Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT - Ordliste til GE skanner 750HD

 

Gældende for CS10, CS14, CS21 og Rum C

CT skanning med en energi

ASIR

Adaptiv Statistisk Iterativ Rekonstruktion

Er en støjreducerende rekonstruktion, der i mere eller mindre grad, kan fjerne uønsket støj fra billeder. ASIR kan bruges på to måder:

  1. 1. Der kan reduceres i dosis svarende til hvor meget ASIR der anvendes. Dermed vil billedkvaliteten svare til en normal skanning. Sådan er de fleste af vores protokoller sat op.

  2. 2. Man kan vælge, at bibeholde dosis selv om der anvendes ASIR, dermed opnår man en bedre billedkvalitet idet billederne bliver mindre støjfulde. Dette anvendes ved skanning med high resolution fordi skanteknikken giver øget støj i billederne.

De tidlige versioner af ASIR ændrede billedudtrykket en hel del, så de fremstod meget ”smooth”.

VEO

Kun på CT Nord.

VEO er meget kraftig iterativ rekonstruktion, der tager højde for flere parametre, end ASIR rekonstruktionen: fokusspot, divergerende strålebundt osv., derfor er det meget tidskrævende at fremstille VEO serier. VEO kaldes også modelbaseret iterativ rekonstruktion (MBIR). VEO serier kan fjerne ekstremt meget støj og samtidig bevare små fine detaljer i billedet (bevaret spatial opløselighed).

ASIRv

Kun på stue 21.

ASIRv reducerer støj, som beskrevet ovenover, men er en kombination af ASIR og VEO. Stråledosis kan reduceres uden at gå på kompromis med billedernes udtryk eller spatielle opløsning. Ligeledes gør kombinationen, at det ikke er særligt tidskrævende, at beregne CT billederne.

 

Billede 3

HR

High Resolution

Skanning med høj opløsning. Der laves op til ca. 2500 dataopsamlinger pr. rotation, mod ca. 1000 dataopsamlinger på en almindeligt spiralskanning. Dette kan lade sig gøre fordi skanneren har en type detektor der består af ædelsten (Gemstone). Denne ædelsten har meget kort efterglød. Dvs. signal afgives lynhurtigt, og detektoren er klar til at opfange nye fotoner. High Resolution giver ikke mere i dosis end almindelig spiralteknik, der er bare flere dataopsamlinger. Ved at få flere samplinger/mere data, kan strukturer gengives mere nøjagtig. Vi får ekstrem god spatial opløselighed, som fx ønskes til små knoglestrukturer eller små fine blodkar. Mere data = længere tid inden serien vises på skærmen. Skanning med HR giver en del støj i billederne, anbefales der at anvende ASIR på disse serier uden at reducere i dosis. Se punkt 2 under ASIR.

 

Billede 2

HD

High Definition

Er det samme som High Resolution, se ovenover.

 

CT skanning med to energier

DE

Dual Energy

Skanning hvor der skiftes mellem to energier, 80 kV og 140 kV på mindre end 0,5 msek, mA er fast.

Der optages store mænger af data, og der gives høj stråledosis!

En dual energy serie fylder 5x det antal billeder der vises, derfor skrives der ofte M (mega) ved disse serier: MMONO og MMARs

 

Billede 1

GSI

Gemstone Spectral Imaging

GSI er synonymt med Dual Energy, DE. Gemstone = ædelsten. Skanneren har en ny type detektor som består af ædelsten, der lynhurtigt aflader og er klar til at modtage nye fotoner. Detektorens afladning/efterglød, er på 0,03 µsek Dette gør, at der kan laves serier med 80 kV og 140 kV, hvor røntgenrøret nærmest står i samme position ved eksponering med de to energier.

MD

Material Decomposition

Ved at skanne med to energier, 80 kVp og 140 kVp, får man to sæt projektioner af samme anatomi med forskellige attenuationer, altså forskellig svækkelse af røntgenstrålingen. F.eks. vil lavenergetiske fotoner blive svækket mere af jod, end fotoner med en højere energi:

  • • Jod skannet med 80 kV, 296 HU

  • • Jod skannet med 140 kV, 144 HU

Da attenuationskoefficienterne for de enkelte stoffer er kendte værdier, f.eks. for vand og jod, kan man regne ud hvor meget af disse stoffer der er til stede i billedet.

Der vises altid materiale dekomponerede (MD) billeder i basispar, vand – jod, jod - kalcium. På de materiale dekomponerde billeder kan man ikke måle HU, men mg/cc (milligram/cubic centimeter)

MONO

Ud fra MD, materiale dekompositions billederne, der viser mængden af vand og jod, kan man regne tilbage og vise billederne som de ville se ud, hvis alle fotoner havde samme energi, altså var monokromatiske. (Kaldes også spektral billeder.) Vi ved, at røntgenstråling i realiteten, består af fotoner med forskellig energi. Når vi vælger 80 kV, betyder det, at dette er fotonernes maksimale energi = kilo volt peak, kVp. De monoenergiske billeder vises i keV = kilo elektron volt. Vi kan f.eks. få billederne vist ved 70 keV. Der er 101 keV niveauer tilgængelige.

Monokromatiske billeder kan reducere beam hardening artefakt i fossa posterior signifikant. Beam hardening er et fænomen der opstår når der skannes med fotoner med forskellig energi, hvor monokromatiske billeder er fremstillet af de materiale dekomponerede billeder, MD. Ren matematik!

Materiale dekomponerede, MD, serier fylder 5x det antal billeder der vises, derfor skrives der ofte M (mega) ved disse serier: MMONO

MARs

Metal Artefact Reduction

En algoritme der kan sættes på Dual Energy, DE serier eller Gemstone Spectral Imaging, GSI serier for at reducere metalartefakter. Algoritmen korrigerer for ekstrem Beam Hardening artefakt, altså dårligt signal omkring metal, fordi der mangler fotoner. Idet metalartefakt reduktions algoritmen (MARs) fjerner information, artefakterne, i billederne, skal der altid laves serier uden metalartefakt reduktions algoritme, MARs.

MARs serier fylder 5x det antal billeder der vises, derfor skrives der ofte M (mega) ved disse serier: MMARs

keV

Kilo electron Volt

Enhed for røntgenstråling der alle fotoner har af samme energi.

kVp

Kilo Volt peak

Enhed for et strålebundt der består af fotoner med forskellige energier, hvor peak er maksimum energien.