Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fremstilling og forberedelse af anæstesi til rygkirurgi i bugleje

Formål

At tilstræbe ensartet anæstesifremstilling og forberedelse for at sikre optimalt patientforløb og imødegå utilsigtede hændelser.

Beskrivelse

Fremstilling dagen før

Vagthavende anæstesisygeplejerske tjekker dagen i forvejen, hvilke stuer der er rygoperation på, og stiller frem sidst på dagen efter slutrengøring.

Følgende skal stilles frem:

 • • Venflons

 • • A-trykssæt, kabel og arterienål

 • • Blodvarmersæt med tilhørende Ringer

 • • Bairhuggertæppe (overtrk kommes på slangen)

 • • BIS-strimmel og BIS-kabel

 • • TOF-måler

 • • Blæretermofølgerkabel

 • • Harmonikaslange

 • • Intubationsbakke

 • • Spiraltube størrelse 7 eller 8

 • • Slangesæt monteres på respiratoren

 • • Der tjekkes, om der er Sevofluran på fordamperen

 • • Proneview stilles klar på rullebord i Indsovning sammen med rygbakke

 • • Epiduralsæt, plaster samt filter lægges ved OP’s bord

 • • Trykknap og fiksereringsmateriale til epidural lægges i anæstesibordet

 

Klargøring af anæstesiapparat på operationsdagen

 1. 1. Anæstesiapparatet testes med rygslanger (Rüsch Doubel D Breathing Circuit) og filter efter gældende regler med sevofordamper.

 2. 2. Indstil alder og vægt i Primus

I sjældne tilfælde efter individuel vurdering, anlægges duodenalsonde

Cell-saver eller Sangvia aftales med rygkirurg/anæstesilæge

Hypotermiprofylakse

 1. 1. Varme tæpper

 2. 2. Bairhugger

 3. 3. Benposer

 4. 4. Blodvarmer

 5. 5. Folie – OP sygeplejersken søger for dette.

Klargøring til anæstesi

Overvej altid ud fra patientens individuelle hensyn, herunder ASA-score og almene tilstand, om patienten kan bedøves i forrummet, eller skal bedøves på operationsstuen efter operationssygeplejersken har pakket ud.

Anæstesiform efter ordination

Se: Generel anæstesi med sevofluran

Se: Forebyggelse af tilbageløb af farmaka ved intravenøs anæstesi

 • • Infusionspumper klargøres

 • • Patientjournal der findes i EPJ læses. Tvivlsspørgsmål i forhold til anæstesijournalen afklares med anæstesilæge.

 • • Anæstesijournalen (PICIS) åbnes. Udvidet anæstesipakke vælges

 • • BAC-test / Bf test og transfusionsskema

 • • Røntgenforklæde på stuen

Referencer

Intravaskulære katetre

Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af perifert vene-kateter (PVK) hos voksne - Aalborg Universitetshospital

Arteriekateter til voksen patient

Generel anæstesi med sevofluran

Standardanæstesi - Anæstesiafsnittet i Frederikshavn

Fremstilling til standardanæstesi - Frederikshavn