Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Humerus fraktur – ikke opereret og fysioterapi

 

Formål

At sikre alle patienter ensartet fysioterapeutisk intervention.

 

Definition af begreber:

AM: Akut modtagelsen

EPJ: Elektronisk patientjournal

GOP: Genoptræningsplan

Webpas: Internetbaseret Patient Administration System

 

 

Patientgruppe

Patienter med humerusfraktur, som ikke er opereret.

 

Overordnet fremgangsmåde

 

Fysioterapeuten modtager henvisning fra AM via webPAS eller modtager eventuelt henvisning fra andet sygehus.

Fysioterapeuten orienterer sig i journalen og opdaterer eventuelt oplysninger hos plejepersonalet.

  • • Personalet i AM udleverer collar’n cuff samt pjecen ”Øvelsesprogram til patienter med brud på overarmen, som ikke er opereret” (Bilag 1) og sender elektronisk henvisning fra WebPAS. Hvis kontroltiden i Skadeambulatoriet kendes skrives dette i diagnosefeltet sammen med diagnosen: Konservativt behandlet humerus fraktur.

  • • Sekretæren i Fysioterapien printer henvisningen ud og sætter den i henvisningsbakken under ”skulder”.

  • • Cirka 1 uge efter besøget i AM ses patienten til kontrol i skadeambulatoriet og får efterfølgende, hvis det er muligt, en instruktion af fysioterapeuten, som også udarbejder almen GOP. Sygeplejersken i skadesamb sørger for, at patienten går i fysioterapien efter lægekontrollen. Hvis det af forskellige årsager ikke kan lade sig gøre, at se patienten samme dag, som han/hun er i Skadeambulatoriet, giver fysioterapeuten telefonisk besked til sygeplejersken i Skadeambulatoriet på telefonnummer 50181, som giver patienten besked. Det er fysioterapeuten, som aflyser tiden, der har ansvaret for at finde en ny tid til pt., eller lave en anden aftale.

  • • Hvis ikke andet er dikteret, starter patienten normalvis med ledet aktive øvelser efter 3 uger og aktive øvelser efter 6. uger. Dette noteres i GOP.

Afsprængning af tuberculum major og/eller minor:

I tilfælde af afsprængning af tuberculum major og/eller minor, er der ikke yderligere restriktioner med mindre andet er dikteret af lægen. Smerterne sætter begrænsningen for bevægeligheden.

Fysioterapeutisk undersøgelse

Formål

At vurdere patientens aktuelle funktionsniveau og behov for fysioterapeutisk intervention

 

Indhold

Optage anamnese omkring vanligt funktionsniveau, aktivitetsniveau, tidligere og aktuelle smerter.

Undersøge bevægelighed i skulderen og kvaliteten af bevægelserne.

Observere andre relevante lidelser, som kan influere på aktuelle sygdom.

 

Konklusion

På baggrund af undersøgelsen udarbejdes konklusion, og der opstilles mål for forløbet sammen med patienten og eventuelt pårørende.

 

Fysioterapeutisk træning / behandling

Formål

Opstart af træningen og planlægge videre træningsforløb.

 

Træningen / behandlingen kan indeholde

  • • Bevægelighedstræning

  • • Bløddelsbehandling

  • • Smertehåndtering

  • • Venepumpeøvelser

 

Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

Som generel rettesnor gælder, at disse patienter får en enkelt instruktion i sygehusregi.

Herefter henvises til almen genoptræning i kommunalt regi, og der udarbejdes GOP, hvor fokus i første omgang er bevægelighed og senere styrke og stabilitet.

 

 

SKS-registrering

Følgende SKS-koder benyttes typisk:

ZZ5049: Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse

BVD: Generelle pædagogiske interventioner

BLNG: Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling og ledmobilisering – passiv beh.

BLNA: Biomekanisk bevægelsesterapi

BLNK: Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet

BVA: Kommunikation

ZZ0175X: Udarbejdelse af genoptræningsplan til almen genoptræning