Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fremstilling og forberedelse af anæstesi til rygkirurgi i bugleje

Formål

At tilstræbe ensartet anæstesifremstilling og forberedelse for at sikre optimalt patientforløb og imødegå utilsigtede hændelser.

Definition af begreber

Fremstilling og forberedelse af anæstesi til rygpatienter i bugleje/ryg, der tager udgangspunkt i den enkelte patient og anæstesiform.

Beskrivelse

 • • Vagten dagen før henter ryg- og arterietrykbakke i indsovning A eller C og Prone View ansigtsmaske i den gamle opvågning.

Klargøring af anæstesiapparat

 1. 1. Anæstesiapparatet testes med rygslanger (Rüsch Doubel D Breathing Circuit) og filter efter gældende regler med sevofordamper.

 2. 2. Indstil alder og vægt i Primus

Klargøring af intubationsudstyr

 1. 1. Maske

 2. 2. Laryngoskophåndtag med blad

 3. 3. Tungeholder

 4. 4. Spiraltube med stillette

 5. 5. Pakning vædet med NaCl – kan undlades

 6. 6. Harmonikaslange til tuben

 7. 7. Sportstape / silketape

 8. 8. Duodenalsonde – efter individual vurdering

 9. 9. Janetsprøjte – hvis der anvendes Duodenalsonde.

Klargøring af monitoreringsudstyr

 1. 1. EKG elektroder

 2. 2. BT–manchet

 3. 3. 2 stk. elektroder og TOF-måler

 4. 4. Saturationsføler

 5. 5. Evt. arterietrykmåler

 6. 6. Termokabel til termosensor ved termokatheter (anlægges af OP sygeplejerske)

 

Cell-saver eller Sangvia aftales med rygkirurg/anæstsilæge

Hypotermiprofylakse

 1. 1. Varme tæpper

 2. 2. Bairhugger

 3. 3. Benposer

 4. 4. Blodvarmer

 5. 5. Folie – OP sygeplejersken søger for dette.

Klargøring til anæstesi

Anæstesiform efter ordination

Se: Generel anæstesi med sevofluran

Se: Forebyggelse af tilbageløb af farmaka ved intravenøs anæstesi

 • • Infusionspumper klargøres

 • • Patientjournal der findes på Clinical Suite læses. Tvivlsspørgsmål i forhold til anæstesijournalen afklares med anæstesilæge.

 • • Anæstesijournalen (PICIS) åbnes. Udvidet anæstesipakke vælges

 • • BAC-test / Bf test og transfusionsskema

 • • Epiduralkateter udleveres til OP sygeplejersken. Fikseringsmateriale og trykknap lægges i anæstesibordet

 • • Røntgenforklæde på stuen

Referencer

Perifert venekateter (Venflon®)

Arteriekateter til voksen patient

Generel anæstesi med sevofluran

Standardanæstesi - Anæstesiafsnittet i Frederikshavn

Fremstilling til standardanæstesi - Frederikshavn