Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Holter-monitorering, R-test, Event og Zenicor i Kardiologisk Ambulatorium

Holter-monitorering (Vista) i 1-2 dage

Holtermonitorering (Reynolds) i 1-2 dage

R-test 3

R-Test 4

Event (langtidsmonitorering i 8 dage)

Zenicor

 

Holter-monitorering (Vista) i 1-2 dage

Formål med undersøgelsen

 • • At optage hjerterytmen og observere for arytmier

 • • Efterfølgende at diagnosticere og reagere relevant ud fra resultatet

Inden undersøgelsen

 • • Klargøring af stuen

 • • Henvisning og labels findes frem

 

Der skal findes frem:

 • • 1 stk. Holter Vista

 • • 2 nye batterier (AAA-LR03, (1,5 V))

 • • 1 stk. Compact Flash Card 128 MB

 • • 1 pose til Vista Båndoptager

 • • 5 stk. elektrodeplastre samt det antal elektrodeplastre patienten skal bruge til at skifte med. Som udgangspunkt gives der plastre med til skift 1 gang i døgnet, men hvis patienten har yderligere behov for at skifte f.eks. i forbindelse med motion, bad osv. gives ekstra med

 • • Blå pose med afdelingens adresse på

 • • 1 dagbog til Vista

 • • Udlånsseddel

 • • Evt. skraber, hvis det er nødvendigt at rasere

 

Klargøring af apparatur:

 • • Batterier og kort isættes

 • • Dato og klokkeslæt kontrolleres

 • • Tryk på VALID knappen

 • • Tryk på SELECT knappen indtil der fremkommer markering af Monitorering på skærmen

 • • Tryk VALID

 • • Tryk på SELECT indtil 2 channels markeres

 • • Tryk VALID, der sættes nu flueben ud får 2 channels

 • • Tryk på SELECT knappen indtil NEXT er markeret på skærmen

 • • Tryk VALID

 • • Hold VALID knappen inde mens patientens fulde navn og personnummer indtales

 

 • • Kontroller på henvisning hvor mange dage patienten skal gå med optageren

 • • I den grønne Holter-mappe registreres med labels hvor mange dage patienten skal gå med optageren, samt hvornår den skal afleveres

 • • På dagbog noteres afleveringsdato

 • • På udlånsseddel noteres nummer på båndoptageren og kortet, pris samt hvornår den skal afleveres

 

Undersøgelsen

Modtagelse af patient

 • • Det sikres at patienten er informeret om årsagen til undersøgelsen

 • • Navn og CPR-nummer kontrolleres

 

Påsætning af Vista

 • • De 5 elektrodeplastre påsættes patient jf. tegning

 • • De 5 kabler monteres på trykknapperne. Vigtigt at følge farvekoder for korrekt optagelse

 • • Tryk VALID

 • • Kontroller at der fremkommer ekg-signaler på begge afledninger

 • • Tryk VALID

 • • Tryk VALID igen for at starte optagelsen

 • • Patienten instrueres i hvordan optageren fungerer: At der skal trykkes på VALID knappen hvis der er symptomer

 • • Tidspunkt og symptomer noteres i dagbogen

 • • Spørg om patienten får medicin og har medicinlisten med

 • • Noter patientens telefonnummer på henvisningen/medicinlisten

 • • Udlånssedlen udfyldes

 • • Patienten orienteres om, at optageren ikke tåler vand.

 • • Patienten orienteres om, at der kommer svar til patienten og egen læge indenfor ca. 3-4 uger efter undersøgelsen er afsluttet, hvis ikke andet er aftalt

 • • Patienten informeres om, at optageren skal afleveres i ambulatoriet inden for åbningstid, i forhallen udenfor åbningstid eller sendes til afdelingen (der medgives klistermærke med adresse, hvis patienten ønsker at sende)

 

Efter undersøgelsen

 • • Evt. arrangere hjemtransport

 

Oprydning på stuen

 • • Henvisning sættes i grøn kasse tilhørende Holter efter dato/haste.

 • • Stuen opryddes

 • • Der opfyldes efter behov

 

Afspilning af Vista

 • • Vista computeren tændes

 • • Der dobbeltklikkes på ikonet ”HolterSoftUltima”

 • • Sæt Flash Card i tilhørende kabel

 • • Tryk på kommunikationsikonet for overførelse af data til computeren

 • • Tryk på ikonet for aflytning af patientens navn og CPR-nummer

 • • Tryk på ikonet med grøn pil

 • • Tryk på knappen New

 • • Indtast cpr-nummer – efternavn og fornavn

 • • Indtast cpr-nummer under reference

 • • Marker male/female

 • • Tryk på OK og patientens navn og CPR-nr. er markeret med blåt

 • • Tryk på OK og data fra flash card indlæses

 • • Dialogboks fremkommer. Tryk på start analyse

 • • Tryk på ikonet med QRS konfiguration

 • • Højreklik på første QRS boks. Vælg view QRS

 • • Alle slag /alle bokse analyseres. QRS komplekser grupperes i normalslag, VES og artefakt

 • • Listen under Event details gennemses og der foretages redigering

 • • I værktøjslinjen vælges ikonet procedure record hvorunder konklusionen skrives

 • • Konklusion beskrives på følgende måde

  • • Der beskrives patientmarkeringer

  • • Derefter beskrives grundrytme samt øvrige hændelser

  • • Rapporten underskrives af analyserende sygeplejerske

  • • Rapporten udskrives under printerikonet

 

Holter-monitorering (Reynolds) i 1-2 dage

Formål med undersøgelsen

 • • At optage hjerterytmen og observere for arytmier

 • • Efterfølgende at diagnosticere og reagere relevant ud fra resultatet

 

Inden undersøgelsen

Klargøring af stuen

 • • Henvisning og labels findes frem

 

Der skal findes frem:

 • • 1 stk. Holter Reynolds

 • • 1 nyt batteri (AAA-LR03, (1,5 V))

 • • 1 stk. Delmar Reynolds CF Card 90 Mbyte

 • • 1 pose til Reynolds Båndoptager

 • • 4 stk. elektrodeplastre samt det antal elektrodeplastre patienten skal bruge til at skifte med. Som udgangspunkt gives der plastre med til skift 1 gang i døgnet, men hvis patienten har yderligere behov for at skifte f.eks. i forbindelse med motion, bad osv. gives ekstra med

 • • Blå pose med afdelingens adresse på

 • • 1 dagbog til Reynolds

 • • Udlånsseddel

 • • Evt. skraber, hvis det er nødvendigt at rasere

 

Klargøring af apparatur:

 • • Batteri og kort isættes

 • • Tryk start på grøn knap på Reynolds optager

 • • Hold grøn knap i bund mens patientens fulde navn og CPR-nummer indtales

 • • Tryk på grøn knap for at bekræfte navn og CPR-nummer er korrekt

 

 • • Kontroller på henvisning hvor mange dage patienten skal gå med optageren

 • • I den grønne Holter-mappe registreres med labels hvor mange dage patienten skal gå med optageren, samt hvornår den skal afleveres

 • • På dagbog noteres afleveringsdato

 • • På udlånsseddel noteres nummer på båndoptageren og kortet, pris samt hvornår den skal afleveres

Undersøgelsen

Modtagelse af patient

 • • Det sikres at patienten er informeret om årsagen til undersøgelsen

 • • Navn og CPR-nummer kontrolleres

Påsætning af Reynolds

 • • De 4 elektrodeplastre påsættes patient jf. tegning

 • • De 4 kabler monteres på trykknapperne. Vigtigt at følge farvekoder for korrekt optagelse

 • • Kontroller at der fremkommer ekg-signaler på begge afledninger ved at bruge gul knap for afledning 1 og 2

 • • Tryk på grøn knap

 • • Tryk igen på grøn knap for at starte optagelsen

 • • Patienten instrueres i hvordan optageren fungerer: At der skal trykkes på gul eller grøn knap hvis der er symptomer

 • • Tidspunkt og symptomer noteres i dagbogen

 • • Spørg om patienten får medicin og har medicinliste med

 • • Noter patientens telefonnummer på henvisningen/medicinlisten

 • • Udlånssedlen udfyldes

 • • Patienten orienteres om, at optageren ikke tåler vand.

 • • Patienten orienteres om, at der kommer svar til patienten og egen læge indenfor ca. 3-4 uger efter undersøgelsen er afsluttet, hvis ikke andet er aftalt

 • • Patienten informeres om, at optageren skal afleveres i ambulatoriet inden for åbningstid, i forhallen udenfor åbningstid eller sendes til afdelingen (der medgives klistermærke med adresse, hvis patienten ønsker at sende)

 

Efter undersøgelsen

 • • Evt. arrangere hjemtransport

 

Oprydning på stuen

 • • Henvisning sættes i grøn kasse tilhørende Holter efter dato/haste/ ARV (hvid kasse)

 • • Stuen opryddes

 • • Der opfyldes efter behov

 

Afspilning af Reynolds

 • • Reynolds computeren tændes

 • • Der dobbeltklikkes på ikonet Sentinel

 • • Indtast brugernavn og adgangskode, tryk enter

 • • Klik på Ikonet Holter

 • • Sæt Flash Card i tilhørende kabel

 • • Tryk på download ikonet for overførelse af data til computeren

 • • Tryk på ikonet for afspil tale for aflytning af patientens navn og CPR nummer

 • • Tryk på Ikonet download

 • • Søg på patientens CPR-nummer. Tryk enter

 • • Tryk på tilføj ny patient

 • • Udfyld patientdata, køn, fødselsdato samt pacemaker og tryk gem

 • • Tryk på Pathfinder

 • • Vælg 24 timers afspilning

 • • Data indlæses i computer.

 • • Tjek at båndet er kalibreret – ses ved at start på optagelse er i kasseformation

 • • Optagelsen gennemses og hændelses boks vælges

 • • Hvert hændelse gennemses og der udvælges til print, no print eller delete

 • • Tryk Report, tryk store, tryk stored analysis, og tryk accept

 • • Tryk igen Report, tryk store, tryk formatted report og tryk accept.

 • • Tryk på Sentinel og Pathfinder forlades

 • • Vælg gennemse rapport

 • • Under patientmarkeringer beskrives antal og indhold af eventuelle patientmarkeringer

 • • Under optagelsen viser beskrives grundrytme samt øvrige hændelser

 • • Rapporten underskrives af analyserende sygeplejerske

 • • Tryk på gem

 • • Tryk bekræft

 • • Rapporten udskrives under printer ikonet

 • • Tryk fuldført

 

R-test 3

Formål med undersøgelsen

 • • At optage hjerterytmen og observere for arytmier

 • • Efterfølgende at diagnosticere og reagere relevant ud fra resultatet

 

Inden undersøgelsen

Klargøring af apparaturet, registrering af patienten

Computeren tændes og der dobbeltklikkes på ikonet RT-soft Ultima

 

 • • Klik på ikonet Rtest 3

 • • Sæt R-testen i stikket efter indsættelse af 2 nye Novacor Zinc – Air batteries.

 • • R-test kommunikationsboks fremkommer.

 • • Klik på ikonet med rød pil hvis det fremkommer at batteriet er skiftet – programering.

 • • Der fremkommer en liste til programmering hvor man kan søge på cpr-nummeret om patienten er oprettet i systemet, ellers trykkes der på ”ny”.

 • • Der indtastet cpr-nr, efternavn, fornavn, fødselsdag og køn.

 • • Der trykkes på ”OK”. Nu er navnet markeret med blåt.

 • • I program kolonne vælges ”Aalborg standard”.

 • • Der trykkes på ikonet med 3 røde pile.

 • • Der fremkommer en kasse hvor der står, at programmeringen er ”vellykket” – der trykkes på ”OK”

 • • Obs at navnet skifter til den patient man lige har lagt i systemet

Klargøring af stuen

 • • Henvisning og labels findes frem

 

Der skal findes frem:

 • • 1 stk. R-test

 • • Det kontrolleres på henvisningen, hvor mange dage der er valgt, at patienten skal gå med R-testen.

 • • 2 stk. elektrodeplastre samt de antal elektrodeplastre patienten skal bruge til at skifte med. Som udgangspunkt gives der plastre med til skift 1 gang i døgnet, men hvis patienten har yderligere behov for at skifte f.eks. i forbindelse med motion, bad osv. gives ekstra med

 • • Blå pose med afdelingens adresse på

 • • 1 dagbog til R-test

 • • Udlånsseddel

 • • Evt. skraber, hvis det er nødvendigt at rasere

 • • I den røde R-test mappe registreres hvornår patienten afleverer optageren igen - datoen noteres endvidere på patientens dagbog og udlånssedlen

 

Undersøgelsen

Modtagelse af patient

 • • Det sikres at patienten er informeret om årsagen til undersøgelsen

 • • Navn og CPR-nummer kontrolleres

 

Påsætning af R-test

 • • De 2 elektroder påsættes

 • • Hvis ledningen og optageren skal skilles ad SKAL der trykkes på den røde pil, når ledningen skal tages fra maskinen

 • • Maskinen monteres på elektrodernes trykknapper

 • • Der trykkes på den sorte knap (påtegnet ekg)

 • • Der høres en hylelyd i ca. 20 sekunder. Efterfølges af biplyde som indikerer, at optageren er korrekt monteret

 • • For at starte optagelsen trykkes igen på den sorte knap (påtegnet ekg)

 • • Patienten instrueres i, hvordan R-testen fungerer, og at der skal trykkes på den sorte knap ved symptomer (der kan laves 5 optagelser)

 • • Dato, tidspunkt, symptomer og aktiviteter skrives i dagbogen

 • • Spørg om patienten får medicin og har medicinliste med

 • • Patientens telefonnummer noteres på henvisningen, hvis der ikke foreligger medicinliste med telefonnummer

 • • Udlånsseddel udfyldes med nummer på R-test, pris samt afleveringsdato

 • • Patienten orienteres om, at maskinen ikke tåler vand

 • • Patienten informeres om, at optageren skal afleveres i ambulatoriet inden for åbningstid, i forhallen udenfor åbningstid eller sendes til afdelingen (der medgives klistermærke med adresse, hvis patienten ønsker at sende)

Svar på undersøgelsen

 • • Patienten informeres om, at patienten og egen læge får svar indenfor ca. 3 – 4 uger efter undersøgelsen er afsluttet, medmindre patienten har en ambulant tid i kardiologisk ambulatorium til at få svar

 • • Hvis optageren viser arytmier, der skal reageres hurtigt på, hører patienten fra os efter aflæsningen

 

Efter undersøgelsen

 • • Evt. arrangere hjemtransport

 

Oprydning på stuen

 • • Henvisning sættes i den røde kassette hørende til den pågældende R-test

 • • Stuen opryddes

 • • Der opfyldes efter behov

 

Afspilning af R-test 3

 • • Computeren tændes og der dobbelt-klikkes på ikonet ”RT-soft Ultima”

 • • Klik på ikonet ”R-test 3”

 • • Sæt R-testen i stikket

 • • Klik på ikonet med grøn pil

 • • Den hyler i lang tid, mens den blå bjælke viser, hvor meget data der er overført i %

 • • Der fremkommer et vindue; ”patient files”, hvor patientens data kontrolleres

 • • Tryk på ”Åben”

 • • Rapporten åbner

 

Analyse af R-testen

 • • Hvis patienten har markeret på R-testen skal alle optagelserne printes ud med beskrivelse af rytmen og patientens noterede symptomer

 • • Øvrige optagelser analyseres, og der udvælges hvilke der skal udskrives på printer ikonet

 • • Efter beskrivelse af evt. patientmarkeringer beskrives grundrytmen samt øvrige hændelser

 • • Rapporten underskrives af analyserende sygeplejerske

 • • Når analysen er færdig, trykkes på print ikonet

 • • R-testen tages af stikket ved tryk på den røde pil og ledningen monteres igen

 

Rengøring

R-testen og ledningen rengøres med universal wipe klud

 

R-Test 4

Formål med undersøgelsen

 • • At optage hjerterytmen og observere for arytmier

 • • Efterfølgende at diagnosticere og reagere relevant ud fra resultatet

 

Inden undersøgelsen

Klargøring af apparaturet, registrering af patienten

Computeren tændes og der dobbeltklikkes på ikonet RT-soft Ultima

 

 • • Klik på ikonet R-test 4

 • • Sæt R-testen i stikket efter indsættelse af 2 nye Novacor Zinc – Air batteries.

 • • Afvent kommunikationsvinduet ved tilslutning af R-test 4. Hvis dette ikke åbner automatisk, klik på ikonet for læsning af R-test 4

 • • Kommunikationsvinduet åbner

 • • Klik på Program-knappen og programmeringsvinduet åbner

 • • Der søges på patientens cpr-nummer efter om patienten er oprettet i systemet eller trykkes der på ”ny patient” og patientvinduet åbner

 • • Under navn skrives CPR og efternavn

 • • Der indtastet fornavn, fødselsdag, køn, CPR-nummer.

 • • Tryk efterfølgende gem

 • • Vælg den ønskede patient, markeres med blåt

 • • Program kolonne vælges ”Aalborg Standard”

 • • Klik på Send

 • • Beskeden ”programmering vellykket” vises

 • • Tryk ”OK”

 • • R-testen er klar til at påsætte patienten

 

Klargøring af stuen

 • • Henvisning og labels findes frem

 

Der skal findes frem:

 • • 1 stk. R-test

 • • Det kontrolleres på henvisningen hvor mange dage, patienten skal gå med R-testen

 • • 2 stk elektrodeplastre samt det antal elektrodeplastre patienten skal bruge til at skifte med. Som udgangspunkt gives der plastre med til skift 1 gang i døgnet, men hvis patienten har yderligere behov for at skifte f.eks. i forbindelse med motion, bad osv. gives ekstra med

 • • Blå pose med afdelingens adresse på

 • • 1 dagbog til R-Test

 • • Udlånsseddel

 • • Evt. skraber hvis det er nødvendigt

 • • I den røde R-test mappe registreres hvornår patienten afleverer optageren igen - datoen noteres endvidere på patientens dagbog og udlånssedlen

 

Undersøgelsen

Modtagelse af patient

 • • Det sikres at patienten er informeret om årsagen til undersøgelsen

 • • Navn og CPR-nummer kontrolleres

 

Påsætning af R-test

 • • De 2 elektroder påsættes

 • • Hvis ledningen og optageren skal skilles ad skal der trykkes på den røde pil, når ledningen tages fra maskinen

 • • R-testen monteres på elektrodernes trykknapper

 • • Der trykkes på midterste knap (påtegnet EKG)

 • • Der høres en lyd i ca. 20 sekunder. Efterfølges af biplyde som indikerer, at optageren er korrekt monteret

 • • For at starte optagelsen trykkes på midterste knap igen

 • • Patienten instrueres i, hvordan R-testen fungerer, og at der skal trykkes på den midterste knap ved symptomer (der kan laves 5 optagelser)

 • • Dato, tidspunkt, symptomer og aktiviteter skrives i dagbogen

 • • Spørg om patienten får medicin og har medicinliste med

 • • Noter patientens telefonnummer på henvisningen (hvis ikke noteret på medicinliste)

 • • Udlånsseddel udfyldes med nr. på R-test, pris samt afleveringsdato

 • • Patienten orienteres om, at maskinen ikke tåler vand

 • • Patienten informeres om, at optageren skal afleveres i ambulatoriet inden for åbningstid, i forhallen udenfor åbningstid eller sendes til afdelingen (der medgives klistermærke med adresse, hvis patienten ønsker at sende)

 • • Hvis elektroderne sidder godt fast, kan det hjælpe at smøre madolie på, når de skal fjernes

 

Svar på undersøgelsen

 • • Patienten orienteres om, at patienten og egen læge får svar indenfor ca. 3-4 uger efter undersøgelsen er afsluttet, medmindre patienten har en ambulant tid i kardiologisk Ambulatorium til at få svar.

 • • Hvis optagelsen viser arytmier, der skal reageres hurtigt på, hører patienten fra os efter aflæsningen

 

Efter undersøgelsen

 • •  Evt. arrangere hjemtransport

 

Oprydning på stuen

 • • Henvisning sættes i den røde kassette hørende til den pågældende R-test

 • • Stuen ryddes op

 • • Der opfyldes efter behov

 

Afspilning af R-test 4

 • • Computeren tændes og der dobbeltklikkes på ikonet ”RT-soft Ultima”

 • • Optagelsesoversigt fremkommer

 • • Tryk på R-test ikon 4

 • • Sæt R-testen i stikket

 • • Kommunikationsvinduet åbner

 • • Kontroller pt. Data

 • • Tryk på knappen ”læs”

 • • Patientliste fremkommer

 • • Pt. er markeret med grå bjælke

 • • Tryk på knappen ”vælg”

 • • Rapporten åbner

 

Analyse af R-testen

 • • Hvis patienten har markeret på R-testen skal alle optagelser printes ud med beskrivelse af rytmen og patientens noterede symptomer

 • • Øvrige optagelser analyseres, og der udvælges hvilke der skal udskrives på printer ikonet

 • • Efter beskrivelse af evt. patientmarkeringer beskrives grundrytmen samt øvrige hændelser

 • • Rapporten underskrives af analyserende sygeplejerske

 • • Når analysen er færdig, trykkes på print ikonet

 • • R-testen tages af stikket ved tryk på den røde pil og ledningen monteres igen

 

Rengøring

 • • R-testen og ledningen rengøres med universal wipe klud

 

 

Event (langtidsmonitorering i 8 dage)

Formål med undersøgelsen

 • • At optage de situationer som generer patienten

 • • Efterfølgende at diagnosticere arytmier og reagere relevant ud fra resultatet

 

Inden undersøgelsen

Klargøring af apparaturet, registrering af patienten

Computeren tændes og der dobbeltklikkes på ikonet RT-soft Ultima

 

 • • Klik på ikonet Rtest 3

 • • Sæt Eventen i stikket efter indsættelse af 2 nye Novacor Zinc – Air batteries.

 • • R-test kommunikationsboks fremkommer.

 • • Klik på ikonet med rød pil hvis det fremkommer at batteriet er skiftet - programering.

 • • Der fremkommer en liste til programmering hvor man kan søge på cpr-nummeret om patienten er oprettet i systemet, ellers trykkes der på ”ny”.

 • • Der indtastet cpr-nr, efternavn, fornavn, fødselsdag og køn.

 • • Der trykkes på ”OK”. Nu er navnet markeret med blåt.

 • • I program kolonne vælges ”Aalborg Standard”. Denne bliver også blå ved markering.

 • • Der trykkes på ikonet med 3 røde pile.

 • • Der fremkommer en kasse hvor der står, at programmeringen er ”vellykket” – der trykkes på ”OK”

 • • Obs at navnet skifter til den patient man lige har lagt i systemet

 

Klargøring af stuen

 • • Henvisning og labels findes frem

 

Der skal findes frem:

 • • 1 stk. Event

 • • Det kontrolleres på henvisningen, hvor mange dage der er valgt, at patienten skal gå med Eventen

 • • 2 stk. elektrodeplastre samt de antal elektrodeplastre patienten skal bruge til at skifte med. Som udgangspunkt gives der plastre med til skift 1 gang i døgnet, men hvis patienten har yderligere behov for at skifte f.eks. i forbindelse med motion, bad osv. gives ekstra med

 • • Blå pose med afdelingens adresse på

 • • 1 dagbog til Event

 • • Udlånsseddel

 • • Evt. skraber, hvis det er nødvendigt at rasere

 • • I den blå Event mappe registreres hvornår patienten afleverer optageren igen - datoen noteres endvidere på patientens dagbog og udlånssedlen

 

Undersøgelsen

Modtagelse af patient

 • • Det sikres at patienten er informeret om årsagen til undersøgelsen

 • • Navn og CPR-nummer kontrolleres

 

Påsætning af Event

 • • De 2 elektroder påsættes

 • • Hvis ledningen og optageren skal skilles ad SKAL der trykkes på den røde pil, når ledningen skal tages fra maskinen

 • • Maskinen monteres på elektrodernes trykknapper

 • • Der trykkes på den sorte knap (påtegnet ekg)

 • • Der høres en hylelyd på i alt 6 sekunder, knap et par sekunder inde i denne proces aftages Eventen fra patienten, så venter man 3 sekunder før den knappes på igen - når hylelyden ophører, er optagelsen påbegyndt

 • • Patienten instrueres i, hvordan Eventen fungerer, og at der skal trykkes på den sorte knap ved symptomer (Eventen optager i princippet hele tiden, men gemmer først når man laver en optagelse, og den kan kun lave 5 optagelser)

 • • Dato, tidspunkt, symptomer og aktiviteter skrives i dagbogen

 • • Spørg om patienten får medicin og har medicinliste med

 • • Patientens telefonnummer noteres på henvisningen, hvis der ikke foreligger medicinliste med telefonnummer

 • • Udlånsseddel udfyldes med nummer på Event, pris samt afleveringsdato

 • • Patienten orienteres om, at maskinen ikke tåler vand

 • • Patienten informeres om, at optageren skal afleveres i ambulatoriet inden for åbningstid, i forhallen udenfor åbningstid eller sendes til afdelingen (der medgives klistermærke med adresse, hvis patienten ønsker at sende)

 

Svar på undersøgelsen

 • • Patienten informeres om, at patienten og egen læge får svar indenfor ca. 3 – 4 uger efter undersøgelsen er afsluttet, medmindre patienten har en ambulant tid i kardiologisk ambulatorium til at få svar

 • • Hvis optageren viser arytmier, der skal reageres hurtigt på, hører patienten fra os efter aflæsningen

 

Efter undersøgelsen

 • • Evt. arrangere hjemtransport

 

Oprydning på stuen

 • • Henvisning sættes i den blå kassette hørende til den pågældende Event

 • • Stuen opryddes

 • • Der opfyldes efter behov

 

Afspilning af Event

 • • Computeren tændes og der dobbelt-klikkes på ikonet ”RT-soft Ultima”

 • • Klik på ikonet ”R-test 3”

 • • Sæt Eventen i stikket

 • • Klik på ikonet med grøn pil

 • • Den hyler i lang tid, mens den blå bjælke viser, hvor meget data der er overført i %

 • • Der fremkommer et vindue; ”patient files”, hvor patientens data kontrolleres

 • • Tryk på ”Åben”

 • • Rapporten åbner

 

Analyse af Eventen

 • • Hvis patienten ikke har markeret på Eventen, vil der ikke være nogen optagelser

 • • Alle optagelser skal printes ud med beskrivelse af rytmen + patientnoterede symptomer

 • • Rapporten underskrives af analyserende sygeplejerske

 • • Når analysen er færdig, trykkes på print ikonet

 • • Luk ned ved at trykke på krydset øverst i højre hjørne

 • • Eventen tages af stikket ved tryk på den røde pil og ledningen monteres igen

 

Rengøring

 • • Eventen og ledningen rengøres med universal wipe klud

 

Zenicor (21 dage)

Formål med undersøgelsen

 • • At optage de situationer som generer patienten

 • • Efterfølgende at diagnosticere arytmier og reagere relevant ud fra resultatet

 

Inden undersøgelsen

 • • Klargøring af stuen

 • • Henvisning og labels findes frem

 

Der skal findes frem:

 • • 1 stk. Zenicor

 • • 3 stk. AA Batterier

 • • Udlånsseddel

 • • Brugervejledning

 

Klargøring af apparatur:

 • • Computeren tændes og der indtastes i internetbrowseren: www.ekg.zenicor.dk

 • • Der indtastes kodeord + password (kendt af holterpersonale)

 • • Vælg patient, vælg ny patient og udfyld med relevant patientdata, husk telefonnummer

 • • Vælg måleinterval, - ved symptomer

 • • Vælg Apparat-id

 • • Under andet skrives hvad der undersøges for

 • • Tryk gem

 • • Apparaturet klargøres ved at indsætte batterier

 

Undersøgelsen

Modtagelse af patient

 • • Det sikres at patienten er informeret om årsagen til undersøgelsen

 • • Navn og CPR-nummer kontrolleres

 

Instruktion i anvendelse af Zenicor

 • • Spørg om patienten får medicin og har medicinliste med

 • • Patientens telefonnummer noteres på henvisningen, hvis der ikke foreligger medicinliste med telefonnummer

 • • Udlånsseddel udfyldes med apparat-id på Zenicor, pris samt afleveringsdato

 • • Patienten orienteres om, at maskinen ikke tåler vand

 • • Patienten instrueres i, hvordan Zenicor fungerer, og at der de første 2-3 dage sendes ekg dagligt, herefter skal der kun sendes optagelser ved symptomer

 • • Ved symptomer skal patienten kontakte afdelingen pr. telefon

 

 • • Tænd på grøn start knap

 • • Placer tommelfingrene på metalcensorerne i 30 sekunder indtil apparatet skriver målingen er fuldført

 • • Tryk på send knappen

 • • Patienten informeres om, at optageren skal afleveres i ambulatoriet inden for åbningstid, i forhallen udenfor åbningstid eller sendes til afdelingen (der medgives klistermærke med adresse, hvis patienten ønsker at sende)

 

Svar på undersøgelsen

 • • Ved alvorlige arytmier kontaktes bagvagt mhp. videre forløb

 • • Patienten informeres om, at patienten og egen læge får svar indenfor ca. 3 – 4 uger efter undersøgelsen er afsluttet, medmindre patienten har en ambulant tid i kardiologisk ambulatorium til svarafgivelse

 

Efter undersøgelsen

 • • Evt. arrangere hjemtransport

 

Oprydning på stuen

 • • Stuen opryddes

 • • Der fyldes op efter behov

 

Afspilning/aflæsning af Zenicor

 • • Computeren tændes og der indtastes www.ekg.zenicor.dk

 • • Indtast adgangskode og password (kendt af holtersygeplejersker)

 • • Tryk på nye målinger

 • • Gennemse og analyser indsendte ekg

 • • Noter i kommentarfeltet hvad ekg viser

 • • Tryk gem og herefter bekræft og næste

 

Analyse af Zenicor

 • • Analyse af ekg sker løbende når patienten har kontaktet afdelingen

 • • I kommentarfelt beskrives hvad de indsendte ekg har vist og der underskrives af analyserende sygeplejerske

 • • Tryk gem

 • • Udvælg ekg til rapport

 • • Tryk opret pdf fil

 • • Tryk print

 • • Vælg liggende sideopsætning

 • • Ved apparat-id afmeldes apparatet

 • • Rapport sendes til læge

 

Rengøring

 • • Batterier tages ud

 • • Zenicor rengøres med universal wipe klud