Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Åben indlæggelse i Medicinsk Afdeling, RHN

Ved en åben indlæggelse forstås, at patienten har mulighed for at blive indlagt direkte i et sengeafsnit, såfremt hjemmeplejen, palliationssygeplejerske og egen læge ikke kan løse patientens pleje- og behandlingsproblemer i hjemmet. Åben indlæggelse kan finde sted døgnet rundt.

Formål med åben indlæggelse

Formålet er at give patienten tryghed ved, i et sygdomsforløb med evt. flere indlæggelser, at kunne blive indlagt i samme sengeafsnit og møde kendt personale.
 

Målgruppe

Tilbud om åben indlæggelse kan kun gives til alvorligt syge og døende patienter med potentielle problemer og behov, som kræver pleje og behandling under indlæggelse.
 

Beskrivelse

Overlæge i det enkelte sengeafsnit har beslutningskompetencen til at tilbyde patienten åben indlæggelse.

Når patienten tilbydes åben indlæggelse

 • • overlæge dokumenterer ”åben indlæggelse” i journalnotat

 • • egen læge informeres (via epikrise)

 • • hjemmeplejen informeres (via Korrespondancer/sygeplejerapport/eller andre ledsagende sygeplejepapirer)

 • • patienten medgives patientinformationspjece vedrørende åben indlæggelse

 • • ”åben indlæggelse” dokumenteres i NordEPJ.

Når patienten anvender åben indlæggelse

 • • patienten, pårørende, egen læge, hjemmesygeplejerske eller palliationssygeplejerske kontakter det pågældende sengeafsnit, taler med en sygeplejerske og laver aftale for indlæggelsen

 • • patienten informeres om at møde op direkte i sengeafsnittet

 • • har patienten behov for det, kan det pågældende sengeafsnit rekvirere transport

 • • ved overbelægning i afsnittet kontaktes visitationskoordinator (404) mhp. vurdering af mulighed for at flytte en anden patient til andet afsnit.

Når indlæggelse er aftalt

Sengeafsnittet:

 • • bestiller seng

 • • indlægger patienten i EPJ (sygeplejerske/sekretær)

 • • kontakter vagthavende læge mhp. information om patienten og journaloptagelse

 • • modtager patienten i henhold til gældende retningslinjer.