Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT - Ordliste til GE skanner 750HD og Frontier

 

Gældende for CS10, CS14, CS21 og Rum C

ODM

Organ Dose Modulation

CS10, CS21, CN0C

Organ Dose Modulation reducerer stråledosis til strålefølsomme organer, så som øjets linse, thyreoidea og mamma, ved at justere mA ned i de valgte områder.

Typisk justeres mA ned i 180 grader anteriort, men i protokoller med Head Filter (CT cerebrum), indsnævres vinklen til 90 grader. MA justeres ikke tilsvarende op posteriort. Der kan måles øget støj i i billederne anteriort, men dosisreduktionen kan ikke umiddelbart ses.

Der kan max planlægges 3 ODM felter, og de kan ikke lægges ovenover hinanden, eller udenfor skanfeltet.

Billede 4

 

Billede 5

  • • Placer ikke ODM over leveren

  • • Der er ikke ODM på HRCT, lungeembolier, traumer, ECLS, biopsier og børn

  • • Brug gerne ODM på mænds mammae

  • • Thyreoidea sidder ca. midt på halsen

  • • Det er tilladt at fjerne ODM, hvis planlægningen forsinker en meget akut undersøgelse, eller placeringen af ODM på anden måde generer undersøgelsens udførelse.

 

 

 

 

MAR

Metal artefakt Reduktion

 

 

 

ASIR
Adaptiv Statistisk Iterativ Rekonstruktion

CS10, CS14, CN0C

ASIR er en støjreducerende *iterativ rekonstruktion, der i mere eller mindre grad, kan fjerne støj fra konventionelle CT-billeder, der fremstilles ved filteret tilbageprojektion (FBP). ASIR vælges i steps af 10% fra 0 – 100, hvor du bestemmer graden af FBP ift. iterativ rekonstruktion. ASIR kan bruges på to måder:

  1. 1. Der kan reduceres i stråledosis svarende til hvor meget ASIR der anvendes. Dermed vil billedkvaliteten svare til en skanning uden ASIR. Sådan er de fleste af vores protokoller sat op.

  2. 2. Man kan vælge at bibeholde stråledosis selv om der anvendes ASIR, derved opnår man en bedre billedkvalitet, idet billederne bliver mindre støjfulde. Dette anvendes ved skanning med high resolution fordi skan teknikken giver øget støj i billederne.

De tidlige versioner af ASIR ændrede billedudtrykket en hel del, så de fremstod meget ”smooth” og dermed ikke særlig godt egnet til at vise små, fine detaljer. I dag er der ASIR på stort set alle CT-protokoller.

*iterativ = gentagen. Der laves gentagne beregninger.

 

 

ASIRv
Adaptiv Statistisk Iterativ Rekonstruktion med elementer fra VEO, se nedenfor.
CS21

ASIRv reducerer støj, som beskrevet ovenover, men er en kombination af ASIR og VEO. Dvs. der anvendes ikke fuld VEO-teknik.

Stråledosis kan reduceres uden at gå på kompromis med billedernes udtryk eller spatielle opløsning. Med ASIRv kan stråledosis reduceres yderligere ift. stue 10, 14 og Rum C.

Kombinationen af ASIR og VEO-teknik, gør også at rekonstruktionstiden ikke er bemærkelsesværdig lang sammenlignet med VEO rekonstruktioner.

 

Billede 3

 

 

VEO

Modelbaseret iterativ rekonstruktion

CN0C

VEO er meget kraftig iterativ rekonstruktion, der tager højde for flere parametre end almindelig iterativ rekonstruktion, som ASIR. Der tages fx højde for at fokusspot har en størrelse, at strålebundtet er divergerende osv. VEO kaldes også modelbaseret iterativ rekonstruktion (MBIR).

Det meget tidskrævende at fremstille VEO serier – ca.45 min. For en serie. VEO-serier kan fjerne ekstremt meget støj og samtidig bevare små fine detaljer i billedet. VEO kan ikke vælges gradvist ligesom ASIR, det er on/off. VEO kan derfor heller ikke kombineres med FBP eller ASIR. Vi bruger VEO til adipøse patienter, for at holde stråledosis nede. VEO anvendes også på børneskanninger og ved skanning af unge personer under 40 år, hvis det er tid til at vente på rekonstruktionerne.

 

 

HR

High Resolution

CS10, CS14, CS21, CN0C

Skanningen med høj opløsning, hvor der laves op ca. 2500 dataopsamlinger pr rotation. Normalt laves knapt 1000 dataopsamlinger. Dette kan lade sig gøre fordi skanner har en type detektor, der består af ædelsten (gemstone). Denne ædelsten har meget kort efterglød og kan derfor afgive signal lynhurtigt, og lige så hurtigt er detektoren klar til at opfange nye fotoner. Skanning med High Resolution giver ikke øget stråledosis, ift. almindelig spiral skanning, der er bare flere dataopsamlinger. Af samme grund, tager det også længere tid inden billederne er færdigberegnet, og kommer op på skærmen. Vi anvender HR på alle knogleprotokoller, og bruger i de tilfælde ASIR for at kompensere for den øgede mængde støj, der kommer i billederne.

 

Billede 2

Illustration af forskel i dataopsamlinger ved almindelig spiralteknik (1000) og spiral med High Resolution (2500).

HD

High Definition

CS10, CS14, CS21, CN0C

Er det samme som High Resolution, se ovenover.

 

 

DE

Dual Energy

CS10, CS14, CS21, CN0C

Skanning hvor der skiftes mellem to energier, 80 kV og 140 kV på mindre end 0,5 msek, mA er fast.

Der optages store mænger af data, og der gives høj stråledosis!

En dual energy serie fylder 5x det antal billeder der vises, derfor skrives der ofte M (mega) ved disse serier: MMONO og MMARs

 

Billede 1

GSI

Gemstone Spectral Imaging

CS10, CS14, CS21, CN0C

GSI er synonymt med Dual Energy, DE. Gemstone = ædelsten. Skanneren har en ny type detektor som består af ædelsten, der lynhurtigt aflader og er klar til at modtage nye fotoner. Detektorens afladning/efterglød, er på 0,03 µsek Dette gør, at der kan laves serier med 80 kV og 140 kV, hvor røntgenrøret nærmest står i samme position ved eksponering med de to energier.

MD

Material Decomposition

CS10, CS14, CS21, CN0C

Ved at skanne med to energier, 80 kVp og 140 kVp, får man to sæt projektioner af samme anatomi med forskellige attenuationer, altså forskellig svækkelse af røntgenstrålingen. F.eks. vil lavenergetiske fotoner blive svækket mere af jod, end fotoner med en højere energi:

  • • Jod skannet med 80 kV, 296 HU

  • • Jod skannet med 140 kV, 144 HU

Da attenuationskoefficienterne for de enkelte stoffer er kendte værdier, f.eks. for vand og jod, kan man regne ud hvor meget af disse stoffer der er til stede i billedet.

Der vises altid materiale dekomponerede (MD) billeder i basispar, vand – jod, jod - kalcium. På de materiale dekomponerde billeder kan man ikke måle HU, men mg/cc (milligram/cubic centimeter)

MONO

CS10, CS14, CS21, CN0C

Ud fra MD, materiale dekompositionsbillederne, der viser mængden af vand og jod, kan man regne tilbage og vise billederne som de ville se ud, hvis alle fotoner havde samme energi, altså var monokromatiske. (Kaldes også spektral billeder.) Vi ved, at røntgenstråling i realiteten, består af fotoner med forskellig energi. Når vi vælger 80 kV, betyder det, at dette er fotonernes maksimale energi = kilovolt peak, kVp. De monoenergiske billeder vises i keV = kilo elektron volt. Vi kan f.eks. få billederne vist ved 70 keV. Der er 101 keV niveauer tilgængelige.

Monokromatiske billeder kan reducere beam hardening artefakt i fossa posterior signifikant. Beam hardening er et fænomen der opstår når der skannes med fotoner med forskellig energi, hvor monokromatiske billeder er fremstillet af de materiale dekomponerede billeder, MD. Ren matematik!

Materiale dekomponerede, MD, serier fylder 5x det antal billeder der vises, derfor skrives der ofte M (mega) ved disse serier: MMONO

 

 

MARs

Metal Artefact Reduction

CS10, CS14, CN0C

En algoritme der kan sættes på Dual Energy, DE serier eller Gemstone Spectral Imaging, GSI-serier for at reducere metalartefakter. Algoritmen korrigerer for ekstrem Beam Hardening artefakt, altså dårligt signal omkring metal, fordi der mangler fotoner. Idet metalartefakt reduktionsalgoritmen (MARs) fjerner information, artefakterne, i billederne, skal der altid laves serier uden metalartefakt reduktions algoritme, MARs.

MARs serier fylder 5x det antal billeder der vises, derfor skrives der ofte M (mega) ved disse serier: MMARs

 

 

keV

Kilo electron Volt

Enhed for røntgenstråling der alle fotoner har af samme energi.

kVp

Kilo Volt peak

Enhed for et strålebundt der består af fotoner med forskellige energier, hvor peak er maksimumenergien.