Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apparatur til klinisk brug, håndtering

Problemstilling

Problemstilling1

Formål1

Beskrivelse1

I Gastroenterologisk Ambulatorium er der en del teknologi til varetagelsen af de forskellige undersøgelser.

Formål

Denne retningslinje er gældende for standard 1.7.1 - 1.7.2 – 1.7.3

At sikre at personalet er veluddannet i brugen af alt teknisk udstyr.

At sikre patientsikkerheden ved en korrekt anvendelse og vedligehold af apparatur.

Beskrivelse

Apparatur

Uddannelse

Daglig håndtering

Rack til endoskopi inkl. Brænder og printer

Personalet er undervist af Firma ved anskaffelsen. Nyt personale bliver undervist af den mentor de er tilknyttet.

Det kræver ikke speciel uddannelse at betjene rack

Rack er inden vi modtager det i teknisk afdeling, hvor der er en modtagerkontrol og registrering af apparatet

Der forefindes 3 rack i afdelingen, så ved akut nedbrud kan der flyttes rundt.

Det forefindes en dansk brugs- anvisning på afdelingssygeplejerske kontoret.

Rack rengøres daglig med Universal Wipe.

Der skiftes film og papir i printer, når maskinen alarmerer.

Teknisk medico personale skifter pære, de tilkaldes når lysindikator på racket viser det.

Ved nedbrud kontaktes Medico teknisk afdeling.

Sygeplejerskerne skifter farvebånd og printer efter behov.

Røntgenapparatur

Alle brugere læger og sygeplejersker skal have et røntgenkørekort.

Det udbydes x 1 årligt af røntgenfysik.

Nyt sygepleje/lægepersonale bliver undervist i brug af apparaturet af den mentor de er tilknyttet.

 

Det rengøres efter brug med Universal Wipe.

Der laves konstansmåling af sygeplejersken x 1 månedligt og dette indrapporteres elektronisk.

Ved nedbrud kontaktes firmaets reparatør.

Der foreligger en serviceaftale med kontrol x 2 årligt firmaet kontakter afdelingssygeplejersken med henblik på de konkrete dage.

Overvågningsmonitor

Monitoren er inden vi modtager den i teknisk afdeling, hvor der er en modtagerkontrol og registrering af apparatet.

Der har været undervisning af personalet ved anskaffelse af monitorerne og der foreligger en aftale om denne gentages ved behov.

 

 

Rengøres daglig med Universal wipe.

Ved nedbrud kontaktes medico teknisk afdeling.

 

Endoskoper

Der er foretaget en modtagekontrol og registrering af endoskoperne inden brug.

Der foreligger danske instruktionsbøger på afdelingssygeplejerskens kontor.

Nye sygeplejersker oplæres af mentor i håndtering af endoskoperne.

Yngre læger skal trænes i simulator med mentor inden anvendelse af endoskoper i afdelingen eller anden gastroenterologisk afdeling.

 

Den daglige håndtering af skoper og deres rengøring foregår efter: Råd og anvisninger om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper SSI

Der forelægger en kaskoaftale med henblik på reparation ved nedbrud. Den genforhandles årligt.

Infusionspumper

Der er foretaget en modtagekontrol og registrering af endoskoperne inden brug.

Der er ved anskaffelsen undervist i brug af pumperne.

Nyt personale undervises af mentor.

 

Pumperne rengøres daglig med Universal Wipe.

Pumperne kalibreres hvert andet år på medico teknisk afdeling. Der er et mærke på hver af pumperne, der angiver næste tjek.

Fibroscanner

Der er foretaget en modtagekontrol og registrering af fibroscanneren.

Læger og sygeplejersker der anvender dette apparat er undervist af firmaet.

Der ligger en skriftlig brugsanvisning på dansk på undersøgelsesstuen og der er et PRI-dokument (Instruks)

 

Der er lavet en service aftale med henblik på kalibrering af ultralydsprobe. Der vil fra firmaet være en låne-probe i den tid servicen varer.

Scanningshovedet rengøres med T-spray disinfectant cleaner efter hver scanning.

Kapselendoskopi

Der forefindes 2 kapselsystemer i afdelingen.

Der er foretaget en modtagekontrol og registrering.

Firmaerne underviser personalet i anvendelsen af systemet.

Der forefindes danske brugsanvisninger på de stuer, hvor udstyret er placeret.

Udstyret gøres rent i Universal Wipe efter brug.

Der forefindes ingen service aftale, men firmaerne opgraderer systemet når nyt kommer.

Ved nedbrud tager ledende overlæge stilling til genanskaffelse af det nedbrudte.