Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Føtal fibronectin
 

Formål

Kvalificere skelnen mellem gravide med høj risiko for præterm fødsel fra andre gravide.

 

Målgruppe

Læger og andet sundhedspersonale der beskæftiger sig med gravide og fødende.

 

Baggrund

Føtalt fibronectin (FFN) er et ekstracellulært glycoprotein, der produceres i decidua og chorion. FFN findes i meget lav koncentration i cervicovaginalt sekret op til 21. uge. Tilstedeværelsen af FFN i vaginalsekret mellem uge 22 og uge 34 er blevet associeret med præterm fødsel. Et FFN niveau > 50 ng/ml er associeret til spontan præterm fødsel.

 

Fibronectintest og forebyggelse af præterm fødsel

Der foreligger flere metaanalyser med modstridende resultater. I et Cochranereview fra 2008 undersøges, hvorvidt behandling baseret på kendskab til FFN niveau forebygger præterm fødsel. Præterm fødsel <37 fulde uger var signifikant reduceret med behandling baseret på kendskab til FFN (15,8 %) i forhold til kontrolgruppen (28,6 %). For alle andre angivne variable (præterm fødsel < uge 34, uge 32 og uge 28, gestationsalder ved fødsel, fødselsvægt under 2500 gram, perinatal død, maternel hospitalisering, tokolyse, steroid til lungemodning) var resultatet ens i de 2 grupper. På baggrund af resultatet, er der ikke sufficient evidens til at anbefale fibronectintest med henblik på at forebygge præterm fødsel, men yderligere forskning anbefales.

 

Værdi af negativt resultat af fibronectintest

Samtlige undersøgelser viser en høj negativ prædiktiv værdi (99 %) af test for fødsel inden for 14 dage hos kvinder med symptomer på præterm fødsel. Det vil sige, at en negativ FFN test med ret stor sandsynlighed siger, at risikoen for præterm fødsel er lille. Det har betydning for anvendelsen af tokolytisk behandling, Betamethason for lungemodning og evt. overflytning til andet sygehus efter retningslinjer som beskrevet neden for, ligesom nogle indlæggelser vil kunne undgås eller være af kortere varighed end praksis er nu.

 

Sandbjerg guideline ”Partus Praematurus Imminens 2010” konkluderer:

På det foreliggende synes det rimeligt at foreslå fibronectintest hos følgende gravide med symptomer på præterme veer (symptomatiske gravide) og hos følgende gravide med afkortet collum uden kliniske symptomer på præterme veer (asymptomatiske gravide)

1.

Symptomatiske singleton gravide med cervix mål mellem 15 og 30 mm.

2.

Symptomatiske gemelligravide.

3.

Asymptomatiske singletongravide i højrisiko for for tidlig fødsel.

 

Evidensstyrke B/C.

 

Indikation for måling af føtalt fibronectin

For alle grupper gælder det, at der kun måles føtalt fibronectin ved gestationsalder mellem uge 22+0 og 33+6.

Kan FFN-test ikke tages umiddelbart, må kvinden indlægges og observeres efter vanlige retningslinjer. Se instruks: ”Præterm fødsel”.

Uanset udfald af fibronectintest og collumscanning er det de kliniske symptomer, der er bestemmende for observation og behandling. Har kvinden kontraktioner, må situationen revurderes, som angivet neden for. Det må også vurderes, om årsagen til kontraktionerne er f.eks. randløsning eller chorioamnionit og observation og behandling må rettes mod dette.

Er fibronectintest negativ, collummål som angivet neden for, og symptomerne gået i ro, kan kvinden udskrives efter passende observation.

 

Gravide med symptomer på truende præterm fødsel

Der tages sekret fra fornix posterior med henblik på evt. bestemmelse af FFN-test. Sekret tages inden vaginal eksploration og vaginal ultralydsscanning.

Singletongraviditet

Collum < 15 mm:

Indlæggelse, steroid til lungemodning, tokolyse. FFN-test kan bestemmes, men ændrer ikke behandlingen

Collum 15-30 mm:

Ved positiv FFN-test steroid til lungemodning, tokolyse. Ved negativ FFN-test observation uden behandling med tocolytica/steroid, gentage collumscanning efter 4-6 timer ved fortsat veaktivitet.

Collum>30 mm:

Kan udskrives hvis kontraktionerne går i ro. Ikke indikation for bestemmelse af FFN-test. Fornyet collumscanning ved forværring eller persisterende symptomer.

 

Gemelligraviditet

Collum < 25 mm:

Indlæggelse, steroid, tokolyse. FFN-test kan bestemmes, men ændrer ikke behandlingen.

Collum > eller = 25 mm:

Ved positiv FFN test steroid, tokolyse. Ved negativ FFN-test observation uden behandling med tocolytica/steroid, gentage collumscanning efter 4-6 timer ved fortsat veaktivitet

 

 

Gravide uden præterme veer, men med påvist afkortet collum ved ultralydsscanning (asymptomatiske gravide)

Collumscanning skal kun udføres hos kvinder med øget risiko for præterm fødsel. Der er ikke indikation for screening af gravide med collumscanning og FFN-test, hvis de ikke har risikofaktorer for præterm fødsel.

Der foretages collumscanning på vanlig vis. FFN-test foretages efter 24 timer.

 

Håndtering efter cervixundersøgelse

Lav risiko for præterm fødsel: Gravide med singletons, ingen anamnestisk cervixinsufficiens.

Høj risiko for præterm fødsel: Tidligere præterm fødsel, gemelli, uterusmalformation, konusopererede.

 

Kliniske rekommendationer ved fund af kort cervix i andet trimester blandt asymptomatiske gravide:

Vaginal Progesteron til kvinder uanset risiko for præmatur fødsel ved fund af cervix <25 mm abefales.

Arabinpessar til kvinder med lav risiko for præmatur fødsel og fund af cervix <25 mm i andet trimester anbefales ikke.

Arabinpessar til kvinder med høj risiko for præmatur fødsel og fund af cervix <25 mm anbefales.

Cervikal cerclage til kvinder med høj risiko for præmatur fødsel og fund af cervix <15 mm anbefales.

Cervikal cerclage til kvinder med høj risiko for præmatur fødsel og cervix mellem 15 og 24 mm anbefales.

Ved positiv FFN-test gives Steroid.

 

Singletons

Cervix <15 mm:

FFN-bestemmelse. Ved positiv FFN-test gives Steroid og Progesteron. Indlæggelse overvejes. Ved negativ FFN-test gives Progesteron og kontrol efter 1-2 uger med collumscanning og fornyet bestemmelse af FFN. Ved positiv FFN-test gives steroid.

Efter vurdering kan Steroid, Progesteron vagitorier og indlæggelse komme på tale f.eks. ved belastet anamnese, også ved negativ FFN-test.

 

Cervix 15-20 mm:

FFN-bestemmelse. Ved positiv FFN-test gives Steroid og Progesteron, og kvinden aflastes hjemme eller under indlæggelse. Ved negativ FFN-test gives Progesteron.

Kontrol efter 2 uger med collumscanning og FFN-test. Ved positiv FFN-test gives Steroid.

Cervix >25:

FFN bestemmes ikke. Evt. kontrol hver 4. uge til uge 28.

 

Dilateret orificium over 2 cm og hindeblære i eller distalt for orificium internum:

 

Emergency cervical cerclage overvejes. Dokumentation for cerclagens effekt er dårlig.

Gemelligravide

 

Collum <25 mm:

Der gives Progesteron. FFN-test udføres. Ved positiv FFN-test gives Steroid og indlæggelse overvejes. Ved negativ FFN-test kan kontrol efter 1-2 uger overvejes. Ved positiv FFN-test gives Steroid.

 

Collum >25 mm:

FFN bestemmes ikke. Kontrol overvejes, hvis der i tillæg til gemelli er andre risikofaktorer for præmatur fødsel.

 

Gravide med symptomer på præmatur fødsel: Se instruk ”Præterm fødsel”.

Vedr. aflastning: Se instruks ”Aflastning i graviditeten ved truende præterm fødsel, kort cervix, PPROM”.

 

Føtal fibronectin test

I følgende situationer skal prøven ikke tages

  • • 

GA under 22 uger eller over 33+6 uger.

  • • 

Orificium > eller = 3 cm.

  • • 

Vandafgang.

  • • 

Moderat eller kraftig vaginalblødning.

  • • 

Placenta prævia.

 

Prøven kan først tages 24 timer efter

  • • 

Samleje.

  • • 

Vaginal eksploration.

  • • 

Podning.

  • • 

Vaginalscanning.

 

Har kvinden cervikal cerclage, er et negativt testresultat pålideligt. Et positivt testresultat kan ikke anvendes til at sige noget om risiko for præterm fødsel.

 

Progesteronvagitorier

FFN-test kan tages, og man kan regne med svaret uanset hvornår vagitoriet er lagt op. Der skal således ikke gå 24 timer.

 

Metode

Sekret tages inden vaginaleksploration og vaginalscanning. Er der eksploreret eller vaginalscannet, kan prøven først tages efter 24 timer.

Specielle polyester pinde anvendes.

Der anvendes spekel.

Prøven tages fra fornix posterior ved at rotere polyesterpinden i ca. 10 sekunder.

Polyesterpinden sættes i buffer, og glasset roteres et par gange.

Knæk skaftet på pinden ved glassets top.

Sæt låg på glas, så pinden fæstnes i låget.

Prøven kan gemmes 8 timer ved stuetemperatur, 3 døgn i køleskab også efter 8 timer i stuetemperatur, eller fryses i op til 3 mdr.

Bestemmelse af FFP:

2 ml af pipeteres fra væsken i bufferglasset med speciel pipette.

Resultatet vil komme efter 23 minutter.

Resultatet angives som positivt eller negativt.

 

Visitation

Gravide med øget risiko for præterm fødsel modtages fra uge 22 + 0 dage fra Sygehus Vendsyssel og fra Sygehus Thy-Mors.

Kvinden skal være vurderet af læge inden overflytningen.

Det er ikke en betingelse, at der er taget fibronectintest.

 

 

Billede 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 2
 

 

 

Relaterede instrukser:

 

Præterm fødsel:

 

Cervixinsufficiens og cervixskanning:

 

Tocolytisk behandling