Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Føtal fibronectin

 

 

Formål

Kvalificere skelnen mellem gravide med høj risiko for præterm fødsel fra andre gravide.

 

Målgruppe

Læger og andet sundhedspersonale der beskæftiger sig med gravide og fødende.

 

Baggrund

Føtal fibronectin (FFN) er et ekstracellulært glycoprotein, der produceres i decidua og chorion. FFN findes i meget lav koncentration i cervikovaginalt sekret op til 21. uge. Tilstedeværelsen af FFN i vaginalsekret mellem uge 22 og uge 34 er blevet associeret med præterm fødsel. Et FFN-niveau > 50 ng/ml er associeret til spontan præterm fødsel.

 

Fibronectintest og forebyggelse af præterm fødsel

Der foreligger flere metaanalyser med modstridende resultater. I et Cochrane Review fra 2008 undersøges, hvorvidt behandling baseret på kendskab til FFN-niveau forebygger præterm fødsel. Præterm fødsel <37 fulde uger var signifikant reduceret med behandling baseret på kendskab til FFN (15,8 %) i forhold til kontrolgruppen (28,6 %). For alle andre angivne variable (præterm fødsel < uge 34, uge 32 og uge 28, gestationsalder ved fødsel, fødselsvægt under 2500 gram, perinatal død, maternel hospitalisering, tokolyse, steroid til lungemodning) var resultatet ens i de 2 grupper. På baggrund af resultatet, er der ikke sufficient evidens til at anbefale fibronectintest med henblik på at forebygge præterm fødsel, men yderligere forskning anbefales.

 

Værdi af negativt resultat af fibronectintest

Samtlige undersøgelser viser en høj negativ prædiktiv værdi (99 %) af test for fødsel inden for 14 dage hos kvinder med symptomer på præterm fødsel. Det vil sige, at en negativ FFN-test med ret stor sandsynlighed siger, at risikoen for præterm fødsel er lille. Det har betydning for anvendelsen af tokolytisk behandling, Betamethason for lungemodning og evt. overflytning til andet sygehus.

 

Klinisk anvendelse af fibronectintest

Fibronectintest anvendes ved gestationsalder mellem GA 22+0 og 33+6 ved risiko for præterm fødsel.

  1. 1. Truende præterm fødsel (singletons og gemelli).

  2. 2. Cervixinsufficiens og cervixskanning.

 

Praktisk omkring prøvetagning

Der tages sekret fra fornix posterior ved at rotere podepinden i ca. 10 sekunder, den sættes herefter i buffer, og glasset roteres et par gange. Knæk skaftet på pinden ved glassets top og sæt låget på. Resultatet angives som positivt eller negativt.

Testen er valid også ved anvendelse af progesteron vagitorier.

 

I følgende situationer kan prøven ikke tages

  • • Vandafgang.

  • • Moderat/kraftig vaginal blødning.

  • • Placenta prævia.

  • • Cerclage (dog er et negativt svar validt).

 

Prøven kan først tages 24 timer efter

  • • Samleje.

  • • Vaginal eksploration.

  • • Vaginal podning.

  • • Vaginal skanning.

 

 

Billede 2
Relaterede instrukser:

Truende præterm fødsel før uge 37 og 0 dage

 

Cervixinsufficiens og cervixskanning:

 

Tokolytisk behandling