Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale om fordeling af ansvar og opgaver mellem jordemoder, opvågningspersonalet, samt afsnit 105 i forbindelse med sectio eller andre situationer, hvor mor er indlagt på intensiv efter fødsel

Formål

At klargøre ansvars- og opgavefordeling vedrørende omsorg, pleje og behandling af kvinden og det nyfødte barn under ophold i Opvågningsafsnit eller på intensiv efter fødsel/sectio.

 

Beskrivelse

Efter sectio følger jordemoderen mor og barn til opvågningsafsnit, og har ansvaret for barnet ind til 2 timer post partum. Jordemoderen sørger for at, sygeplejerske på opvågningsafsnittet får telefonnummer på jordemoderens DECT-telefon. Så sygeplejersken kan kontakte jordemoderen direkte mhp hjælp til amning, blødning mm.

I den forbindelse har jordemoderen ansvar for det nyfødte barn og varetager vanlige opgaver i relation til barnet.

 

Opvågningssygeplejersken varetager alle opgaver i relation til opvågningsfunktionen for kvinden, som beskrevet i ”Patientens ophold i Opvågningsenheden Sygehus Vendsyssel” http://pri.rn.dk/pri/SV/6a/Sider/8acccf4e-f78d-4f11-922c-608103852552.aspx?sf=0f1d671e-93f2-436f-bf73-ab219e7899e1

 

I situationer hvor kvinden kommer på intensiv i længere tid, fx HEELP og stor blødning, laver jordemoderen altid en overlevering omkring barnet til afsnit 105, da de skal varetage plejen af dette. Barnefar kan inddrages og barnet + far kan evt være i 105 ved behov for dette.

I dagstiden varetager sygeplejerske/SSA fra 105 plejen omkring barnet, herunder ammevejledning.

I aften og nattevagter er det ikke muligt for personale fra FØ og 105 at træde til ved ammehjælp på intensiv.

Det er muligt for intensiv, at sende barn+far i 105, såfremt der kræves ro omkring plejen af moren.

I tilfælde af at kvinden begynder at bløde voldsomt post partum, i perioden efter at jordemoder har forladt kvinden, er det intensivlægen der kontakter gynækologisk forvagt

 

I de tilfælde, hvor der ikke er en barnefar eller anden ledsager med kvinden til at hjælpe omkring varetagelsen af barnet, kan barnet overdrages til afd 105, dog er barnet de første 2 timer post partum jordemoders ansvar.