontakt til vedkommende.

B (baggrund) - patientens sygehistorie resumeres i grove træk, så modtageren kan danne sig et indtryk af patienten

A (analyse) - afsenderen giver sin fortolkning af situationen

R (råd) - samtalen afsluttes med, at der i samråd lægges en plan for det videre forløb

 

(Se bilag)

 

I forbindelse med kontakt er det vigtigt at have forberedt sig grundig, så al relevant information foreligger såsom vitale parametre, medicinstatus samt øvrige relevante assessments (f.eks. selvmordsrisikovurdering, voldsrisikovurdering og lignende).

ISBAR anvendes korrekt ved at tale klart, tydeligt og direkte til modtageren. Brug af forkortelser og slang øger risikoen for misforståelser.

Referencer

https://patientsikkerhed.dk/isbar/

Jørgensen, K (red) 2017. Kapitel 1 og kapitel 7 i Kommunikation for sundhedsprofessionelle, 4. udgave 1. oplag, GADS forlag